Ole Thyssen

Forfatter og professor
Seneste artikler af
Ole Thyssen
 • Wellness kompenserer for tabet af livsindhold

  Wellness-bølgen viser, hvordan man lade sig skylle de sidste meter fra pensionen til graven
 • Er moralen moralsk?

  I det moderne samfund står moral ikke i ental. Selvom ordet er i ental, må vi tale om flere ’moraler’
 • Husk nu: Ikke et ord om...

  Med moralske minefelter hindrer vi effektivt moralske konflikter i at komme op til overfladen. Det kan give megen fred og ro - men nogle konflikter kan også trænge til en afklaring
 • Hvorfor er sex værre end vold?

  Når det handler om vold i børns computerspil, er meningerne delte. Det er de underligt nok ikke, hvis man er statter volden med porno. Giver det mening?
 • Tudefjæset har mange ansigter

  Et ansigt appellerer. Det er formentligt derfor, at mennesker dræbes med nakkeskud. Så slipper bødlen for appellen
 • Lederstjerner

  Når lederne leder sig selv i den ene halvdel af systemet, kan vi andre dukke hovedet og passe vores forskning og undervisning i den anden halvdel. På den måde opstår to delsystemer: I den ene del har vi ledestjernerne, som kappes om ranking - og spanking til dem, som ikke passer deres internationale publikationer. I den anden del handler det om forskning, undervisning og miljøpleje
 • Slinger i valsen

  Hvis kommunen accepterer 'de unges' krav om Det Hellige Hus på Jagtvejen, kommer der slinger i valsen, stik i mod Ritt Bjerregaards valgløfter. Ritt Bjerregaard kan ikke acceptere 'de unges' krav' - det vil være det samme som at fortælle, man kan skræmme sig til særlige rettigheder, og at ejendomsretten ikke gælder, hvis man truer med vold
 • Hvor går grænsen?

  På et tidspunkt går der inflation i kravene til, hvad de offentlige skuldre skal bære. I moralens navn bliver moralen sat ud af kraft
 • Frihedens pris

  Vi har lov til at vælge, hedder det, så længe vi ikke skader andre. Underforstået at vi gerne må skade os selv - skønt den frihed er under angreb. Men har vi personlig frihed til at pålægge samfundet store og varige udgifter?

Sider

Mest læste
 1. At der i dag er flere nationer inden for samme stat, er ikke et problem, men en berigelse. Problematisk bliver det først, hvis kulturer er mere loyale over for deres egne dogmer end over for forfatningen i den stat, hvor de bor
 2. En af Luthers inspirationskilder var Paulus, hvis løsning på lokale problemer fik globale konsekvenser. Han trak en skarp grænse mellem det snavsede kød og den rene sjæl, og mellem vantro og tro
 3. Spiritualismens fokus er individets indre forbedring. Der er ingen krav om politiske reformer, kun diffuse påstande om, at hvis alle bliver bedre, bliver verden et bedre sted. Til gengæld kan den give en beroligende fornemmelse af, at verden hænger sammen, skriver professor Ole Thyssen i ny kronikserie om spiritualitet
 4. Hitlers, Stalins og Mussolinis stater døde i krigen, men ikke nødvendigvis ideen om en totalitær nationalstat, som vinder frem i skuffelsen over globaliseringen og de utilsigtede konsekvenser af neoliberalismen. Kan vi ende med, at det liberale demokrati bliver en undtagelse, mens normen er autoritære nationalstater med skindemokrati?
 5. Der er to karriereveje i Danmark: Gør det godt på arbejdsmarkedet og høst roser for din dygtighed, eller gør det godt i socialsystemet og høst gevinster på din ynkelighed. Stadig flere vælger den sidste vej. Det slider på sammenhængskraften
 6. Læserbrev
 7. Da Luther for 500 år siden opstillede sine 95 teser, udløste han et politisk og religiøst jordskælv. Hans kritik af kirken var relevant, men hans argumentation og filosofi var tvetydig og inkonsekvent. Tilbage står et hjælpeløst menneske, endeløst bekymret om sin skæbne, men ude af stand til at redde sig ved egen kraft
 8. Jeg er ikke imod, at mennesker får hjælp, og jeg finder ingen fryd ved at sparke til dem, som ligger ned. Derimod stiller jeg et beskedent spørgsmål