Ophavsret på Information

Artikler, fotografier, grafik og andet offentliggjort materiale på www.information.dk stilles til rådighed for visning/læsning. Du må gerne printe enkelte kopier til dit eget private brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. En virksomhed må således ikke printe artikler m.v., heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Du må også gerne tage en kopi i digital form, hvis det udelukkende sker til din egen personlige brug indenfor husstanden, jf. ophavsretslovens § 12. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig aftale med Information.

Henvendelse skal ske til copyright@information.dk

Citater

Det er tilladt at citere artikler fra Information, når det sker indenfor rammerne for god citatskik.

Citater skal altid fremstå med angivelse af kilde og publiceringsdato.

Links

Du må gerne henvise til forsiden af vores hjemmeside www.information.dk med tydelig kildeangivelse. Hvis du har behov for at linke direkte til en artikel, et tema eller lign., er du også velkommen til det – husk tydelig kildeangivelse.

Uden tilladelse accepterer vi dog ikke gentagen og systematisk brug af dybe links direkte ind til underliggende materiale på hjemmesiden – fx ved hjælp af RSS-generatorer, der trækker indhold fra Information.dk ind på kommercielle hjemmesider.

Der må heller ikke linkes på en måde, så www.information.dk kommer til at se ud, som om den er en del af en anden hjemmeside, medmindre du har indgået en aftale med os.

Overtrædelser medfører krav om vederlag, erstatning og godtgørelse.

Særligt vedr. debatindlæg

Hvis dit indsendte debatindlæg bliver optaget i avisen overføres ’Skribent navn’, ’Stillingsbetegnelse’ og ’Brødtekst’ til redaktionelt stof.

Dagbladet Information er berettiget til at anvende det leverede stof på alle platforme redigeret af redaktionen på Information. Publicerede indlæg vil desuden kunne fremsøges i Infomedias søgesystemer.