Organisation

Århus Kommune

Det er privat, og det er dejligt

I to år har det muligt for forældre at oprette private daginstitutioner - og det gør de i stort tal. Det er ikke profitorienterede virksomheder eller de velbjergede, der skaber luksusinstitutioner, men almindelige forældre og personale, der er trætte af bureaukratisering og nedskæringer

Århusbugtens Kaj

HAVNEDIREKTØREN i Århus har en plan. Kaj Schmidt hedder han, og vil bygge containerarealer med kraner og høje siloer flere kilometer ud i vandet og ind foran byens udsigter. Århus Kommune og Århus Amt har sendt de fornødne planovervejelser til offentlig høring, og det giver anledning til meget rabalder om byens fremtid, især nu op til kommunevalget...

Fremtidssikring med V

Man kan undre sig ovre, hvad regeringens højt betalte kommunikationskometer også kaldet spindoktorer egentlig får deres penge for. Hvis de herrer har fundet på at kalde regeringens forslag til finanslov 2003 for fremtidens og ungdommens, burde Fogh & Co...

Bred opposition kræver flugt fra folkeskolen undersøgt

Der tegner sig nu et sandsynligt flertal uden om regeringen for handling på skoleområdet. Både Dansk Folkeparti og SF vil tvinge regeringen til at undersøge flugten fra tosprogede skoler

HCA-fond må finde penge i egne rækker

HCA-fonden er bundet af skriftlige tilsagn, der gør det svært at spare 13 mio. kroner på de kommende projekter. Bikubenfonden kan atter blive fondens redning

Mænd bruger mere tid på familien

De danske mænd prioriterer familien højere end nogensinde før, siger flere mandeforskere. Rollen som far betyder meget for de unge fædre, og sundhedsplejersker oplever, at mændene i de seneste år er blevet langt mere aktive og deltagende fædre end tidligere

Frit valg truer magnetskoler

Flere indvandrerforældre fravælger de såkaldte magnetskoler, hvor man har ekspertise i tosprogede elever. Det kan medføre faglige vanskeligheder, vurderer skoleledere og lektor på DPU

Katapult-rygter

Det århusianske teater Katapult er truet

Den kommunale ulighed vokser

Mens kommunerne kæmper for at finde penge til sammenlægninger og øgede sociale udgifter, vokser forskellen på rige og fattige kommuner, vurderer eksperter

Integration kræver arbejde, dansk og konsekvens

I Århus skal der ikke være plads til den lille gruppe flygtninge og indvandrere, der har valgt en kriminel løbebane

Sider