Organisation

Århus Kommune

Manglende modersmåls-undervisning tynger indlæringen

Ny evaluering anbefaler at satse mere på modersmåls-undervisningen. Regeringens afskaffelse af undervisningen har haft katastrofale følger for de tosprogede børn, påpeger skolefolk

Det er privat, og det er dejligt

I to år har det muligt for forældre at oprette private daginstitutioner - og det gør de i stort tal. Det er ikke profitorienterede virksomheder eller de velbjergede, der skaber luksusinstitutioner, men almindelige forældre og personale, der er trætte af bureaukratisering og nedskæringer

Århusbugtens Kaj

HAVNEDIREKTØREN i Århus har en plan. Kaj Schmidt hedder han, og vil bygge containerarealer med kraner og høje siloer flere kilometer ud i vandet og ind foran byens udsigter. Århus Kommune og Århus Amt har sendt de fornødne planovervejelser til offentlig høring, og det giver anledning til meget rabalder om byens fremtid, især nu op til kommunevalget...

Fremtidssikring med V

Man kan undre sig ovre, hvad regeringens højt betalte kommunikationskometer også kaldet spindoktorer egentlig får deres penge for. Hvis de herrer har fundet på at kalde regeringens forslag til finanslov 2003 for fremtidens og ungdommens, burde Fogh & Co...

Bred opposition kræver flugt fra folkeskolen undersøgt

Der tegner sig nu et sandsynligt flertal uden om regeringen for handling på skoleområdet. Både Dansk Folkeparti og SF vil tvinge regeringen til at undersøge flugten fra tosprogede skoler

HCA-fond må finde penge i egne rækker

HCA-fonden er bundet af skriftlige tilsagn, der gør det svært at spare 13 mio. kroner på de kommende projekter. Bikubenfonden kan atter blive fondens redning

Mænd bruger mere tid på familien

De danske mænd prioriterer familien højere end nogensinde før, siger flere mandeforskere. Rollen som far betyder meget for de unge fædre, og sundhedsplejersker oplever, at mændene i de seneste år er blevet langt mere aktive og deltagende fædre end tidligere

Frit valg truer magnetskoler

Flere indvandrerforældre fravælger de såkaldte magnetskoler, hvor man har ekspertise i tosprogede elever. Det kan medføre faglige vanskeligheder, vurderer skoleledere og lektor på DPU

Katapult-rygter

Det århusianske teater Katapult er truet

Den kommunale ulighed vokser

Mens kommunerne kæmper for at finde penge til sammenlægninger og øgede sociale udgifter, vokser forskellen på rige og fattige kommuner, vurderer eksperter

Sider

Mest læste

  1. Boligområdet, hvor 70 procent af beboerne er på overførselsindkomster og omkring halvdelen er indvandrere, lever i frygt for mere hærværk og vrede over at være ladt i stikken af omverdenen
  2. Øst for Paradis fejrer sine første 30 år som kunstbiograf i Århus. Efter en større renovering kan man melde om et nyt fænomen: Udsolgte forestillinger
  3. I årtier har Borgens Forlag været kendt som bogbranchens litterære flagskib. Som stedet, hvor små, smalle forfatterskaber har vokset sig store og brede
  4. 26 integrationsråd er nedsat siden sidste år, men rådenes indflydelse er begrænset. I Herlev føler flygtninge- og indvandrerrådet sig overset Af Herlevs borgmester Kjeld Hansen (S) kritiseres nu af sit eget flygtninge- og indvandrerråd, der føler sig sat udenfor indflydelse...
  5. Ny lov overtrumfer beslutning i Århus om at beholde tiendeklasser på de enkelte skoler. Loven gør det svært for især små skoler i randområder at opretholde klasserne Antallet af tiendeklasser bliver færre allerede fra næste skoleår på grund af en ny lov, der træder i kraft første august i år...
  6. Borgmesteren i Rosenholm frygter, at hans kommune bliver en soveby, hvis den lægges sammen med Århus
  7. Det går galt for mennesker, som ikke kan udtrykke deres empati sprogligt, mener digter og tidligere folkeskolelærer Kurt Harrits. Derfor har han fremelsket det poetiske i sproget hos børn fra det multietniske Århus Vest