Organisation

Århus Stiftstidende

Nyhedsoverblik

Dansker: 168 såret i Bagdad *Hospitalerne i Bagdad klarer tilsyneladende uden stør-re vanskeligheder at behandle de sårede efter bombardementerne. Der er dog mangel på enkelte medicinske forsyninger, siger den danske sygeplejerske Karen Maegaard Jensen, som er udsendt for Dansk Røde Kors i Irak...

Nyhedsoverblik

Kritik af politiets agentvirksomhed *Vestre Landsret i Esbjerg idømte fredag tre Ri-Bus aktivister mildere straffe, end de fik ved byretten sidste år. Landsrettens dom rejser samtidig kritik af politiets arbejdsmetoder i forbindelse med Ri-Bus konflikten...

Skrab dig i julestemning

STJERNESTUND For en uges tid siden blev Stjernestund ringet op af en agent fra legetøjsfirmaet Fætter PR, som spurgte, om vi ville deltage i et pilotprojekt inden for et nyt attraktivt markedsføringsprodukt...

Provinspressen uniformereres

I dag fusioneres Århus Stiftstidende med Amtsavisen Randers og Dagbladet Djursland - flere fusioner følger, og snart ser en stribe provinsaviser ens ud De store provinsaviser, der fusionerer i ét væk for øjeblikket, ser veloplagt ud på verden ved udsigten til fremover i højere grad at matche - som man udtrykker det - landsaviserne...

Eksklusive århusianere

Århus Festuge åbner i dag med et teatermættet program. Og med en levende øldebat som altid FESTUGE Sejlene over Store Torv blafrer hemmelighedsfuldt forud for Århus Festuges åbning...

Stil dumme spørgsmål til reklamerne

At stå imod 90'ernes reklametryk er i høj grad et spørgsmål om at stå fast over for de mindste og mest krævende forbrugere, siger modreklamemanden Mikael Witte REKLAMESAMFUNDET Tv-reklamerne virker på grund af børnene, mener Århus-kunstneren Mikael Witte, der har en fortid som reklamemand med omvendt fortegn...

Nyhedsoverblik

Kommuner uden indvandrerpolitik *De færreste danske kommuner har formuleret en politik for, hvordan de vil integrere de etniske minoriteter på de kommunale arbejdspladser. Ifølge en rundspørge, som Aktuelt har foretaget, har kun en ud af fire kommuner beskrevet, hvorledes indvandrerne skal sikres job på for eksempel rådhuset, i daginstitutionerne eller på kommunens plejehjem...

K'NYT

Ny formand for museumsnævn *Museumsinspektør Merete Ipsen fra Kvindemuseet bliver ny formand for Statens Museumsnævn fra 1. juli og fire år frem. Hun afløser museumsdirektør Michael Lauenborg fra Esbjerg Museum...

Test din almenviden

60 spørgsmål til journalistspirerne Danmarks Journalisthøjskole har i år haft 1.210 ansøgere til 225 pladser. De 60 spørgsmål indgår som en af flere opgaver under optagelsesprøven...

K'NYT

Fyret teaterleder går i protest *Afdelingslederen for skuespillerlinjen på Statens Teaterskole, Ulla Gottlieb, har ifølge Jyllands-Posten (14.5.) taget sin afsked i vrede over den kritik, en styringsgruppe med Nikolaj Cederholm i spidsen netop har barslet med...

Sider

Mest læste

  1. Hvor mere traditionelle lyrikere henført digtede om et væld af lærkesang, registrerede konkretisten og Hørbylunde-poeten Per Højholt med nøgtern saglighed, at der var 384 lærker. Ikke mere føleri, tak
  2. Danske aviser og tv-stationer tager afstand fra et udtryk, der graver grøfter Fra vor egen verden Der er temmelig bred enighed i de redaktionelle ledelser i en lang række danske massemedier...
  3. Aarhus Kommune undersøger, hvordan det er gået til, at dele af et meget omtalt kunstværk er forsvundet.
  4. Borgmesteren i Rosenholm frygter, at hans kommune bliver en soveby, hvis den lægges sammen med Århus
  5. Så står du midt på Store Torv med græs mellem tæerne og tænker, at stjernekastere og gadekær ikke er den værste festugemix. Med eller uden flamenco