Organisation

Århus Stiftstidende

Skolegade ville overdøve Mejlgade

Spot De større byer har deres minefelter og dødsruter. I Ålborg er det Jomfru Ane Gade, i København er det ikke Nyhavn, som det muligvis var engang, men et mere decentralt område i omegnen af Kgs...

En dag i mediernes vridemaskine

Hele dagen ringer journalister for at spørge mig, om jeg er ærespræsident for det colombianske telegrambureau ANCCOL, og om det ikke er rigtigt, at bureauet er fyldt med terrorister

Dragen og drengen

Århus Festuge 2003 er begyndt med asiatiske opbremsninger og parkeringskaos

’Rønde ligger lige til højrebenet’

Borgmesteren i Rosenholm frygter, at hans kommune bliver en soveby, hvis den lægges sammen med Århus

En moské i Århus

Mens krigen i Irak fanger verdens opmærksomhed, sidder en dansker nu indespærret i den amerikanske Guantanamo-fangelejr på andet år i strid med Geneve-konventionen og internationale menneskerettigheds-aftaler. Danske myndigheder – og medier – har imens mistænkt miljøet omkring en moske i Århus for have at opfordrey manden til at drage i krig. Information har besøgt moskeen, som Ekstra Bladet døbte »terrormoskeen«

’Særdeles utilfredsstillende’

Berlingske-koncernen ender med et underskud på 237 mio. kr. Alligevel forventer koncernchef Joachim Malling at vende de kritiske tal til et trecifret millionoverskud på tre år

Mådehold

På den anden side af ædeflippet

’Jyllands-Politiken’ slår hårdt

De metoder, der i disse dage bruges i kampen mellem landets to største mediehuse – Berlingske Officin og fusionen mellem Jyllands-Posten og Politikens Hus – er for branchen uhørt hårde

Lokalt/globalt

Lokalt Værste iltsvind ved Fyn i 25 år *Iltsvindet i farvandene omkring Fyn er i år langt det værste i de cirka 25 år, Fyns Amt har overvåget iltforholdene. Selv om de fynske kyster ikke er blevet overskyllet med døde fisk, som det er set i Ålborg og Århus bugter, viser nye målinger, at de fynske farvande er så hårdt ramt, at en stor del af muslinger, børsteorme og andre bunddyr er udryddet, og dermed er en stor del af fiskenes føde forsvundet...

Man bliver klogere med årene

Nogle vil beskylde amtsborgmester Flensted-Jensen for at være en vendekåbe. Alligevel er han meget populær

Sider

Mest læste

  1. Hvor mere traditionelle lyrikere henført digtede om et væld af lærkesang, registrerede konkretisten og Hørbylunde-poeten Per Højholt med nøgtern saglighed, at der var 384 lærker. Ikke mere føleri, tak
  2. Mere kvælstof i havet *Koncentrationen af kvælstof i de danske farvande stiger. Eksempelvis er det glidende 12 måneders gennemsnit over kvælstofkoncentrationen målt ved Ven i Øresund steget siden januar 1998...
  3. Borgmesteren i Rosenholm frygter, at hans kommune bliver en soveby, hvis den lægges sammen med Århus
  4. Så står du midt på Store Torv med græs mellem tæerne og tænker, at stjernekastere og gadekær ikke er den værste festugemix. Med eller uden flamenco