Organisation

Aarhus Universitetsforlag

Filosofien kommer ind over os

Hvordan kan det være at der i disse år kommer så rigtig mange store filosofiske værker i dansk oversættelse?

Tre + tre

Bogtillæg Signe Lindskov Hansen Litteraturanmelder Tre bøger *Camilla Christensen: Paradis: Om livet, døden og forestillingen om paradis set gennem kulturhistorien og –ligusterhækken...

Historien set gennem flygtninges øjne

I år er det 50 år siden, FN’s konvention om flygtninge trådte i kraft. Siden da har Danmark modtaget flygtninge fra så forskellige lande som Ungarn og Somalia. Ny bog fortæller om deres møde med Danmark

Er Yasmins frihed vigtigere end Miriams?

De fleste etniske minoritetspiger er selvstændige og stærke individer, og samfundet bør behandle dem derefter. Det skal problemet med tvangsægteskaber ikke ændre på

Den skjulte revolution

Demokratiet har det bedre end nogensinde før, men politikerne er i gang med at ryste dets fundament uden offentlighedens bevågenhed. Vi udveksler værdier, men glemmer argumenterne, og imens skrider staten længere og længere ind i privatsfæren, uden at nogen tager anstød. Jørn Loftager udreder 90’ernes danske paradigmeskift og forklarer, hvorfor skolegang og aktivering angår diskussionen om demokrati

Demokratitis

Magtudredningen fortsætter sin dokumentation af, hvor godt et land, Danmark er. Demokratiet har det for eksempel fremragende, lyder seneste kompetente trut i jubeltrompeten

Bøger

v. Mette Størum Krogh Om retsprincipper *Bogens emne er retsprincippernes betydning for retsanvendelsen, for retsvidenskaben og generelt i samfundet. Bogens forfattere præsenterer en række forskellige syn på og holdninger til retsprincippers karakter og funktioner – fra retsprincipper i formueretten over lighed til de politiske målsætninger i udviklingsbistanden...

Menneskerettighederne er som en skranke

Er det lovgiverne selv, der afgiver magten i spørgsmålet om menneskerettighederne, eller er det domstolene, som tager den?

Fokus/Samfunds-litteratur

Nye bøger v./ Mette Størum Krogh Historie og magt *Bogen handler om, hvordan det danske demokrati og dets historie blev iscenesat og genfortalt i grundlovstaler, i symboler og sange og i grundlovsfestlighedernes hele scenografering...

Kan anbefales...

Kunst Gæstebud *Udstillingssted Rum46 indtog i løbet af 2003 det århusianske byrum under overskriften: Gæstebud. Projektet var tredelt: Først blev invitationen sendt ud (plakater), så blev måltidet fortæret (sociale begivenheder) og til sidst kom takkekortet i avisform her i december...

Sider

Mest læste

  1. Vrede og antændte mennesker sætter sig i bevægelse. Kroppe, sanser og følelser arter sig politisk. Lever vi i affekternes tid? Det har kulturteoretiker Henrik Kaare Nielsen skrevet en lærerig, men også ganske affektløs bog om
  2. Videnskab. Nyt dansk oversigtsværk over oplysningstiden er stærkt tiltrængt i en tid, hvor det politiske flertal bæres af folk, for hvem oplysningsbegrebet er en pestilens
  3. Ny bog dokumenterer, hvad der skete i kulissen, da 13 danske forfattere i årene 1903-1958 blev indstillet til nobelprisen i litteratur - uden at få den. Karen Blixen kunne ifølge en specialudtalelse til Nobelkomiteen hverken skildre sine figurer troværdigt eller styre den litterære form
  4. Mens vindens retning alene bestemte, hvem der yderligere skulle rammes af udslippet fra Tjernobyl, sad Ulrich Beck i en idyl ved foden af Alperne og skrev på den skelsættende bog om risikosamfundet. Kronikkens forfattere har netop udgivet en bog om ham - og fortæller her om de tanker, der lå bag beskrivelsen af det klassiske industri-samfunds afløser
  5. I år er det 50 år siden, FN’s konvention om flygtninge trådte i kraft. Siden da har Danmark modtaget flygtninge fra så forskellige lande som Ungarn og Somalia. Ny bog fortæller om deres møde med Danmark
  6. Livlægen Struensee reformerede som diktator i Danmark det stillestående danske samfund fra øverst til nederst. Det kostede ham til sidst livet. Ulrik Langen føjer nyttigt nyt til et vigtigt kapitel i danmarkshistorien
  7. Den litterære selvfremstilling og dens strategier er genstand for et større værk fra Aarhus Universitetsforlag. 'Selvskreven - om litterær selvfremstilling' hedder værket, der er redigeret af Stefan Kjerkegaard m...
  8. Et dybdeorienterende velredigeret pragtværk om en af europæisk åndshistories centrale perioder