Organisation

Adoptionsnævnet

Kronik
23. maj 2008

Adoption i krise

På trods af veldokumenterede fordele ved adoption mangler der politisk vilje til at styrke området. En manglende indsats der kan føre til en fremtidig krise med børnene som tabere
På trods af veldokumenterede fordele ved adoption mangler der politisk vilje til at styrke området. En manglende indsats der kan føre til en fremtidig krise med børnene som tabere
Note
21. december 2007

Bøsser får svært ved at adoptere

Det bliver umuligt for homoseksuelle at adoptere udenlandske børn, siger organisation
30. maj 2007

Minister griber ikke ind i adoptionssag

Familie- og forbruger-ministeren vil ikke gribe ind i en omstridt adoptionssag. Det fastslog hun tirsdag, da hun fik overrakt 20.230 underskrifter
Familie- og forbruger-ministeren vil ikke gribe ind i en omstridt adoptionssag. Det fastslog hun tirsdag, da hun fik overrakt 20.230 underskrifter
31. maj 2007

Plejefamilie beholder pige

Den seksårige pige fra Djursland, som skulle have været bortadopteret, kan foreløbig blive hos sine plejeforældre. Det ægtepar, som var blevet godkendt som adoptivforældre, vil ikke længere adoptere pigen...
5. juli 2007

'Adoptionsnævnet handlede korrekt'

Adoptionsnævnets medlemmer handlede, som de skulle, konklu-derer Ombudsmanden, der har afsluttet en større undersøgelse af sagen om en seksårig pige fra Djursland
Note
30. maj 2007

Fakta

Pigen har, siden hun var knap et år, boet hos plejefamilien på Djursland. For halvandet år siden beslutter pigens biologiske mor, at hun vil bortadoptere pigen. Plejeforældrene bliver flere gange spurgt, om de vil adoptere, men først i sidste øjeblik beslutter de sig...
9. februar 2007

Adoption til enlige

Susan Aaen nåede at adoptere Lise Lu og Gaby, inden Kina i 2006 lukkede for adoption til enlige. Kina var et af de eneste lande, der accepterede enlige ansøgere. Siden 1976 har det været lovligt for enlige at adoptere 'hvis særlige forhold gjorde sig gældende' Dog blev ingen enlige godkendt mellem 1976 og 1988...
20. august 2001

Købte børn bliver bortadopteret

Indiske adoptionsinstitutioner køber børn, der ender hos familier i ind- og udland. Danske adoptivfamilier har ingen garanti for troværdigheden i de oplysninger, der ligger til grund for adoptionerne
21. oktober 1998

Større forældreansvar i adoptionssager

En ny adoptionslov skal gøre det lettere at adoptere et barn. Men loven skal præciseres for at sikre ens behandling Regeringen vil nu gøre det lettere at adoptere et barn. Samtidig skal forældrene have en større grad af medbestemmelse og dermed bære en større del af ansvaret i forbindelse med adoptionen...