Organisation

Akkrediteringsrådet

Baggrund
26. oktober 2015

’Eksterne undervisere er et gode’

Universitetsuddannelser er forskningsbaserede, derfor er der centrale krav til, hvor stor en del af undervisningen forskere skal stå for. Det forklarer formand for Akkrediteringsrådet Per B. Christensen, der er åben for dialog om antallet af eksterne undervisere
Baggrund
26. oktober 2015

Kvalitetskrav fører til ringere uddannelse

For mange undervisere udefra gør, at flere uddannelser ikke får Akkrediteringsrådets kvalitetsstempel, men det giver ikke mening, lyder kritikken fra jura- og datalogistudiet, hvor undervisere fra domstole, advokat- og it-firmaer er et must for at sikre kvaliteten
Nogle uddannelser får kritik for, at der er for få fastansatte forskere, der underviser. Men mange mener, at eksterne undervisere er helt uundværlige og et must for at sikre kvaliteten af undervisningen.
Nyhed
9. februar 2015

En kvalitetsgyser på Aalborg Universitet

Et af Aalborg Universitets største studier, Humanistisk Informatik, blev lukket og åbnet igen på halvanden måned af Akkrediteringsrådet, som skal sikre kvaliteten af de videregående uddannelser. Det har skabt fornyet kritik af akkrediteringsarbejdet for at være for lemfældigt og for at lade sig påvirke af den offentlige debat
Akkrediteringsinstitutionen havde indstillet Humanistisk Informatiks bachelor- og kandidatuddannelser til en betinget positiv akkreditering.
Nyhed
22. december 2012

Kritiseret kvalitetstjek af uddannelser går glat igennem

Samtlige Folketingets partier er blevet enige om et nyt system til at godkende uddannelser. Partierne afviser advarsler om, at systemet vil føre til endnu mere bureaukrati på universiteter og professionshøjskoler
Et nyt kvalitetssikringssystem af uddannelser risikerer at føre til mere bureaukrati på universiteterne, mener universiteterne, professions-højskolerne, Akademikernes Centralorganisation og  Akkrediteringsrådet selv. Alligevel er systemet blevet godkendt.
Nyhed
10. december 2012

Kontrolsystem kritiseres indefra

Endnu mere bureaukrati og mindre frihed risikerer at blive konsekvensen af regeringens nye kvalitetssikring af uddannelser. Manden, som står i spidsen for det nuværende kontrolsystem, advarer selv mod det
Filmskolen skal ikke kontrolleres på samme måde som Aarhus Universitet, mener Søren Barlebo Rasmussen. For det er vidt forskellige institutioner.
Nyhed
27. oktober 2012

Arbejdsgivere får alarmknap til uddannelser med høj ledighed

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) vil have de studerende og arbejdsmarkedets parter til at udpege uddannelser med eksempelvis høj ledighed til et særligt kvalitetstjek. Ekspert i kvalitetssikring kalder det en problematisk model
Selv om flere uddannelser i dag uddanner til ledighed og Dansk Industri har påpeget problemet igen og igen, er der ikke meget lydhørhed i ministeriet, mener Dansk Industri
Læserbrev
22. december 2011

Studerende er ikke affald

Det skal være muligt for studerende både at skifte spor og videreuddanne sig uden unødvendige forsinkelser. Og læreruddannelserne skal med
Nyhed
10. maj 2010

Akkreditering skal ses efter i sømmene

Den massive kritik af akkrediteringen af de videregående uddannelser må føre til, at systemet laves om, mener Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Radikale ønsker akkrediteringssystemet evalueret
Nyhed
10. maj 2010

Massiv kritik af dansk akkrediteringsråd

Internationale eksperter langer hårdt ud efter det danske akkrediteringssystem, der skal godkende alle uddannelser i Danmark: Det hindrer universiteterne i at nå et internationalt niveau, mener de. Rektorer er enige: Godkendelsessystemet hindrer nytækning på uddannelsesområdet
Nyhed
15. marts 2010

Storm af forslag til den nye videnskabsminister

Den nye videnskabsminister, Charlotte Sahl-Madsen, mødtes i sidste uge med forskningseliten i Videnskabernes Selskab. Hun opfordrede til dialog og sagde, at hun ville lytte til deres meninger - og så blev hun ellers bombarderet med kritik af de seneste års forskningspolitik
Forrest videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) i Videnskabernes Selskab. Bag nutidens videnskabelige samfundselite sidder 1890'ernes videnselite i form af et enormt Krøyer-maleri, der pryder hele bagvæggen i den imposante plenarsal.

Sider

  • Nyhed
    9. februar 2015

    En kvalitetsgyser på Aalborg Universitet

    Et af Aalborg Universitets største studier, Humanistisk Informatik, blev lukket og åbnet igen på halvanden måned af Akkrediteringsrådet, som skal sikre kvaliteten af de videregående uddannelser. Det har skabt fornyet kritik af akkrediteringsarbejdet for at være for lemfældigt og for at lade sig påvirke af den offentlige debat
    Akkrediteringsinstitutionen havde indstillet Humanistisk Informatiks bachelor- og kandidatuddannelser til en betinget positiv akkreditering.