Organisation

Akkrediteringsrådet

Aalborg Universitet skærer ned på undervisningen

Aalborg Universitt (AAU) må skære ned på undervisning og vejledning til de studerende på ingeniør-, sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser. Men nedskæringer vil bare gøre problemet med, at de studerende ikke består nok eksamener større , mener studentersamfundet på AAU

Vi skal sikre de danske uddannelser...

Information skriver den 19. november om universitetsuddannelser og det nye akkrediteringssystem. Men der er en række elementer, der kan misforstås - og også bliver det i artiklerne og lederen

200.000 spildte timer

De danske uddannelser skal kvalitetssikres. Det lyder godt, men det medfører, som så mange andre nye tiltag i uddannelsessektoren, et kolossalt bureaukrati og tidsspilde

Sværere at bestå kvalitetseksamen på humaniora

Kun en enkelt humanistisk uddannelse gik glat igennem den nye statslige godkendelse i akkrediteringsrådet. Studierne får nu et til to år, så skal de godkendes igen, og det vil give en fordobling af papirarbejdet især på humaniora, hvor de har mange små fag, vurdere studieledere

R: Evaluér den nye evaluerings-institution

Den nye institution, der skal måle de videregående uddannelsers kvalitet, har ikke gjort nok, mener både partierne for og imod den nye form for evaluering. De Radikale kræver nu en evaluering af Akkrediterings institutionen

Universitet må sænke niveauet for at få kvalitetsstempel

De studerende på Aalborg Universitets ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser lærer for meget, lyder konklusionen, efter at Videnskabsministeriets nye råd for kvalitet har fældet sin dom. Hvis AAU vil have det statslige kvalitetsstempel og fortsat kunne uddanne folk, må de derfor skære ned på undervisningen

Ny struktur for akkreditering

Man bør slække på ambitionerne for akkrediteringen af uddannelserne. Eksempelvis ved blot at akkreditere de enkelte institutioner - og så stole på, at deres uddannelser er gode nok

Uddannelsesgodkendelser opgivet i udlandet

Flere steder i verden har de opgivet at godkende alle uddannelser efter internationale kriterier, ligesom man nu er gået i gang med i Danmark. Det er nemlig alt for dyrt og giver for meget bureaukrati. Videnskabsministeren er dog godt tilfreds med det danske system

Tvungen tjek af uddannelser fører til unødigt papirnusseri

Alle landets videregående uddannelser skal godkendes af det nye Akkrediteringsråd. Det har sat gang i en lavine af papirarbejde på universiteterne. Studieledere, studerende og eksperter mener, at det kun giver mere bureaukrati – ikke mere kvalitet

Ryd op i uddannelserne

Ikke mindre end 79 forslag til nye uddannelser venter på godkendelse, men er det svaret på at få flere studerende ind på de videregående uddannelser?

Sider

Mest læste

  1. Et af Aalborg Universitets største studier, Humanistisk Informatik, blev lukket og åbnet igen på halvanden måned af Akkrediteringsrådet, som skal sikre kvaliteten af de videregående uddannelser. Det har skabt fornyet kritik af akkrediteringsarbejdet for at være for lemfældigt og for at lade sig påvirke af den offentlige debat