Organisation

Akkrediteringsrådet

Universiteternes frihed under ansvar

Universiteternes vil have større frihedsgrader, og det har de nu fået på ansættelsesområdet. Omvendt må universiteterne også give de studerende øgede frihedsgrader, så de ikke bliver stavnsbundne til deres uddannelser

Seminarier mister monopol på læreruddannelsen

Fra næste sommer skal skolelærere kunne uddannes på universiteterne. Det har regeringen lovet Ny Alliance under de igangværende finanslovsforhandlinger, skriver Berlingske Tidende

Aarhus Universitet har før haft læreruddannelse

Aarhus Universitet oprettede for 10 år siden en læreruddannelse, der kort efter blev lukket på grund af for få studerende - men det vil ikke ske for universitetets nye læreruddannelse, siger dekan Lars Qvortrup

Aalborg Universitet vil også have en læreruddannelse

Aalborg Universitet planlæger en ny lærer- uddannelse i samarbejde med Professionshøjskolen Nordjylland

Ny læreruddannelse på kant med loven

Leder på Aarhus Universitet var med til at godkende universitetets egen ansøgning om en ny læreruddannelse i Akkrediteringsrådet. Det kan være på kant med forvaltningslovens regler om inhabilitet

Akkreditering: Kvalitetsudvikling eller unødigt bureaukrati?

Der er et internationalt pres for udvikling af akkrediteringssystemer, men der er ikke en entydig model. Danmark kunne med fordel have skabt en dansk model, der bedre matchede den nationale kontekst.I stedet blev udviklingen af den danske model en arena for magtkampe mellem ministerier

Akkrediteringsrådet er udsat for hård kritik

Nye uddannelser kan godkendes helt uden om Folketinget og berørte parter i sagen. Det viser sagen om den nye læreruddannelse

RUC blander sig i strid om læreruddannelser

På RUC vil man også uddanne folkeskolelærere men modsat den omdiskuterede model fra Aarhus Universitet, vil man gøre det sammen med professionshøjskolerne

Fri læreruddannelse

Læreruddannelserne på landets seminarier - nu professionshøjskoler - fungerer ikke optimalt, og der er ingen tegn på, at de bliver bedre i de kommende år. Derfor bør både politikere og fagfolk hilse universiteternes tilbud om at uddanne folkeskolelærere velkomne

Ny læreruddannelse er langt fra nytænkning

Om etableringen af en folkeskolelæreruddan-nelse på bachelorniveau ved Aarhus Universitet

Sider

Mest læste

  1. Et af Aalborg Universitets største studier, Humanistisk Informatik, blev lukket og åbnet igen på halvanden måned af Akkrediteringsrådet, som skal sikre kvaliteten af de videregående uddannelser. Det har skabt fornyet kritik af akkrediteringsarbejdet for at være for lemfældigt og for at lade sig påvirke af den offentlige debat