Organisation

Ankestyrelsen

’Jeg ser det som et langsomt mord’

Tim er multihandicappet, mentalt retarderet og har epilepsi. Derfor har han brug for at blive overvåget af hjælpere hele tiden, men hans mor må tage sig af ham, efter kommunen har fjernet hjælpen

Dansk statsborger måtte vente 43 måneder, før hans to sønner fik det statsborgerskab, som de havde ret til

Nourou Moussa, der er er født i Togo, men blev dansk statsborger i 2005, bad i marts 2013 om at få udstedt bevis for dansk statsborgerskab til sine to sønner. Så gik måned efter måned efter måned. Først efter, at udlændingeminister Inger Støjberg i juni i år fik et spørgsmål om sagen i Folketinget, kom der skred i sagsbehandlingen

’To år af mit liv er spildt’

Alt for ofte tager kommunerne fejl, når de skal bevilge støtte og hjælp til borgerne. En af dem, som har oplevet ikke at få sin ret, er sklerosepatienten Søren Jeppesen

Kommuner har fejlet i fire ud af 10 handicappedes sager

’Det skal ganske enkelt blive bedre,’ siger socialministeren, efter at en ny undersøgelse afslører, at kommunerne i næsten halvdelen af de undersøgte sager ikke giver nogle af samfundets allersvageste den hjælp, de har ret til

Første kommune strammer praksis for sygedagpenge

Efter at Ankestyrelsen har indskærpet reglerne om forlængelse af sygedagpenge, er det nu op til landets kommuner at stramme deres praksis, når de skal revurdere syge borgere. Det har Roskilde allerede gjort, og kommunen vil nu sende borgere i jobafklaring, selv om de ikke er udredt

Susanne fik først sin førtidspension i byretten

Det tog 10 år og en retssag, før Københavns Kommune bevilgede 57-årig stofbruger og gadeprostitueret førtidspension, selv om hendes arbejdsevne ifølge lægerne var lig nul og alle behandlingsmuligheder for længst udtømte. Sagen viser, at selv om Ankestyrelsen godkender en kommunes afslag, kan resultatet godt være forkert

Skilsmissebørn falder ud af statistikken

Rod i Statsforvaltningen slører antallet af afgørelser, hvor skilsmissebørn ikke skal se den ene af deres forældre. Fra politisk hold har man ellers besluttet, at der skal føres statistik, så man kan følge udviklingen. Statsforvaltningen beklager og vil nu rette op

Nyt system forlænger 16.500 udsatte borgeres sagsbehandlingstid

Tusindvis af udsatte borgere, som i forvejen har ventet i månedsvis på en afgørelse, skal vente op til yderligere 11 måneder på afgørelser fra Ankestyrelsen. Det sker efter at Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet er blevet nedlagt, og 16.500 sager blev overtaget af Ankestyrelsen

’Det værste er, at de tror, jeg lyver om mine smerter’

Da Line Sletting Schultz var 17 år, kom hun slemt til skade ved en trafikulykke. Siden er det blevet klart, at hun aldrig vil få et almindeligt liv på arbejdsmarkedet. Kommunen er ikke nået til samme konklusion, og den klage, Line sendte til det nu nedlagte Beskæftigelsesankenævn i 2012, er nu endt bagerst i køen hos Ankestyrelsen

Kommuner efterlyser fortsat klare regler for enlige

De nye principafgørelser fra Ankestyrelsen gør sagsbehandlerne ’forvirrede på et højere plan’, lyder det fra kontrolgruppen i Faxe Kommune, der stadig ønsker klarere regler for, hvornår en enlig er reelt enlig

Sider

Mest læste

  1. Ankestyrelsen har omgjort 22 procent af alle afgørelser i klagesager om anbringelser af børn og unge iværksat af det et år gamle Ungdomskriminalitetsnævn. »Uacceptabelt,« lyder det fra Socialrådgiverforeningen, der vil have sammensætningen af nævnene ændret
  2. Mindst 19 kommuner har hyret konsulenter til at finde besparelser på kommunens støttetilbud til udsatte.
  3. En stadig større dele af socialområdet lægges ind under Beskæftigelsesministeriet. Resultatet er en socialpolitik, der lappeløser, når tingene går galt, i stedet for at forebygge og tænke i helheder
  4. Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Det er et tegn på, at lovens grænser afprøves på udspekuleret vis i kommunerne. Loven må laves om, så den ikke kan vendes imod de borgere, der har brug for en håndsrækning, skriver landsformand for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, i dette debatindlæg
  5. Der er stadig alt for mange syge borgere, der trækkes igennem ressourceforløb – også selv om førtidspensionsreformen lige er blevet lavet om
  6. Nourou Moussa, der er er født i Togo, men blev dansk statsborger i 2005, bad i marts 2013 om at få udstedt bevis for dansk statsborgerskab til sine to sønner. Så gik måned efter måned efter måned. Først efter, at udlændingeminister Inger Støjberg i juni i år fik et spørgsmål om sagen i Folketinget, kom der skred i sagsbehandlingen
  7. Umiddelbart lyder det sympatisk at give pårørende aktindsigt i afdøde familiemedlemmers socialsager, men hvad hvis afdøde ikke ønsker at dele oplysningerne med sin familie?
  8. To mødre, hvis voksne børn døde som stofbrugere, har forsøgt at få aktindsigt i sagernes nærmere omstændigheder. Men ifølge reglerne må de kun se sundhedsoplysninger og ikke de socialretlige oplysninger, har Ankestyrelsen bestemt. En sag for Ombudsmanden, siger offentlighedsekspert Oluf Jørgensen