Organisation

Ankestyrelsen

En parkeret bil er værdiløs som bevis på socialbedrageri

Kommunernes kontrolgrupper kan ikke længere basere anklager om socialbedrageri på observationer af, om kærestens bil er parkeret tæt ved den enlige modtager af sociale ydelser

Ankestyrelsen gør det vanskeligere at jagte enlige

Fire nye principafgørelser fra Ankestyrelsen begrænser de kommunale kontrolgruppers beføjelser ved mistanke om socialbedrageri. Ekspert kalder det en bombe under mange kommuners praksis

Ankestyrelsen underkender Holbæk kommune i principsager om enlige mødre

Holbæk Kommune havde ikke grundlag for at standse offentlig hjælp til to enlige mødre på mistanke om socialt bedrageri. Sagen vil få betydning for enlige kvinders retsstilling, vurderer ekspert på området

Enlig mor er alligevel ikke 'gift på muslimsk'

Det Sociale Nævn i Holbæk Kommune har omstødt den kommunale kontrolgruppes afgørelse i en sag om socialt bedrageri mod 34-årig mor til tre. Kontrol-gruppens henvisning til en imams udlægning af sharialovgivningen er 'ikke relevant', fastslår nævnet

Socialpolitikken er blevet til beskæftigelsespolitik

En stadig større dele af socialområdet lægges ind under Beskæftigelsesministeriet. Resultatet er en socialpolitik, der lappeløser, når tingene går galt, i stedet for at forebygge og tænke i helheder

Har Danmark brug for en børnetalsmand?

Meldingen fra regeringen er, at børn kan klage til Ankestyrelsen eller Folketingets Ombudsmand, hvis der er behov for det, og at det derfor ikke er nødvendigt med en uvildig instans. Men hvorfor spørger ingen børnene?

Fejl at indsnævre sociale klienters ankeret

At forebygge, at det socialt går galt for mennesker sparer penge

Fagfolk: Kommuner svigter unge kriminelle

Unge, der har opholdt sig på en døgninstitution, kræver ekstra støtte, når de kommer ud. En række fagfolk oplever, at indsatsen for at rette op på de unges kriminelle løbebane går i vasken, når unge forlader døgninstitutionerne

Kommuner svigter tilsyn med plejebørn

En plejefamilie ved Vordingborg er sigtet for vold og vanrøgt af ni børn. Kommunerne kritiseres for at svigte tilsynet. Det bliver bedre, lover socialminister

Kronik: Man kan blive tvangsbehandlet af læger i Danmark

Hvis man er afhængig af overførselsindkomst, har man ikke ret til selv at bestemme, hvilke lægelige behandlinger man vil underkaste sig

Sider

Mest læste

  1. Ankestyrelsen har omgjort 22 procent af alle afgørelser i klagesager om anbringelser af børn og unge iværksat af det et år gamle Ungdomskriminalitetsnævn. »Uacceptabelt,« lyder det fra Socialrådgiverforeningen, der vil have sammensætningen af nævnene ændret
  2. Mindst 19 kommuner har hyret konsulenter til at finde besparelser på kommunens støttetilbud til udsatte.
  3. En stadig større dele af socialområdet lægges ind under Beskæftigelsesministeriet. Resultatet er en socialpolitik, der lappeløser, når tingene går galt, i stedet for at forebygge og tænke i helheder
  4. Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Det er et tegn på, at lovens grænser afprøves på udspekuleret vis i kommunerne. Loven må laves om, så den ikke kan vendes imod de borgere, der har brug for en håndsrækning, skriver landsformand for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, i dette debatindlæg
  5. Der er stadig alt for mange syge borgere, der trækkes igennem ressourceforløb – også selv om førtidspensionsreformen lige er blevet lavet om
  6. Umiddelbart lyder det sympatisk at give pårørende aktindsigt i afdøde familiemedlemmers socialsager, men hvad hvis afdøde ikke ønsker at dele oplysningerne med sin familie?
  7. Nourou Moussa, der er er født i Togo, men blev dansk statsborger i 2005, bad i marts 2013 om at få udstedt bevis for dansk statsborgerskab til sine to sønner. Så gik måned efter måned efter måned. Først efter, at udlændingeminister Inger Støjberg i juni i år fik et spørgsmål om sagen i Folketinget, kom der skred i sagsbehandlingen
  8. To mødre, hvis voksne børn døde som stofbrugere, har forsøgt at få aktindsigt i sagernes nærmere omstændigheder. Men ifølge reglerne må de kun se sundhedsoplysninger og ikke de socialretlige oplysninger, har Ankestyrelsen bestemt. En sag for Ombudsmanden, siger offentlighedsekspert Oluf Jørgensen