Organisation

Ankestyrelsen

Psykisk syge unge ender på førtidspension

Siden 2004 er der hvert år blevet tilkendt førtidspension til gennemsnitligt 302 psykisk syge unge i alderen 15 til 19. Politikere kræver loven om førtidspension ændret

Tidlig indsats over for børn bliver ved snakken

Trods politikernes erklærede mål om en tidlig indsats for udsatte børn, får misrøgtede børn ikke tidligere hjælp i dag end for fem år siden. Heller ikke den forebyggende indsats ser ud til at gå til de yngste

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Minister vil stramme loven

Ankestyrelsen skal have bedre muligheder for at gribe ind i kommunernes håndtering af børnesager, mener velfærdsminister Karen Jespersen

Studiekreds, kamporganisation eller enmandshær

Socialdemokraten Christine Antorini har skrevet en bog, som ligner et velplaceret anklageskrift mod hendes parti. Men det er det ikke, bedyrer hun

SF'er afviser sygepleje-fejl

"Jeg har ikke gjort noget forkert."Så klar er meldingen fra SF's socialordfører Özlem Cekic i Berlingske Tidende

Føj for pokker

Tænk at landets "velfærdsminister" for at standse en velargumenterende politisk modstander vælger at afspore en af de vigtigste sociale debatter overhovedet ved iværksætte en personlig undersøgelse af en af sine hårdeste kritikere

Ankestyrelsen sætter kikkerten for det forkerte øje

Stik imod hensigten bidrager Ankestyrelsen til, at jobcentrene og sundhedsvæsenet bruger deres tid forkert. Dermed fastlåses mange på overførselsindkomst selv i en tid med lav arbejdsløshed

Mange fejl i sager om børne- anbringelser

Til trods for det er påpeget utallige gange, igennem rigtig mange år, møder borgerne det igen og igen

Sider

Mest læste

  1. Ankestyrelsen har omgjort 22 procent af alle afgørelser i klagesager om anbringelser af børn og unge iværksat af det et år gamle Ungdomskriminalitetsnævn. »Uacceptabelt,« lyder det fra Socialrådgiverforeningen, der vil have sammensætningen af nævnene ændret
  2. Mindst 19 kommuner har hyret konsulenter til at finde besparelser på kommunens støttetilbud til udsatte.
  3. En stadig større dele af socialområdet lægges ind under Beskæftigelsesministeriet. Resultatet er en socialpolitik, der lappeløser, når tingene går galt, i stedet for at forebygge og tænke i helheder
  4. Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Det er et tegn på, at lovens grænser afprøves på udspekuleret vis i kommunerne. Loven må laves om, så den ikke kan vendes imod de borgere, der har brug for en håndsrækning, skriver landsformand for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, i dette debatindlæg
  5. Der er stadig alt for mange syge borgere, der trækkes igennem ressourceforløb – også selv om førtidspensionsreformen lige er blevet lavet om
  6. Nourou Moussa, der er er født i Togo, men blev dansk statsborger i 2005, bad i marts 2013 om at få udstedt bevis for dansk statsborgerskab til sine to sønner. Så gik måned efter måned efter måned. Først efter, at udlændingeminister Inger Støjberg i juni i år fik et spørgsmål om sagen i Folketinget, kom der skred i sagsbehandlingen
  7. Umiddelbart lyder det sympatisk at give pårørende aktindsigt i afdøde familiemedlemmers socialsager, men hvad hvis afdøde ikke ønsker at dele oplysningerne med sin familie?
  8. To mødre, hvis voksne børn døde som stofbrugere, har forsøgt at få aktindsigt i sagernes nærmere omstændigheder. Men ifølge reglerne må de kun se sundhedsoplysninger og ikke de socialretlige oplysninger, har Ankestyrelsen bestemt. En sag for Ombudsmanden, siger offentlighedsekspert Oluf Jørgensen