Organisation

Ankestyrelsen

300-timers-reglen blev tolket for hårdt

Ankestyrelsen har med en principafgørelse sat en stopper for beskæftigel-sesministerens magtfuldkommenhed i spørgsmålet om 300- timers-reglen

Ankestyrelsen underkender Hjort

Ankestyrelsen har afgjort, at den såkaldte 300-timers-regel ikke gælder for ægtepar, hvor den ene part er i ordinært og ustøttet arbejde og således ikke modtager eller er berettiget til at modtage kontanthjælp

Hver fjerde hjemløs er udlænding

25 procent af gæsterne på de københavnske herberg sidste år var fra udlandet, viser nye tal fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen frikender kommune

Ankestyrelsen frikendte i går Tønder Kommunes opfølgning på anbringelsen af de to søstre i den såkaldte Tøndersag.

Socialrådgivere begraves i sager

Socialrådgiverne, der overså to systematiske misbrugte piger i Tøndersagen, havde op mod 55 sager hver, dokumenterer ny bog

Flere skubbes i den sociale massegrav

Ny undersøgelse af effekten af 300-timers-reglen, rejser spørgs-målet, om reglen reelt skubber flere endnu længere væk fra arbejds-markedet, hvor hensigten var det modsatte?

Færre end ventet får halveret kontanthjælp

Den omstridte 300 timers-regel er ikke i første omgang blevet den sociale massakre, som nogle forudså

Staten skaber flere førtidspensionister end det private

Under en tredjedel af befolkningen er ansat i det offentlige, men 37 procent af førtidspensionisterne kommer fra ansættelse i staten

For nemt at få fuld løn for deltidsjob

Opgørelser tyder på, at det er for nemt at få fuld løn for at arbejde på deltid. Et politisk indgreb er på trapperne over for fleksjobordningen, som er meget populær

Lars Løkke anklages for at gamble med velfærdskroner

Indenrigsministeren vil piske kommunerne til at udlicitere mere. 'Han leger med velfærdskronerne for at give erhvervsstøtte,' mener forbundsformand

Sider

Mest læste

  1. Ankestyrelsen har omgjort 22 procent af alle afgørelser i klagesager om anbringelser af børn og unge iværksat af det et år gamle Ungdomskriminalitetsnævn. »Uacceptabelt,« lyder det fra Socialrådgiverforeningen, der vil have sammensætningen af nævnene ændret
  2. Tim er multihandicappet, mentalt retarderet og har epilepsi. Derfor har han brug for at blive overvåget af hjælpere hele tiden, men hans mor må tage sig af ham, efter kommunen har fjernet hjælpen
  3. Der er stadig alt for mange syge borgere, der trækkes igennem ressourceforløb – også selv om førtidspensionsreformen lige er blevet lavet om
  4. Umiddelbart lyder det sympatisk at give pårørende aktindsigt i afdøde familiemedlemmers socialsager, men hvad hvis afdøde ikke ønsker at dele oplysningerne med sin familie?
  5. Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Det er et tegn på, at lovens grænser afprøves på udspekuleret vis i kommunerne. Loven må laves om, så den ikke kan vendes imod de borgere, der har brug for en håndsrækning, skriver landsformand for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, i dette debatindlæg
  6. I dag har kommuner mulighed for at bede anbragte børn og unge om at bidrage til betalingen for deres anbringelse via løn fra deres fritidsjob. Det gjorde 15 kommuner i 49 sager i 2017, viser ny undersøgelse
  7. En stadig større dele af socialområdet lægges ind under Beskæftigelsesministeriet. Resultatet er en socialpolitik, der lappeløser, når tingene går galt, i stedet for at forebygge og tænke i helheder
  8. Landets fire største kommuner retter kritik af beskæftigelsesministeren og den såkaldte initiativpakke, der skulle gøre sagsbehandlingen af ressourceforløb mindre rigid, men ifølge dem intet ændrer. Ministeren understreger, at initiativpakken skal forstås som en ’præcisering’