Organisation

Ankestyrelsen

Offentlig service à la carte

Borgerne ønsker at kunne købe god mad til skolebørn og en enestue på hospitalet. Men politikerne tøver, viser debat om kvalitetsreform

Dumpekarakter til ny reform

*Kommunerne lever ikke op til den nye anbringelsesreform, som ellers skulle sikre anbragte børns og unges rettigheder. I hver fjerde sag er afgørelserne behæftet med alvorlige fejl, viser en analyse fra Ankestyrelsen...

Kommuner gode til at undgå sygefravær

Men til gengæld er de for dårlige til at få de sygemeldte tilbage i arbejde, mener Dansk Arbejdsgiverforening (DA). For mens kommunerne er blevet bedre til for eksempel at inddrage den sygemeldte i sagsbehandlingen, så inddrages arbejdspladsen alt for sjældent, når det handler om at få den sygemeldte tilbage i arbejde, mener arbejdsgiverne...

Organisationer til kamp for udsatte børn

De kritiserer socialforvaltningerne for ikke at reagere i tide, når de modtager en underretning, og derfor må børnene blive ved med at leve under miserable forhold. Organisationerne opfordrer Ankestyrelsen til at undersøge, hvor mange underretninger, der fører til en undersøgelse, og hvor ofte kommunerne intet gør...

Politisk opbakning til ny plan

Initiativerne, der ifølge socialministeren vil koste et tocifret millionbeløb at gennemføre, skal blandt andet sætte fokus på kvaliteten under anbringelsen. Ankestyrelsen får flere muligheder for at gribe ind over for kommunerne, og der skal nedsættes en følgegruppe med en række kommuner, så man får et bedre indblik i kommunernes indsats og effekten af den...

Anbragte børn har brug for egne rettigheder

Der er mange gode grunde til, at Folketinget allerede nu tager fat på den næste anbringelsesreform. En reform som betingelsesløst skal sætte barnets ret til beskyttelse, udvikling og til med- og selvbestemmelse i centrum

Midt i en klagetid

En nation af utilfredse klagere er, hvad Danmark har forvandlet sig til. Vi har fået en kundeholdning til samfundet, og har ændret os fra borgere til brugere. Og så kræver vi valuta for pengene. Med det stigende antal klager har vi mentalt privatiseret den offentlige sektor

Syv børn fjernes hver dag fra deres forældre

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at der i årets første seks måneder blev anbragt 1.374 børn og unge uden for hjemmet. Det betyder, at hver dag bliver syv børn fjernet fra deres forældre...

Hurtigere behandling af sociale klagesager

De sociale nævn i statsamterne har forsøgt at nedbringe mængden af ophobede klagesager fra borgerne, og i gennemsnit blev klagerne over kommunernes afgørelser i 2004 på landsplan behandlet en lille uge hurtigere, end det var tilfældet i 2001, viser en ny statistik fra Ankestyrelsen...

Kommuner svigter børn på genopdragelse

Landets kommuner forsømmer at straffe indvandrerfamilier, som sender deres børn på genopdragelsesrejser. KL-formand tror på forebyggelse frem for straf

Sider

Mest læste

  1. Ankestyrelsen har omgjort 22 procent af alle afgørelser i klagesager om anbringelser af børn og unge iværksat af det et år gamle Ungdomskriminalitetsnævn. »Uacceptabelt,« lyder det fra Socialrådgiverforeningen, der vil have sammensætningen af nævnene ændret
  2. Der er stadig alt for mange syge borgere, der trækkes igennem ressourceforløb – også selv om førtidspensionsreformen lige er blevet lavet om
  3. Umiddelbart lyder det sympatisk at give pårørende aktindsigt i afdøde familiemedlemmers socialsager, men hvad hvis afdøde ikke ønsker at dele oplysningerne med sin familie?
  4. Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Det er et tegn på, at lovens grænser afprøves på udspekuleret vis i kommunerne. Loven må laves om, så den ikke kan vendes imod de borgere, der har brug for en håndsrækning, skriver landsformand for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, i dette debatindlæg
  5. Nourou Moussa, der er er født i Togo, men blev dansk statsborger i 2005, bad i marts 2013 om at få udstedt bevis for dansk statsborgerskab til sine to sønner. Så gik måned efter måned efter måned. Først efter, at udlændingeminister Inger Støjberg i juni i år fik et spørgsmål om sagen i Folketinget, kom der skred i sagsbehandlingen
  6. Tim er multihandicappet, mentalt retarderet og har epilepsi. Derfor har han brug for at blive overvåget af hjælpere hele tiden, men hans mor må tage sig af ham, efter kommunen har fjernet hjælpen
  7. Det tog 10 år og en retssag, før Københavns Kommune bevilgede 57-årig stofbruger og gadeprostitueret førtidspension, selv om hendes arbejdsevne ifølge lægerne var lig nul og alle behandlingsmuligheder for længst udtømte. Sagen viser, at selv om Ankestyrelsen godkender en kommunes afslag, kan resultatet godt være forkert
  8. I dag har kommuner mulighed for at bede anbragte børn og unge om at bidrage til betalingen for deres anbringelse via løn fra deres fritidsjob. Det gjorde 15 kommuner i 49 sager i 2017, viser ny undersøgelse