Organisation

Ankestyrelsen

Kommuner svigter indvandrerbørn

Kommunerne tackler de indvandrerfamilier, der sender deres børn på genopdragelse, meget forskelligt, viser ny undersøgelse

Kommunal sagsbehandling sker uden skøn

Kommunerne glemmer de individuelle hensyn og læner sig for meget op af faste retningslinjer, når en sag skal afgøres, mener socialrådgiverne

Hjemløse samles ikke op

Hjemløse ’sander til’ på landets herberger – kommunerne har ikke tilbud nok til at hjælpe dem videre

OVERBLIK

Indgriben mod giftdepot først om halvandet år *Først om halvandet år vil det stå klart, om der skal gøres noget ved et gammelt, ildelugtende giftdepot på stranden ved Harboøre Tange og kemi-virksomheden Cheminova, som har nedgravet stofferne...

Det sociale system på anklagebænken

For tredje gang på kort tid sidder Den Sociale Ankestyrelse i dag på anklagebænken i Højesteret. Patientforeninger og jurister kritiserer det sociale system I dag står Den Sociale Ankestyrelse anklaget i Højesteret...

Nyhedsoverblik

Kina tilbageholder syv dissidenter *De kinesiske myndigheder tilbageholdt onsdag syv dissidenter, som havde planlagt at markere 10 års dagen for den blodige nedkæmpelse af studenterdemonstrationerne på Tiananmen-pladsen i Beijing den 4...

Kommuner anklages for kynisme og kassekamp

Færre og færre får førtidspension. Kritikere mener, det skyldes kommunal kynisme og kassetænkning. Regeringen har dog ingen planer om en reform af førtidspensionen Det er ikke længere den samme gode forretning for landets kommuner at parkere såkaldt tunge bistandsklienter på førtidspension...

NYHEDSOVERBLIK

Ny overenskomst for sygeplejersker *Sygeplejersker og radiograferne overgår til et nyt lønsystem den 1. februar i år. Det blev besluttet ved et forlig onsdag efter 21 timers forhandling om deres overenskomst...

Børnene må blive

Hvad stiller man op med tvangsfjernede børn, når forældrene vender tilbage til hjemlandet? "Vedrørende dit ønske om at repatriere, kan jeg oplyse, at Børn- og unge-afdelingen fortsat vurderer, at børnene skal være anbragt, og dermed også blive i Danmark...

Forfejlet angreb på lægekonsulenter

Lægekonsulenter er ikke borgerfjendske. De arbejder loyalt i forhold til praksis for tildeling af førtidspension - dén er det til gengæld galt med I december 1997 underkendte landsretten en pensionsmyndigheds afgørelse i en pensionssag...

Sider

Mest læste

  1. Ankestyrelsen har omgjort 22 procent af alle afgørelser i klagesager om anbringelser af børn og unge iværksat af det et år gamle Ungdomskriminalitetsnævn. »Uacceptabelt,« lyder det fra Socialrådgiverforeningen, der vil have sammensætningen af nævnene ændret
  2. Mindst 19 kommuner har hyret konsulenter til at finde besparelser på kommunens støttetilbud til udsatte.
  3. En stadig større dele af socialområdet lægges ind under Beskæftigelsesministeriet. Resultatet er en socialpolitik, der lappeløser, når tingene går galt, i stedet for at forebygge og tænke i helheder
  4. Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Det er et tegn på, at lovens grænser afprøves på udspekuleret vis i kommunerne. Loven må laves om, så den ikke kan vendes imod de borgere, der har brug for en håndsrækning, skriver landsformand for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, i dette debatindlæg
  5. Der er stadig alt for mange syge borgere, der trækkes igennem ressourceforløb – også selv om førtidspensionsreformen lige er blevet lavet om
  6. Nourou Moussa, der er er født i Togo, men blev dansk statsborger i 2005, bad i marts 2013 om at få udstedt bevis for dansk statsborgerskab til sine to sønner. Så gik måned efter måned efter måned. Først efter, at udlændingeminister Inger Støjberg i juni i år fik et spørgsmål om sagen i Folketinget, kom der skred i sagsbehandlingen
  7. Umiddelbart lyder det sympatisk at give pårørende aktindsigt i afdøde familiemedlemmers socialsager, men hvad hvis afdøde ikke ønsker at dele oplysningerne med sin familie?
  8. I dag har kommuner mulighed for at bede anbragte børn og unge om at bidrage til betalingen for deres anbringelse via løn fra deres fritidsjob. Det gjorde 15 kommuner i 49 sager i 2017, viser ny undersøgelse