Organisation

Ankestyrelsen

Hurtigere behandling af sociale klagesager

De sociale nævn i statsamterne har forsøgt at nedbringe mængden af ophobede klagesager fra borgerne, og i gennemsnit blev klagerne over kommunernes afgørelser i 2004 på landsplan behandlet en lille uge hurtigere, end det var tilfældet i 2001, viser en ny statistik fra Ankestyrelsen...

Kommuner svigter børn på genopdragelse

Landets kommuner forsømmer at straffe indvandrerfamilier, som sender deres børn på genopdragelsesrejser. KL-formand tror på forebyggelse frem for straf

Kommuner svigter indvandrerbørn

Kommunerne tackler de indvandrerfamilier, der sender deres børn på genopdragelse, meget forskelligt, viser ny undersøgelse

Kommunal sagsbehandling sker uden skøn

Kommunerne glemmer de individuelle hensyn og læner sig for meget op af faste retningslinjer, når en sag skal afgøres, mener socialrådgiverne

Hjemløse samles ikke op

Hjemløse ’sander til’ på landets herberger – kommunerne har ikke tilbud nok til at hjælpe dem videre

OVERBLIK

Indgriben mod giftdepot først om halvandet år *Først om halvandet år vil det stå klart, om der skal gøres noget ved et gammelt, ildelugtende giftdepot på stranden ved Harboøre Tange og kemi-virksomheden Cheminova, som har nedgravet stofferne...

Det sociale system på anklagebænken

For tredje gang på kort tid sidder Den Sociale Ankestyrelse i dag på anklagebænken i Højesteret. Patientforeninger og jurister kritiserer det sociale system I dag står Den Sociale Ankestyrelse anklaget i Højesteret...

Nyhedsoverblik

Kina tilbageholder syv dissidenter *De kinesiske myndigheder tilbageholdt onsdag syv dissidenter, som havde planlagt at markere 10 års dagen for den blodige nedkæmpelse af studenterdemonstrationerne på Tiananmen-pladsen i Beijing den 4...

Kommuner anklages for kynisme og kassekamp

Færre og færre får førtidspension. Kritikere mener, det skyldes kommunal kynisme og kassetænkning. Regeringen har dog ingen planer om en reform af førtidspensionen Det er ikke længere den samme gode forretning for landets kommuner at parkere såkaldt tunge bistandsklienter på førtidspension...

NYHEDSOVERBLIK

Ny overenskomst for sygeplejersker *Sygeplejersker og radiograferne overgår til et nyt lønsystem den 1. februar i år. Det blev besluttet ved et forlig onsdag efter 21 timers forhandling om deres overenskomst...

Sider

Mest læste

  1. Ankestyrelsen har omgjort 22 procent af alle afgørelser i klagesager om anbringelser af børn og unge iværksat af det et år gamle Ungdomskriminalitetsnævn. »Uacceptabelt,« lyder det fra Socialrådgiverforeningen, der vil have sammensætningen af nævnene ændret
  2. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har set en lægeerklæring på, at en borger er blevet psykisk syg af jobcentrets pressen på. Kommunerne bør straffes økonomisk, når de krænker syge, udsatte borgeres retssikkerhed, skriver privatpraktiserende socialrådgiver Maj Thorsen i dette debatindlæg
  3. Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Det er et tegn på, at lovens grænser afprøves på udspekuleret vis i kommunerne. Loven må laves om, så den ikke kan vendes imod de borgere, der har brug for en håndsrækning, skriver landsformand for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, i dette debatindlæg
  4. Sagsbehandlerne skal leve op til så håbløse dokumentationskrav, når de behandler handicappede menneskers ansøgninger om tilskud til merudgifter, at det skader både samarbejdet mellem borger og kommune, tilliden til systemet og arbejdsglæden, skriver formand for KL’s Socialudvalg, Thomas Adelskov, i dette debatindlæg
  5. Det tog 10 år og en retssag, før Københavns Kommune bevilgede 57-årig stofbruger og gadeprostitueret førtidspension, selv om hendes arbejdsevne ifølge lægerne var lig nul og alle behandlingsmuligheder for længst udtømte. Sagen viser, at selv om Ankestyrelsen godkender en kommunes afslag, kan resultatet godt være forkert
  6. En stadig større dele af socialområdet lægges ind under Beskæftigelsesministeriet. Resultatet er en socialpolitik, der lappeløser, når tingene går galt, i stedet for at forebygge og tænke i helheder
  7. Der er stadig alt for mange syge borgere, der trækkes igennem ressourceforløb – også selv om førtidspensionsreformen lige er blevet lavet om
  8. To mødre, hvis voksne børn døde som stofbrugere, har forsøgt at få aktindsigt i sagernes nærmere omstændigheder. Men ifølge reglerne må de kun se sundhedsoplysninger og ikke de socialretlige oplysninger, har Ankestyrelsen bestemt. En sag for Ombudsmanden, siger offentlighedsekspert Oluf Jørgensen