Organisation

Arbejdsdirektoratet

'Meget kritisabelt' at slette dokumenter

At Arbejdsdirektoratet slettede dokumenter, hvis indhold kunne være belastende for Beskæftigelsesministeriet, får hård kritik af Ombudsmanden – specielt fordi det skete, efter en journalist havde søgt aktindsigt

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Ny kritik af skrappe dagpengeregler

Ledige, der har fundet arbejde, skal fortsat søge fire job om ugen, hvis de vil være sikre på ikke at miste dagpengeretten. Vanvittigt, siger Socialdemokraterne, mens beskæftigelses-minister Claus Hjort Frederiksen (V) forsvarer reglerne

300-timers-reglen blev tolket for hårdt

Ankestyrelsen har med en principafgørelse sat en stopper for beskæftigel-sesministerens magtfuldkommenhed i spørgsmålet om 300- timers-reglen

Ankestyrelsen underkender Hjort

Ankestyrelsen har afgjort, at den såkaldte 300-timers-regel ikke gælder for ægtepar, hvor den ene part er i ordinært og ustøttet arbejde og således ikke modtager eller er berettiget til at modtage kontanthjælp

'Det eneste mænd ikke kan, er at amme'

Når et par går fra hinanden kort efter, at deres barn er født, kan faren ofte se langt efter barsel. Faren er lige så vigtig som moren, også i barnets første år, siger chefpsykolog, der mener, det er på tide at bryde med traditionerne

Kun en pct. af de ledige står ikke til rådighed

Regeringen vil stramme reglerne til trods for, at ministeriets egen analyse viser, at kun én procent ikke står til rådighed

A-kasserne får pisk

Nye tal viser, at arbejdsløshedskasserne prøver på at oppe sig. Alligevel svinger beskæftigelsesministeren fortsat pisken over dem for at få dem til at blive mere effektive

Højesteret afgør sag om aktivering

I dag skal dommerne i Højesteret tage stilling til, hvorvidt en kontanthjælpsmodtager, der nægter at tage imod et kommunalt aktiveringstilbud, har krav på fattighjælp efter Grundloven. De danske regler om aktivering er lidt strammere sammenlignet med tilsvarende regler i Holland, Frankrig, Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien, vurderer advokat Henrik Karl Nielsen forud for sagen

Sider

Mest læste

  1. Når et par går fra hinanden kort efter, at deres barn er født, kan faren ofte se langt efter barsel. Faren er lige så vigtig som moren, også i barnets første år, siger chefpsykolog, der mener, det er på tide at bryde med traditionerne
  2. Så slemt var det heller ikke at være ung i 1980’erne, viser tallene. Dagpenge-reglerne gjorde det endda meget nemmere at være arbejdsløs