Organisation

Arbejdsdirektoratet

Artikler
Nyhed
10. juli 2010

'Meget kritisabelt' at slette dokumenter

At Arbejdsdirektoratet slettede dokumenter, hvis indhold kunne være belastende for Beskæftigelsesministeriet, får hård kritik af Ombudsmanden – specielt fordi det skete, efter en journalist havde søgt aktindsigt
At Arbejdsdirektoratet slettede dokumenter, hvis indhold kunne være belastende for Beskæftigelsesministeriet, får hård kritik af Ombudsmanden – specielt fordi det skete, efter en journalist havde søgt aktindsigt
Læserbrev
19. januar 2009

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
24. april 2008

Ny kritik af skrappe dagpengeregler

Ledige, der har fundet arbejde, skal fortsat søge fire job om ugen, hvis de vil være sikre på ikke at miste dagpengeretten. Vanvittigt, siger Socialdemokraterne, mens beskæftigelses-minister Claus Hjort Frederiksen (V) forsvarer reglerne
Ledige, der har fundet arbejde, skal fortsat søge fire job om ugen, hvis de vil være sikre på ikke at miste dagpengeretten. Vanvittigt, siger Socialdemokraterne, mens beskæftigelses-minister Claus Hjort Frederiksen (V) forsvarer reglerne
Analyse
28. januar 2008

300-timers-reglen blev tolket for hårdt

Ankestyrelsen har med en principafgørelse sat en stopper for beskæftigel-sesministerens magtfuldkommenhed i spørgsmålet om 300- timers-reglen
Note
26. januar 2008

Ankestyrelsen underkender Hjort

Ankestyrelsen har afgjort, at den såkaldte 300-timers-regel ikke gælder for ægtepar, hvor den ene part er i ordinært og ustøttet arbejde og således ikke modtager eller er berettiget til at modtage kontanthjælp
4. januar 2008

'Det eneste mænd ikke kan, er at amme'

Når et par går fra hinanden kort efter, at deres barn er født, kan faren ofte se langt efter barsel. Faren er lige så vigtig som moren, også i barnets første år, siger chefpsykolog, der mener, det er på tide at bryde med traditionerne
Hul i loven. Når forældre bliver skilt, mens barnet er helt lille, kan fædrene godt vinke farvel til den fleksible barselsorlov. Sådan er loven ikke tænkt, men det er sådan, det er i praksis.
10. november 2005

A-kasserne får pisk

Nye tal viser, at arbejdsløshedskasserne prøver på at oppe sig. Alligevel svinger beskæftigelsesministeren fortsat pisken over dem for at få dem til at blive mere effektive
28. november 2005

Højesteret afgør sag om aktivering

I dag skal dommerne i Højesteret tage stilling til, hvorvidt en kontanthjælpsmodtager, der nægter at tage imod et kommunalt aktiveringstilbud, har krav på fattighjælp efter Grundloven. De danske regler om aktivering er lidt strammere sammenlignet med tilsvarende regler i Holland, Frankrig, Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien, vurderer advokat Henrik Karl Nielsen forud for sagen
10. januar 2006

Klynker med pistol for tindingen

VK opfinder sandheden og lyver så meget, at vi med pistolen for tindingen fristes til at tro på dem
30. januar 2006

Efterlønsreform kræver kulegravning frem for kvælergreb

Der må ikke røres ved skattestoppet, skønt det øger uligheden. Der må heller ikke røres ved værdistigningerne på velhaveres ejerboliger i og ved storbyerne, skønt de øger uligheden. Men der må gerne røres ved efterlønnen, skønt det øger uligheden. Hvordan kan det politisk komme dertil, og hvorfor dette kissejav med at ændre netop efterlønsordningen?

Sider