Organisation

Arbejdsdirektoratet

Klynker med pistol for tindingen

VK opfinder sandheden og lyver så meget, at vi med pistolen for tindingen fristes til at tro på dem

Efterlønsreform kræver kulegravning frem for kvælergreb

Der må ikke røres ved skattestoppet, skønt det øger uligheden. Der må heller ikke røres ved værdistigningerne på velhaveres ejerboliger i og ved storbyerne, skønt de øger uligheden. Men der må gerne røres ved efterlønnen, skønt det øger uligheden. Hvordan kan det politisk komme dertil, og hvorfor dette kissejav med at ændre netop efterlønsordningen?

Nye a-kasser vinder frem

Medlemmerne strømmer fortsat til de nye, tværfaglige a-Kasser, mens de gamle forbund svigtes. Mens KristeligFagbevægelses A-Kasse i perioden 1. januar til 1. juni i år fik godt 6...

Tusindvis af indvandrere står til at miste kontanthjælp

Flere tusinde nydanskere får nu besked om, at de står til at miste kontanthjælp. Det skaber panik, da mange indvandrerfamilier har vænnet sig til, at mor går hjemme

Torturofre på vej på permanent starthjælp

Regeringen er ved at sende mange flygtninge permanent på starthjælp. Det kan hindre integration af torturofre og deres børn, advarer eksperter

Yngre fravælger efterløn

Flere og flere dropper at betale til efterlønnen på grund af den voksende usikkerhed om ordningens fremtid. Nye tal fra Arbejdsdirektoratet viser, at andelen af lønmodtagere mellem 35-39 år, som betaler til efterlønnen nu er nede på 67,2 procent...

Ingen starthjælp til danskere

Dansk Folkeparti afviser at halvere kontanthjælpen for at skaffe flere i arbejde, selv om metoden tilsyneladende effektivt har skaffet flere udlændinge i arbejde. Starthjælpen til udlændinge er cirka det halve af kontanthjælpen, og det har ifølge Børsen og Arbejdsdirektoratet sikret, at flere nytilkomne kommer i arbejde...

Smuthul i integrationspakke

Knivskarp debat, da Folketinget i går førstebehandlede integrationspakken. Oppositionen påpegede smuthul og upræcise formuleringer

LÆSERBREVE

Ord fra en potforbruger? Hvorfor skal vi fredsommelige hash-/potforbrugere udsættes for politivold og tvinges til økonomisk at støtte ekstreme psy...

Nedslidte snydes for pensions-præmie

Regeringens bonus på 120.000 kr til danskere, der fra-vælger efterløn, skal ikke gælde mere end 25.000 nedslidte i fleksjob. Diskrimination af de svageste, mener organisationer

Sider