Organisation

Attac

Europæiske skeptikere i forening

Nej-veteranerne Niels I. Meyer og Drude Dahlerup lader et kor af europæiske EU-skeptikere argumentere for, hvorfor den nye reformtraktat - Lissabon-traktaten - ikke adskiller sig fra den oprindelige europæiske forfatningstraktat. Og hvorfor beslutningen om ikke at tage en folkeafstemning er et svigt og et vælgerbedrag

Kalder de sig kvinder eller piger?

Oppe på Bogforums Tranescene havde Henriette Lind og Maise Njor sat sig til rette. Det er to flotte piger, ingen tvivl om det, klædt i nederdele og fikse bluser

Olie for udvikling

Den norske olieindustri skal bidrage til at opbygge civilsamfund i udviklingslande

Noget nyt er på vej

DET GÅR – tør vi godt spå – mod udsolgt hus til det stormøde om ATTAC, som finder sted i København lørdag den 24. februar. Mødet er arrangeret af Informations debatforum Luftskibet, som hermed optræder som fødselshjælper for, omend ikke efterfølgende part i dette nye kraftfelt for politisk aktivisme...

De er bare imod

»Et vigtigt kendetegn ved markedsøkonomien er dens amoral. Efter min mening udgør markedsfundamen-talisme i dette historiske øjeblik en større fare for det åbne samfund end socialismen, som er miskrediteret, mens markedsfundamentalismen triumferer...

Millionærernes oprør

»Lige som herkomst, velstand og uddannelse definerer oligarkiet, så er deres modsætninger, lav herkomst, lav indkomst og legemlig beskæftigelse betragtet som typiske for demokratiet...

Verdensmagere

»Vi har ikke brug for en global nejbevægelse, der bare vil stoppe verden.« Udenrigsminister Mogens Lykketoft, olitiken 23. februar 2001 NU HAVDE MAN lige lært, at danskerne var blevet ’hverdagsmagere’...

ATTAC-demokratiet

NETOP fordi Information ikke stiftede ATTAC-Danmark i lørdags, men udtrykkeligt og understreget har overladt dannelsen af lokalgrupper og landsorganisation til alle dem, der føler sig kaldede, skal vi nu viderebringe et særdeles autoritativt angreb på ATTAC...

Bitter medicin

NOGLE GANGE skal man sige tingene uden omsvøb: Hvis Novo-Nordisk, Lundbeck og 39 andre store medicinalfirmaer fastholder og vinder deres sag ved Sydafrikas Højesteret om patentretten til aids-medicin, så risikerer et stort antal sydafrikanere at dø en alt for tidlig død...

Nyrups sidste angreb

»Alle her i lokalet ved, at der i dag er store finansielle markedsudsving, som har skabt risikomomenter i mange samfund. Og dét skal vi gøre noget ved. Dét arbejder vi på. Alle ved, at der er voldsomme miljøproblemer, som både skal bæres af de rige og de fattige lande...

Sider

Mest læste

  1. ATTAC-bevægelsen er endnu ikke blevet stiftet i Danmark. Interesserede kan dog finde sammen på Informations hjemmeside www.information.dk, hvor der netop er blevet åbnet en række geografisk opdelte debat-fora. Her kan der indkaldes til møder, føres lokal debat og udveksles erfaringer. Det er dog en midlertidig service, som bliver nedlagt i takt med, at de lokale ATTAC-afdelinger kommer i gang. Senere på foråret vil der efter al sandsynlighed blive afholdt et fagligt ATTAC-seminar
  2. Tampa med sine bådflygtninge. Terroren mod USA. Vi må til at forstå, at vi både får brug for altruisme og for klog egoisme
  3. »Lige som herkomst, velstand og uddannelse definerer oligarkiet, så er deres modsætninger, lav herkomst, lav indkomst og legemlig beskæftigelse betragtet som typiske for demokratiet...
  4. Indgriben mod giftdepot først om halvandet år *Først om halvandet år vil det stå klart, om der skal gøres noget ved et gammelt, ildelugtende giftdepot på stranden ved Harboøre Tange og kemi-virksomheden Cheminova, som har nedgravet stofferne...
  5. Weekendens EU-topmøde i Gøteborg tiltrækker gade-aktivister fra hele Europa med vidt forskellige paroler
  6. En kølig version af ’Nøddeknækkeren’ overtrækker Tivolis charmekonto
  7. Det nye års konflikter bliver mellem stater og netværk – grænserne mellem krig og fred fortoner sig, siger norsk socialantropolog, forfatter til ny bog om islam og vesten efter 11. september
  8. Kulturelle lovforslag *På Folketingets sidste dag før juleferien er der vedtaget en række lovforslag fra kulturminister Brian Mikkelsen. Ministeren har fået flertal til en revision af ophavsretsloven, der gennemfører et EU-direktiv på området samt sikrer fortsat beskyttelse af kunstnerens rettigheder og til ny fordeling af biblioteksafgiften med indførelse af en bundgrænse på 1...