Organisation: Beskæftigelsesministeriet

Seneste artikler
Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at få evalueringen foretaget så hurtigt som muligt. Desværre var det her, hvad vi kunne blive enige om i forligskredsen, siger Karsten Hønge (SF) om beskeden fremrykning af del-evaluering af førtidspensionsreform

Evaluering af førtidspensions-reform bliver kun fremrykket én måned

For få uger siden var beskeden fra en række forligspartier bag førtidspensionsreformen, at en del-evaluering af reformen allerede ville være klar til efteråret. Den ambition er siden hen blevet neddroslet, og drøftelserne af loven begynder tidligst til januar 2018

Kommuner anvender 225-timersreglen vidt forskelligt

Fra i dag vil kontanthjælpsmodtagere, der ikke har levet op til den nye 225-timersregel, få nedsat deres ydelse. Men der er stor forskel på, hvor mange kontanthjælpsmodtagere kommunerne vælger at undtage fra reglen, viser nye tal. Loven er blevet hastet igennem på bekostning af borgernes retssikkerhed, siger eksperter

Virksomhedspraktik virker – nogen gange

Der hersker tvivl blandt forskerne om, hvorvidt virksomhedspraktik virker eller ej, selvom ordningen, hvor den ledige arbejder gratis, i stigende grad bliver brugt som aktivering. Ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser derimod, at virksomhedspraktik har en stor effekt

Er det rimeligt med tre måltider om dagen?

Konsekvensen af kontanthjælpsloftet er, at flere danskere ikke vil have råd til tre måltider om dagen eller til nødvendig medicin, men Beskæftigelsesministeriet har end ikke analyseret disse forhold. Det går ud over både kontanthjælpsmodtagerne og resten af samfundet
Vi står i en situation, hvor for mange danskere arbejder for lidt, og hvis tingene skal hænge sammen, skal flere danskere motiveres til at arbejde mere, lyder det fra beskæftigelses-ministeren om en ny opgørelse over, hvor mange der kom i arbejde under den tidligere regering

Beskæftigelses-minister: Vi underdrev problemet

Vi står i en situation, hvor for mange danskere arbejder for lidt, og hvis tingene skal hænge sammen, skal flere danskere motiveres til at arbejde mere, lyder det fra beskæftigelses-ministeren om en ny opgørelse over, hvor mange der kom i arbejde under den tidligere regering

Minister: Danskere gik glip af job under den tidligere regering

Partierne skændtes under valgkampen om, hvor mange flere danskere, der var kommet i arbejde i løbet af valgperioden. Nu vurderer Beskæftigelsesministeriet, at beskæftigelsen for danskere faktisk faldt med 2.500 fuldtidsstillinger
Under valgkampen har Information engageret ph.d. i retorik, Mette Bengtsson til underkaste de politiske kommentatorer en retorisk gennemgang

Retoriktjek: De politiske kommentatorers anden uge

Under valgkampen har Information engageret ph.d. i retorik, Mette Bengtsson til underkaste de politiske kommentatorer en retorisk gennemgang

Au pair-piger får bedre forhold

Beskæftigelsesministeren vil forbedre forholdene for au pair-piger. Forslaget får støtte fra både højre og venstre side i Folketinget samt FOA

Tilbage til arbejdet

Regeringens ræsonnement lyder, at en minister gerne må manipulere med oplysninger, hvis en nærmere granskning muliggør en afsløring af manipulationen. Det er en løjerligt måde at omgøre politik til detektivvirksomhed

Venstre: Nu sætter vi foden ned over for dovne Robert

Regeringen og de borgerlige partier er enige om en kontanthjælpsreform

Sider

Mest læste

  1. For få uger siden var beskeden fra en række forligspartier bag førtidspensionsreformen, at en del-evaluering af reformen allerede ville være klar til efteråret. Den ambition er siden hen blevet neddroslet, og drøftelserne af loven begynder tidligst til januar 2018
  2. Vi gennemgår lov om førtidspension, siger beskæftigelsesminister
  3. Reformen af fleksjob betyder færre penge til de højtlønnede, men næsten uændret løn til lavtlønnede.
  4. Beskæftigelsesminister inviterer seks kommuner til møde. De finder reform af førtidspension for stram
  5. Sygedagpengereformen er med lave ydelser med til at presse folk unødigt, mener socialrådgiverne.
  6. VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale udskød i 2011 efterløn og folkepension i tilbagetrækningsreform.
  7. Der er indgået bred politisk aftale om frivilligt arbejde, samtidig med at man får dagpenge og efterløn.
  8. Udvalg foreslår ny ordning for feriepenge, hvor flere milliarder kroner indefryses i en overgangsordning.