Organisation

Beskæftigelsesministeriet

4. oktober 2005

Det syge Danmark – plaget af systemfejl og paradokser

Hundredetusinder af danskere er en økonomisk byrde for samfundet, fordi de går ledige. Samtidig bliver stadig flere en byrde, fordi de går ned med stress af at arbejde for meget.
6. maj 2005

LÆSERBREVE

Ord fra en potforbruger? Hvorfor skal vi fredsommelige hash-/potforbrugere udsættes for politivold og tvinges til økonomisk at støtte ekstreme psy...
11. april 2005

Nej til jobdeling

Ledighed Selv om ledighedstallene for akademikere er på vej ned, er der fortsat alt for mange – også højtuddannede – uden arbejde. Ingen tvivl om det. Men løser vi problemet ved at fordele det arbejde, der er – eller skal vi bruge kræfterne på at udvikle vidensamfundet og skabe flere nye job i sektorer, hvor man ikke har tradition for at ansætte højtuddannede? I DJØF er vi ikke i tvivl...
8. februar 2005

K vil undersøge om kommuner misbruger aktivering

Ufaglærte stillinger nedlægges samtidig med, at der ansættes et stigende antal aktiverede i de samme fag. Konservative vil have undersøgt kommunerne misbruger ordningen.
7. februar 2005

Vejen til fattigdom er brolagt med aktivering

Flere end 50.000 mennesker får beskåret deres indkomst, fordi de har været på kontanthjælp i mere end seks måneder. Det bringer dem ned og balancere på fattigdomsgrænsen sammen med folk på introduktionsydelse og starthjælp
21. januar 2005

Halvt så mange – dobbelt så godt

Sådan lød Bertel Haarders indgangsbøn til jobbet som integrationsminister. Flere af regeringens tiltag synes at virke efter hensigten, men der er stadig lang vej, før de etniske minoriteter er lige så godt repræsenteret på arbejdsmarkedet som danskerne. Hvis de nogensinde bliver det. Forskere peger på mindstelønnen som en af de største barrierer for at få flere indvandrere ind på arbejdsmarkedet
29. oktober 2004

’SF ser spøgelser’

Den danske model for løn og pensioner er ikke truet af forfatningstraktaten. Men det kan jo være politisk klogt at beskæftige sig med spøgelser, konstaterer ekspert
6. oktober 2004

Bertel & Claus er bedst

*Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration klarer sig bedst i ministrenes årlige karakterbog, Ombudsmandens redegørelse for 2003: Ud af 17 klager til Beskæftigelsesministeriet førte ikke en eneste til henstilling/kritik fra ombudsmanden, mens tallet for Bertel Haarders ministerium var fem henstillinger/kritik i 410 klager, dvs...
5. august 2004

Henriette

Familien er samfundets fundament. Det kunne man læse for lige godt et år siden, da den daværende konservative socialminister Henriette Kjær fremlagde sit udspil til kampen mod den ’negative sociale arv’: »Familien er fundamentet i det danske samfund – den kan ikke erstattes, men vel heller ikke tages for givet...
23. juni 2004

Mænd stadig de bedst lønnede

Mænd tjener fortsat op mod en femtedel mere end kvinder, uanset hvordan man opgør lønnen, viser ny analyse fra Socialforsknings-instituttet

Sider