Organisation

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelses-minister: Vi underdrev problemet

Vi står i en situation, hvor for mange danskere arbejder for lidt, og hvis tingene skal hænge sammen, skal flere danskere motiveres til at arbejde mere, lyder det fra beskæftigelses-ministeren om en ny opgørelse over, hvor mange der kom i arbejde under den tidligere regering

Minister: Danskere gik glip af job under den tidligere regering

Partierne skændtes under valgkampen om, hvor mange flere danskere, der var kommet i arbejde i løbet af valgperioden. Nu vurderer Beskæftigelsesministeriet, at beskæftigelsen for danskere faktisk faldt med 2.500 fuldtidsstillinger

Retoriktjek: De politiske kommentatorers anden uge

Under valgkampen har Information engageret ph.d. i retorik, Mette Bengtsson til underkaste de politiske kommentatorer en retorisk gennemgang

Au pair-piger får bedre forhold

Beskæftigelsesministeren vil forbedre forholdene for au pair-piger. Forslaget får støtte fra både højre og venstre side i Folketinget samt FOA

Tilbage til arbejdet

Regeringens ræsonnement lyder, at en minister gerne må manipulere med oplysninger, hvis en nærmere granskning muliggør en afsløring af manipulationen. Det er en løjerligt måde at omgøre politik til detektivvirksomhed

Venstre: Nu sætter vi foden ned over for dovne Robert

Regeringen og de borgerlige partier er enige om en kontanthjælpsreform

Ph.d.: Dansk indvandringspolitik spænder ben for sig selv

Trods intentionen om at tiltrække talenter fra hele verden kæmper højtuddannede udlændinge for at få lov at blive i Danmark, viser ny ph.d.-afhandling. Både til højre og venstre i Folketinget er der enighed om, at der skal gøres op med udlændingesystemets træghed

Astrids Krags brutale svigt

Sundhedsministeren vil gøre op med uligheden i sundhedssystemet, der gør, at industriarbejderen lever kortere end den højtuddannede. Men i sit fokus på forskelle blandt folk i arbejde, glemmer hun skellet mellem dem, der er inden for og uden for arbejdsmarkedet – og i sær de socialt udsatte

Indfør orlov for de ældre ansatte

Overgangen fra jobbet til pensionisttilværelsen er en radikal livsforandring, der kræver en langt større tilvænning, end man hidtil har praktiseret. En ’omstillingsorlov’, der giver mulighed for at forberede sig på (arbejds)livet efter fuldtidsjobbet, vil være til gavn for den enkelte såvel som for samfundsøkonomien

Et godt gammeldags arbejde

Regeringens ønske om at vise handlekraft synes større end viljen til reelt at påtage sig et socialt ansvar

Sider