Organisation

Beskæftigelsesministeriet

13. juli 2002

En sejr for den danske model

Den danske model med aftaler frem for lovgivning på arbejdsmarkedet får sit første modstykke på EU-plan i morgen, når en aftale om hjemmearbejde underskrives
12. juli 2002

Fini savner sine feriepenge

Bistandsklienter, der kommer i arbejde efter aktivering, stilles ringere end kollegerne, når de skal holde ferie
5. juli 2002

Principiel sag om feriepenge

Hvis 35-årig bistandsklient får medhold i Østre Landsret, må regeringen ændre lovgivningen om aktivering
4. juli 2002

Ingen ferie på bistand

Mens resten af befolkningen holder sommerferie, skal bistandsklienter blive hjemme og stå til rådighed. Men de bør også have ret til ferie, mener Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti
4. juli 2002

Hold da helt ferie

Folk på dagpenge må gerne holde ferie. Det samme må aktiverede, mens folk på bistandshjælp ikke må. Nu vil regeringen harmonisere reglerne
10. juni 2002

Nydanskere skal lære at netværke

Nydanskere ved for lidt om, hvordan man skaber sig en karriere i Danmark. Det skal danskere med stærke netværk nu råde bod på
8. juni 2002

‘En kvinde har brug for et guldarmbånd

Uddannelse har samme funktion som et guldarmbånd. Det giver jer styrke til at sige fra over for familien. Derfor skal I uddanne jer, siger økonomi-uddannet indvandrerkvinde til sine medsøstre
3. april 2002

Ministerielt sjusk på meget højt plan

Beskæftigelsesministeriet sjusker og anklager, men er tavst om de væsentlige spørgsmål
8. marts 2002

Afvigende ledige svære at sælge

Arbejdsgiverne vil gerne ansætte langtidsledige, og det er ikke truck-certifikater, de efterspørger, men evnen til at stå op om morgenen og møde til tiden, viser casestudie
5. marts 2002

Et integreret ministerium?

Hastværket med at få fremlagt den 100 dage gamle regerings udlændingepolitik kan have svækket det nye integrationsministerium

Sider