Organisation

Beskæftigelsesministeriet

Nydanskere skal lære at netværke

Nydanskere ved for lidt om, hvordan man skaber sig en karriere i Danmark. Det skal danskere med stærke netværk nu råde bod på

‘En kvinde har brug for et guldarmbånd

Uddannelse har samme funktion som et guldarmbånd. Det giver jer styrke til at sige fra over for familien. Derfor skal I uddanne jer, siger økonomi-uddannet indvandrerkvinde til sine medsøstre

Ministerielt sjusk på meget højt plan

Beskæftigelsesministeriet sjusker og anklager, men er tavst om de væsentlige spørgsmål

Afvigende ledige svære at sælge

Arbejdsgiverne vil gerne ansætte langtidsledige, og det er ikke truck-certifikater, de efterspørger, men evnen til at stå op om morgenen og møde til tiden, viser casestudie

Et integreret ministerium?

Hastværket med at få fremlagt den 100 dage gamle regerings udlændingepolitik kan have svækket det nye integrationsministerium

En sælgers død

I to år har Hanna Ziadeh haft det svære job at sælge etnisk arbejdskraft til ’de mest lukkede og eksklusive arbejdspladser’ – de statslige. Om en måned er det slut, og ingen ser ud til at fortsætte arbejdet

FOLK

Norman Schwarzkopf *Kontant: I et interview bliver helten fra Golf-krigen spurgt, om der findes tilgivelse for de ansvarlige for terroren 11. september. »Det er Guds opgave, vores er blot at arrangere mødet,« svarer ’Bjørnen...

OVERBLIK

103 råd og nævn nedlægges *Regeringens liste over råd, nævn, udvalg og centre, der skal nedlægges, omfatter i alt 103 institutioner. Dertil kommer 17 råd og nævn, hvor den statslige bevilling bortfalder, 62 skal have tilpasset bevillingen, 24 bliver sammenlagt, og yderligere 88 skal analyseres nærmere i den kommende tid...

Sider

Mest læste

  1. Det socialretlige område er blevet så kompliceret, at det er overordentlig vanskeligt for borgerne at få overblik over deres rettigheder og for myndighederne at træffe korrekte afgørelser. Det truer retssikkerheden, vurderer tænketanken Justitia i en ny analyse
  2. Med stor usikkerhed kan man konkludere, at et ganske lille antal kontanthjælpsmodtagere er kommet i arbejde på grund af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Og med stor sikkerhed kan man konstatere, at reglerne har forarmet en masse mennesker
  3. Nej, lovgivningen er ikke perfekt, og beskæftigelsesområdet bliver ikke fejlfrit alene ved, at sagsbehandlerne bruger nogle andre ord. Men vi skal ikke futte hele lovgivningen af. Vi skal passe på med ikke at smadre det, der faktisk fungerer, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i dette debatindlæg
  4. En stadig større dele af socialområdet lægges ind under Beskæftigelsesministeriet. Resultatet er en socialpolitik, der lappeløser, når tingene går galt, i stedet for at forebygge og tænke i helheder
  5. 450 fuldtidspersoner er kommet ud på arbejdsmarkedet som følge af kontanthjælpsloft og 225-timers-regel. Sådan lyder det fra Finansministeriet i ny analyse. Det viser, at regeringens stort anlagte reform af kontanthjælpen kun har haft en meget lille indflydelse på den stigende beskæftigelse, siger ekspert
  6. Norge og Sverige har en homo-ombudsmand, der beskytter homoseksuelles rettigheder, mens Danmark ingen ombud eller minister har, som beskytter bøsser og lesbiskes rettigheder. For svagt at der ikke findes en instans, der tager hånd om diskrimination af minoriteter, mener professor i kønsforskning, Drude Dahlerup
  7. De hårdt pressede jobcentre slipper for at afholde fysiske samtaler resten af året, oplyser ministerium.
  8. Ny rapport viser endnu en gang, at sygefraværet er højere i det offentlige end i det private. Ifølge innovationsministeren er forskellen »uforklarlig«, men offentligt ansatte kan nok godt komme på en forklaring eller to