Organisation

Børnerådet

Baggrund
13. oktober 2010

Udgangsforbud møder skarp kritik

Et udgangsforbud for børn under 13 løser ikke problemerne, siger eksperter og advarer om risiko for diskrimination
Klumme
1. oktober 2010

Varetager vi egentlig barnets tarv?

Forældreansvarsloven har naturligvis de bedste hensigter, men erfaringer viser desværre, at det, der er bedst for barnet, kan drukne i mors og fars rettigheder. Praksis er, at man hører barnet, når forældrene ikke kan blive enige - men er det det bedste sted at placere et barn? Midt i orkanens øje?
Mange skilsmissebørn oplever at skulle bo skiftevis hos mor og far, og det kan sagtens fungere. Men man skal passe på med at lade børn tro, at de er ansvarlige for de beslutninger, der træffes i forbindelse med en skilsmisse.
Nyhed
4. september 2010

Fagfolk: Kommuner svigter unge kriminelle

Unge, der har opholdt sig på en døgninstitution, kræver ekstra støtte, når de kommer ud. En række fagfolk oplever, at indsatsen for at rette op på de unges kriminelle løbebane går i vasken, når unge forlader døgninstitutionerne
9. august 2010

Socialpædagoger afviser at benytte fodlænker på børn

Regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget en lov, som betyder, at børn på institutioner kan blive spærret inde i fem dage og få fodlænker på. Loven er blevet voldsomt kritiseret, og socialpædagogerne tvivler på, om den bliver brugt
Det har siden juli været lovligt at anbringe en fodlænke på børn og spærre dem inde i fem dage. Magtanvendelsen vækker kritik.

Sider

 • Nyhed
  19. oktober 2019

  Privatskoler kan smide elever ud uden at involvere dem: Nu vil regeringen ændre reglerne

  I knap fire ud af ti sager bliver elever på fri- og privatskoler hverken hørt eller inddraget, hvis de bliver smidt ud af skolen. Børnekonventionen fastslår ellers, at børns synspunkter skal vægtes i sager vedrørende dem. Børne- og undervisningsministeren vil nu lovgive for at sikre elevernes rettigheder
  »Det er livsomvæltende for et barn at blive smidt ud af skolen, og alle børn har ret til at blive hørt og inddraget i deres sag« siger Børnerådets formand Mette With Hagensen.
 • Kommentar
  20. november 2019

  SF: Skriv Børnekonventionen ind i dansk lovgivning

  I vores nabolande har man inkorporeret Børnekonventionen i sin lovgivning for bedre at sikre børns grundlæggende rettigheder, men Danmark halter efter. Det skal vi ændre på, så barnets tarv sættes øverst i alle dele af loven, skriver socialordfører Trine Torp (SF) i dette debatindlæg.
  Børnenes perspektiv skal have en mere central og afgørende plads i den danske lovgivning, mener SF. Arkivfoto
 • Interview
  5. august 2017

  ’Den klassiske metode var med et læderbælte. Min mor kunne også finde på at bruge en sko’

  En undersøgelse fra Børnerådet viste tidligere på året, at vold mod børn oftere forekommer i ikkevestlige familier, og at vold kan være kulturelt betinget. 25-årige Bassam med muslimsk baggrund fortæller, hvordan det var at vokse op i et hjem, hvor vold var en del af opdragelsen
  Bassam og hans bror vidste godt, at det kunne ende voldeligt, hvis de for eksempel spurgte, om de måtte gå ud at lege med deres venner på gaden, eller hvis de bad om lov til at spille computer. ’Man fik jo aldrig et ja første gang. Så det gjaldt om at blive ved med at spørge, indtil man fik lov eller fik tæsk.’
 • Nyhed
  9. juni 2017

  Vold i børneopdragelsen bliver oftere brugt i ikkevestlige familier

  Børn fra ikkevestlige familier bliver oftere slået derhjemme sammenlignet med etnisk danske børn, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Undersøgelsen viser ifølge Børnerådet også, at volden kan være kulturelt betinget
  En ny undersøgelse viser, at vold i børneopdragelsen oftere bliver brugt i ikkevestlige familier. Børnerådets formand forklarer, at undersøgelsen ikke skelner mellem etnicitet »for at hænge nogle ud«, men for at kunne sætte en målrettet indsats ind. Arkivfoto
 • Klumme
  5. februar 2011

  Nyheder er ikke for børn

  DRs forsøg med nyheder for børn er sikkert velment men hvorfor i alverden skal børn dog prakkes mere grovkornet virkelighed på?
  Børnenyheder. Ifølge Børnerådets formand har en undersøgelse afsløret, at børnene har haft svært ved at forstå finanskrisens årsager og konsekvenser. Men hvordan er det lige, at man vil gøre finanskrisen forståelig for børn? Og hvad vil de i givet fald få ud af den indsigt?
 • Baggrund
  21. april 2012

  Mødre uden fædre udfordrer kernefamilien

  Singlekvinder, der skaber sig en familie med hjælp af en sæddonor, har skabt bekymring. Kan børn blive glade og lykkelige, når 50 procent af deres genetiske ophav for altid er ukendt? Underligt nok gælder bekymringen primært børn af singlemødre
  Kan børn blive glade og lykkelige, når 50 procent af deres genetiske ophav for altid er ukendt? spørger dagens kronikør, Pia Olsen.
 • Interview
  9. august 2017

  Minoritetsbørn får flere tæsk i opdragelsen, fordi de lever under en anden familieform end etniske danskere

  Når etniske danskere kun sjældent bruger vold i børneopdragelsen, er det resultat af årtiers udvikling i synet på opdragelse. Berøringsangst har afholdt danskerne fra at påvirke nydanskere til ikke at bruge vold, vurderer eksperter
  At vold er mere udbredt i opdragelsen blandt etniske minoriteter, kommer ikke bag på eksperterne. At færre etnisk danske forældre slår deres børn, beror på en årelang udvikling i retning af et mere individorienteret syn på børneopdragelse
 • Baggrund
  4. januar 2012

  Barnets Reform er et tilbageskridt for de svageste børn

  Barnets Reform fylder i denne uge et år, og dens mål om øget tidlig indsats i sager om anbringelse af børn synes efterhånden utopisk. Ifølge eksperter har reformen givet kommunerne frit spil til at lukke de dyrere døgninstitutioner og spare sig til billigere anbringelser, der ikke nødvendigvis er i barnets bedste interesse
  Skodsborg Observations – og Behandlingshjem har eksisteret i 60, men lukker til marts, som følge af en besparelsesplan i Københavns Kommune, som de har en driftsaftale med. Nu frygter eksperter og organisationer på områder for, hvad der skal blive af de børn, der er født med alkohol og narkotikaabstinenser, og som igennem de seneste årtier har været Skodsborgs ekspertiseområde