Organisation

Børns Vilkår

OVERBLIK

Omstridt annonce standses *Børns Vilkår og Tele Danmark trækker en annoncekampagne tilbage, efter at den er blevet voldsomt kritiseret af retsformanden under sagen mod den drabstiltalte Peter Lundin...

LÆSERDEBAT

Hybridkomma 18. FEB. – Da min ældste søn for fem år siden i 8. klasse skiftede fra den lokale Lilleskole til en kommuneskole var en af hans første afleveringer en 5-siders maskinskrevet historie som han selv var glad for og stolt af...

Forældre kræver lov mod mobning

Ny forening mod mobning vil arbejde for mobbelov. Men en lov for undervisningsmiljø, der behandles i morgen, er tilstrækkelig, mener Formand for Folketingets Uddannelsesudvalg

Danmark ville tabe børne-sag i Strasbourg

Ingen tvivl om, at FN’s menneskerettighedsdomstol i Strasbourg ville dømme Danmark for brud på børnekonventionen i sager om tvivlsomme anbringelser af flygtninge- og indvandrerbørn, mener landsdommer Den danske regering er på glatis, når FN’s børnekonvention tilsidesættes...

Forældres forpligtelse - forældres ret

Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så har vi voksne et ansvar, når vi ser og hører om børn, der går for lud og koldt vand Barnets tarv I I Information den 14. juli omtales Dianas sag på fremtrædende plads i avisen...

Ansvaret er fælles

DGI er ikke en serviceinstitution, men et forpligtende fællesskab,som også omfatter børnenes forældre Pædofili På baggrund af de seneste måneders debat om pædofili har landsformanden for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, opfordret alle frivillige ledere, trænere og instruktører i DGI til at diskutere, hvordan den enkelte forening kan sikre den nødvendige opmærksomhed i det daglige foreningsarbejde...

Vattet initiativ mod sexmisbrug

DGI udsender som den første store idrætsorganisation materiale om seksuelt misbrug af børn. Men det er en tynd kop te, som ikke stopper de pædofile, siger formanden for Børns Vilkår, John Halse Pædofili Afsløringerne af seksuelle overgreb mod børn og unge i idrætsverdenen har fået DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) til at udsende et kort notat om sexmisbrug til bestyrelser og trænere i sine lokalforeninger...

For barnets skyld - eller for biofars?

Samvær efter skilsmisse er normalt godt. Men det er problematisk, at der ikke findes retsmidler for et vidskræmt barn, imod en afgørelse i Civilretsdirektoratet Retfærd & Velfærd Der er noget galt i den udvikling, vi har set de senere år på området børn og samvær...

Børnene kommer i klemme

Skilsmissebørn svigtes, fordi ansvarsfordelingen mellem kommuner og statsamter ikke er præcis nok Skilsmissebørn, der udsættes for omsorgssvigt under samvær med den forælder, de ikke bor hos, er ikke tilstrækkelig beskyttet af den nuværende lovpraksis...

Slagsmål om samkvem

Foreningen Far anklager Børns Vilkår for ensidig dokumentation af samværssager, hvor børn angiveligt er udsat for omsorgssvigt To organisationer er røget i totterne på hinanden i spørgsmålet om, hvorvidt fædres rettigheder prioriteres på bekostning af børns tarv i samværssager...

Sider

Mest læste

  1. Følelsen af ensomhed blandt børn og unge vokser. Det viser flere undersøgelser. Men skoler og uddannelser er ofte ikke rustede til at spotte og hjælpe unge, der føler sig ensomme, mener de frivillige organisationer, der arbejder med de ensomme børn og unge
  2. Da jeg blev tvangsfjernet, sørgede socialrådgiveren for, at jeg kom hjem igen. Hun vidste, at min mors kærlighed var vigtigere end ro og renlighed på børnehjemmet. Det er ikke flere anbringelser, men flere stabile voksne som hende, der er brug for, skriver Signe Bonnén i dette debatindlæg
  3. Antallet af unge med højt dagligt forbrug af sociale medier er dobbelt så stort blandt unge med en svag social baggrund, viser ny undersøgelse af skolebørns trivsel og sundhed. Det er bekymrende, fordi det kan give dårligere trivsel, mener eksperter. En anden ekspert advarer mod at koble tidsforbrug på sociale medier med dårlig trivsel
  4. BørneTelefonens frivillige har rykket rådgivningen hjem og holder stadig telefon- og chatlinjerne åbne. Her ringer og skriver børn og unge ind med spørgsmål om corona og alle de udfordringer, virussen afføder. Om alt fra kærlighed til mobberier. Der er ekstra meget brug for BørneTelefonen i krisetider, mener chef Marianne Rasmussen
  5. Den kriminalitetsreform for børn og unge, som regeringen er ved at lægge sidste hånd på sammen med S og DF, er et opgør med en socialfaglig tilgang, som ellers har vist sig at virke
  6. Regeringen vil med nyt udspil gøre det muligt for transkønnede børn og unge at foretage et juridisk kønsskifte. Organisationer jubler, eksperter er i tvivl, men i hvert fald én af de unge er helt sikker i sin sag: Det handler om at kunne være den, man er
  7. Myndighederne har mandag lukket danske skoler og dagtilbud ned for at undgå, at coronavirussen spreder sig. Det samme gør sig gældende for en lang række tilbud målrettet sårbare børn og unge. Det vil ramme børn fra ressourcesvage familier ekstra hårdt, lyder det fra Red Barnet og Børns Vilkår
  8. For første gang siden Inger Støjberg blev udlændingeminister, har Udlændingestyrelsen behandlet en sag, hvor de med henvisning til barnets tarv har givet opholdstilladelse til en afghansk familie