Organisation

Børns Vilkår

Slagsmål om samkvem

Foreningen Far anklager Børns Vilkår for ensidig dokumentation af samværssager, hvor børn angiveligt er udsat for omsorgssvigt To organisationer er røget i totterne på hinanden i spørgsmålet om, hvorvidt fædres rettigheder prioriteres på bekostning af børns tarv i samværssager...

Børn kan stadig isoleres

Red Barnet vil tage "ganske alvorligt ladegreb på den danske stat", hvis isolations-fængsling af unge under 18 år opretholdes "Hvis det lovforslag bliver vedtaget, som det er nu, så vil et ungt menneske på 17 år kunne blive isolationsfængslet fuldstændig som Rasmus Trads...

Jeg vil hjem

Når børn er stærkt bundet til deres forældre, kan det gøre ubodelig skade på deres trivsel, hvis de bliver revet væk hjemmefra, skriver bisidder hos en familie om tvangsfjernelser Retfærd & Velfærd Den spinkle niårige pigekrop lukker sig om sig selv i den lave lænestol...

Nu er det tid at handle

Klart behov for en reform af den offentliges behandling af forældremyndigheds- og samværssager Skilsmissebørn Der er et klart behov for en grundig reform af den offentliges behandling af forældremyndigheds- og samværssager ved oprettelse af familieretslige institutioner i hvert amt, hvor voksenpsykologiske og børnesagkyndige uddannede personer får hovedansvaret for skilsmissefamilier med problemer...

Lussinger gives også på tyrkisk

Ny kampagne skal nå ældre indvandrere, der bruger korporlig afstraffelse i opdragelsen Børnerådet indleder snart en kampagne for at oplyse flygtninge og indvandrere om, at det i Danmark siden 1997 har været forbudt at slå eller ruske sine børn...

Idolkort skal stoppe mobning

*Idolkort med kendte skuespillere, sportsfolk og musikere skal bruges i et nyt fremstød mod mobning i skolerne. Taxa-Mike, Taxa-René og Anja Andersen er blandt de kendte, der på idolkortene fortæller, at de blev mobbet...

Pasningsgaranti udhuler kvaliteten

Kvaliteten af børnepasningen bliver dårligere, hvis kommunerne vælger at følge regeringens krav om en børnepasningsgaranti. Det mener formanden for Landsforeningen Børns Vilkår, John Aasted Halse...

Flere børn holder ferie sammen med forældrene

Markant fald i antallet af børn, der ingen ferie har med deres forældre, viser undersøgelse fra Børns Vilkår. Men udsatte børn kan komme til at betale prisen Danske institutionsbørn holder mere ferie end tidligere...

Læserdebat

Huskeseddel til folkeskolen 14. MAR. - Lærerne står over for en urafstemning om deres første fremtid i skolen med vores guldklumper, der vil være fædre og mødre til de børn, som skal finansiere jeres alderdom...

Nyrup svigter familier

1998 er ikke som lovet blevet et fremgangsår for børnefamilierne, mener børneorganisationer Statsminister Poul Nyrup Rasmussen har ikke levet op til sidste års nytårstale, hvor han bebudede bedre vilkår for børnefamilierne...

Sider

Mest læste

  1. På et arbejdsmarked, der kører med 200 kilometer i timen, bliver jeg ofte sorteret fra, fordi jeg har et barn med kronisk sygdom, der har brug for omsorg. Men jeg bør ikke være tvunget til at vælge mellem arbejdet og familien. Der er brug for flere stillinger på 25 timer om ugen, skriver Sigrid Bojesen i dette debatindlæg
  2. Antallet af unge med højt dagligt forbrug af sociale medier er dobbelt så stort blandt unge med en svag social baggrund, viser ny undersøgelse af skolebørns trivsel og sundhed. Det er bekymrende, fordi det kan give dårligere trivsel, mener eksperter. En anden ekspert advarer mod at koble tidsforbrug på sociale medier med dårlig trivsel
  3. Da jeg blev tvangsfjernet, sørgede socialrådgiveren for, at jeg kom hjem igen. Hun vidste, at min mors kærlighed var vigtigere end ro og renlighed på børnehjemmet. Det er ikke flere anbringelser, men flere stabile voksne som hende, der er brug for, skriver Signe Bonnén i dette debatindlæg
  4. Følelsen af ensomhed blandt børn og unge vokser. Det viser flere undersøgelser. Men skoler og uddannelser er ofte ikke rustede til at spotte og hjælpe unge, der føler sig ensomme, mener de frivillige organisationer, der arbejder med de ensomme børn og unge
  5. Regeringen vil med nyt udspil gøre det muligt for transkønnede børn og unge at foretage et juridisk kønsskifte. Organisationer jubler, eksperter er i tvivl, men i hvert fald én af de unge er helt sikker i sin sag: Det handler om at kunne være den, man er
  6. Myndighederne har mandag lukket danske skoler og dagtilbud ned for at undgå, at coronavirussen spreder sig. Det samme gør sig gældende for en lang række tilbud målrettet sårbare børn og unge. Det vil ramme børn fra ressourcesvage familier ekstra hårdt, lyder det fra Red Barnet og Børns Vilkår
  7. Børn shopper dyre mærkevarer, drømmer om at blive stjerner og ser tv-serier om jalousi og kærlighed. Forældrene bekymrer sig for deres små voksne, men eksperterne beroliger: Børn er ikke holdt op med at lege. De leger bare voksne
  8. Den kriminalitetsreform for børn og unge, som regeringen er ved at lægge sidste hånd på sammen med S og DF, er et opgør med en socialfaglig tilgang, som ellers har vist sig at virke