Organisation

Børns Vilkår

21. juli 2000

Forældres forpligtelse - forældres ret

Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så har vi voksne et ansvar, når vi ser og hører om børn, der går for lud og koldt vand Barnets tarv I I Information den 14. juli omtales Dianas sag på fremtrædende plads i avisen...
5. juli 2000

Ansvaret er fælles

DGI er ikke en serviceinstitution, men et forpligtende fællesskab,som også omfatter børnenes forældre Pædofili På baggrund af de seneste måneders debat om pædofili har landsformanden for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, opfordret alle frivillige ledere, trænere og instruktører i DGI til at diskutere, hvordan den enkelte forening kan sikre den nødvendige opmærksomhed i det daglige foreningsarbejde...
16. juni 2000

Vattet initiativ mod sexmisbrug

DGI udsender som den første store idrætsorganisation materiale om seksuelt misbrug af børn. Men det er en tynd kop te, som ikke stopper de pædofile, siger formanden for Børns Vilkår, John Halse Pædofili Afsløringerne af seksuelle overgreb mod børn og unge i idrætsverdenen har fået DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) til at udsende et kort notat om sexmisbrug til bestyrelser og trænere i sine lokalforeninger...
Kronik
23. maj 2000

For barnets skyld - eller for biofars?

Samvær efter skilsmisse er normalt godt. Men det er problematisk, at der ikke findes retsmidler for et vidskræmt barn, imod en afgørelse i Civilretsdirektoratet Retfærd & Velfærd Der er noget galt i den udvikling, vi har set de senere år på området børn og samvær...
8. april 2000

Børnene kommer i klemme

Skilsmissebørn svigtes, fordi ansvarsfordelingen mellem kommuner og statsamter ikke er præcis nok Skilsmissebørn, der udsættes for omsorgssvigt under samvær med den forælder, de ikke bor hos, er ikke tilstrækkelig beskyttet af den nuværende lovpraksis...
27. januar 2000

Slagsmål om samkvem

Foreningen Far anklager Børns Vilkår for ensidig dokumentation af samværssager, hvor børn angiveligt er udsat for omsorgssvigt To organisationer er røget i totterne på hinanden i spørgsmålet om, hvorvidt fædres rettigheder prioriteres på bekostning af børns tarv i samværssager...
25. januar 2000

Børn kan stadig isoleres

Red Barnet vil tage "ganske alvorligt ladegreb på den danske stat", hvis isolations-fængsling af unge under 18 år opretholdes "Hvis det lovforslag bliver vedtaget, som det er nu, så vil et ungt menneske på 17 år kunne blive isolationsfængslet fuldstændig som Rasmus Trads...
Kronik
11. januar 2000

Jeg vil hjem

Når børn er stærkt bundet til deres forældre, kan det gøre ubodelig skade på deres trivsel, hvis de bliver revet væk hjemmefra, skriver bisidder hos en familie om tvangsfjernelser Retfærd & Velfærd Den spinkle niårige pigekrop lukker sig om sig selv i den lave lænestol...
13. december 1999

Nu er det tid at handle

Klart behov for en reform af den offentliges behandling af forældremyndigheds- og samværssager Skilsmissebørn Der er et klart behov for en grundig reform af den offentliges behandling af forældremyndigheds- og samværssager ved oprettelse af familieretslige institutioner i hvert amt, hvor voksenpsykologiske og børnesagkyndige uddannede personer får hovedansvaret for skilsmissefamilier med problemer...
11. november 1999

Lussinger gives også på tyrkisk

Ny kampagne skal nå ældre indvandrere, der bruger korporlig afstraffelse i opdragelsen Børnerådet indleder snart en kampagne for at oplyse flygtninge og indvandrere om, at det i Danmark siden 1997 har været forbudt at slå eller ruske sine børn...

Sider