Organisation

CO-Industri

Professortitler er ikke til salg, fastslår minister

Virksomheder og organisationer kan ikke stille krav om, at bestemte personer bliver ansat som professorer. Det fastslår videnskabsminister Helge Sander på baggrund af sagen om ansættelsen af to professorer på FAOS ved Københavns Universitet

Foder til aberne

Det kan undre såre, at den øverste leder på Københavns Universitet har tilpasset sig de nye markedsforhold i jernindustrien så hurtigt, at der ikke er antydning af betænkelighed eller forbehold

Universitetsekspert: Det er helt grotesk

Jens-Erik Kristensen, der er ekspert i universitetshistorie, kalder brevene fra DA, DI og CO-industri for ’langt ude’. Han mener, at grænserne for den eksterne indblanding er rykket

DA forlangte professortitler på Københavns Universitet

Da flere af arbejdsmarkedets organisationer i 2003 valgte at støtte forskningscentret FAOS ved Københavns Universitet økonomisk, var det et krav, at forskerne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen fik professortitler. Det er ikke odiøst, mener rektor

Afhængig forskning

Hvis universiteterne vil bevare den uafhængighed og troværdighed, som er deres eksistensberettigelse, må man sikre sig klare linjer for deres forskningsvirksomhed

Universitet kritiseres for FAOS-model

Forskerne fra FAOS har med private midler købt sig ind på Københavns Universitet og dermed fået del i stedets prestige. Det devaluerer idéen om den uafhængige universi-tetsforsker, mener kritikere, der ser FAOS-modellen som udtryk for en generel tendens

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Storkonflikten

DEN OVERHÆNGENDE risiko for en storkonflikt har sat gang i overvejelserne om, hvad vi overhovedet skal med sådan noget ballade i disse moderne tider. Svaret er ganske enkelt: Kan parterne ikke enes, er der ikke meget andet at gøre...

Industriel kompasgang

HVIS dansk industri skal vinde markedsandele, så må den naturligvis lave noget, der er bedre end konkurrenternes. Eventuelt også billigere. Udvikling kommer af nye idéer i et kreativt miljø, vision og forretningssans og hårdt arbejde for at omsætte ideerne til virkelighed og udnytte alle ressourcer bedst muligt - både de menneskelige og de fysiske...

Nødvendig tvang

Hvordan så med børn. Er det noget du overvejer i den nærmeste fremtid, eller hvordan ligger det med det. Sådan lyder et forbudt – men for de fleste unge kvinder – velkendt spørgsmål ved en ansættelsessamtale i den private sektor Vi brYster os jævnligt af den danske forhandlings-model, hvor arbejdsmarkedets parter i gensidig forståelse løser stort og småt...

Sider