Organisation

Concito

Klimapåvirkning bør veje tungere i offentlige udbud

Det offentlige køber ind for beløb, der er store nok til at skubbe markedet i en bæredygtig retning. Så hvorfor ikke stille klimakrav i selve udbuddet, så vi sikrer klimavenlige løsninger?

Striden om biomassen – et grænseoverskridende masseslagsmål

Videnskaben er kompliceret, de politiske modsætninger store og de økonomiske interesser stærke – kampen om, hvad biomassen skal bruges til i den danske og europæiske energiforsyning, og hvad det betyder for klimaet, spidser til og bringer sindene i kog

Træpiller skiller tænketank og tunge erhvervsaktører

Den grønne tænketank Concito siger i ny rapport, at biomasse brugt i energisektoren sjældent er CO2-neutral. Fem tunge erhvervsmedlemmer af tænketanken protesterer højlydt

Danmark skal tænke sit energiforbrug globalt

Danmark skal være fri af fossile brændsler i 2050. Men hvordan skal det mål blive opfyldt, og er det overhovedet den rigtige vision, spørger Danmarks to vigtigste grønne tænketanke

De grønne er ligeglade med dagpenge-millioner

50 mio. kroner ekstra over de kommende år vækker ikke stor begejstring hos grønne organisationer og tænketanken Concito. Pengene stammer fra regeringens og Enhedslistens aftale om en ny arbejdsmarkedsydelse til de udfaldstruede dagpengemodtagere. Men millionerne kan forsvinde lige så hurtigt, som de kom, lyder kritikken fra organisationerne

’Klima og miljø ryger som det første’

Den grønne tænke-tank Concito er bekymret for, hvorvidt regeringens klimaambitioner er reelle

Klimaminister: Ikke flere reduktioner i grønne afgifter

Første del af regeringens vækstplan er gift for klimaet og miljøet på grund af reduktioner i de grønne afgifter, mener den grønne tænketank Concito og Det Økologiske Råd. Klima- og energiministeren forsikrer om, at regeringen ikke har planer om flere grønne afgiftslempelser

Grøn tænketank: Vækstplan er en lang næse til grøn omstilling

Regeringens vækstplan får en blandet modtagelse af interesseorganisationer. Mens Dansk Energi ser gode takter fra regeringen, er Det Økologiske Råd mere forbeholdent. Stærkest er kritikken fra tænketanken Concito

Grøn tænketank: Tag til Tyskland, Holger

En afgift for lastbiler bliver for dyr, mener skatteminister Holger K. Nielsen (SF), der nu vil afvente erfaringer fra andre lande. Skatteministeren kunne bare tage til Tyskland, hvor den såkaldte Maut er etableret, foreslår tænketanken CONCITO

Grøn omstilling – med andre ord

ikse og færdige løsninger er ikke det, tidens udfordringer kalder på. Med de store udfordringer vi står overfor, er den mere involverende og reflekterende ledelsesstil velkommen

Sider

Mest læste

  1. Vækstøkonomien fremmer hverken menneskelig velfærd eller bæredygtighed, mener den britiske økonom Kate Raworth. Hun foreslår derfor en radikalt ny model for økonomien, hvor succeskriteriet ikke er stigende vækstkurver, men bedst kan beskrives med ... en doughnut
  2. I jubilæumsåret for ’68 er det moderne at efterspørge et nyt ungdomsoprør. Min generations oprør må være kampen mod de voksne i magtfulde positioner, som affejer krav om grøn omstilling som utopiske
  3. Blandt fire ud af fem unge vælgere er udsigten til klimaforandringer et vigtigt, hvis ikke det vigtigste, emne, der afgør, hvor deres kryds skal sættes til næste folketingsvalg
  4. Alle taler om rød og blå blok, men på klimaområdet er der snarere tale om grøn og sort blok. Og mens kloden har kurs mod katastrofale temperaturstigninger, fylder klimaproblemer og grøn omstilling stadig mere i vælgernes bevidsthed
  5. Landbruget er beskyldt for manglende klimaansvarlighed. Nu spiller økologerne ud med plan for hele landbruget.
  6. Mens den samlede udledning af drivhusgas i Danmark har været faldende siden 1995, har udledningen fra biler, fly og tog ikke ændret sig. I en ny rapport kalder den grønne tænketank Concito transportområdet for klimaindsatsens ’ubetinget største udfordring’
  7. Ja, hvad siger Marx? Og hvad siger Skattekommissionen?
  8. Læserbrev