Organisation

Concito

Drivhusgasser strømmer stadig ud af biler, tog og fly

Mens den samlede udledning af drivhusgas i Danmark har været faldende siden 1995, har udledningen fra biler, fly og tog ikke ændret sig. I en ny rapport kalder den grønne tænketank Concito transportområdet for klimaindsatsens ’ubetinget største udfordring’

Stramt dansk CO2-budget frem mod 2050

Danmark har udledt så meget CO2, at der er meget lidt plads på CO2-budgettet fra 2021 til 2050. Det viser en ny rapport fra den grønne tænketank Concito, der kalder på en politisk klimaplan for perioden efter 2020

Ny rapport: ’Danmark har skabt grøn vækst’

Trods det danske BNP’s fordobling er det lykkedes at nedbringe CO2-udledningerne, siger ny analyse. Men det holder ikke, mener tænketank

Klimapåvirkning bør veje tungere i offentlige udbud

Det offentlige køber ind for beløb, der er store nok til at skubbe markedet i en bæredygtig retning. Så hvorfor ikke stille klimakrav i selve udbuddet, så vi sikrer klimavenlige løsninger?

Striden om biomassen – et grænseoverskridende masseslagsmål

Videnskaben er kompliceret, de politiske modsætninger store og de økonomiske interesser stærke – kampen om, hvad biomassen skal bruges til i den danske og europæiske energiforsyning, og hvad det betyder for klimaet, spidser til og bringer sindene i kog

Træpiller skiller tænketank og tunge erhvervsaktører

Den grønne tænketank Concito siger i ny rapport, at biomasse brugt i energisektoren sjældent er CO2-neutral. Fem tunge erhvervsmedlemmer af tænketanken protesterer højlydt

Danmark skal tænke sit energiforbrug globalt

Danmark skal være fri af fossile brændsler i 2050. Men hvordan skal det mål blive opfyldt, og er det overhovedet den rigtige vision, spørger Danmarks to vigtigste grønne tænketanke

De grønne er ligeglade med dagpenge-millioner

50 mio. kroner ekstra over de kommende år vækker ikke stor begejstring hos grønne organisationer og tænketanken Concito. Pengene stammer fra regeringens og Enhedslistens aftale om en ny arbejdsmarkedsydelse til de udfaldstruede dagpengemodtagere. Men millionerne kan forsvinde lige så hurtigt, som de kom, lyder kritikken fra organisationerne

’Klima og miljø ryger som det første’

Den grønne tænke-tank Concito er bekymret for, hvorvidt regeringens klimaambitioner er reelle

Klimaminister: Ikke flere reduktioner i grønne afgifter

Første del af regeringens vækstplan er gift for klimaet og miljøet på grund af reduktioner i de grønne afgifter, mener den grønne tænketank Concito og Det Økologiske Råd. Klima- og energiministeren forsikrer om, at regeringen ikke har planer om flere grønne afgiftslempelser

Sider

Mest læste

  1. Vækstøkonomien fremmer hverken menneskelig velfærd eller bæredygtighed, mener den britiske økonom Kate Raworth. Hun foreslår derfor en radikalt ny model for økonomien, hvor succeskriteriet ikke er stigende vækstkurver, men bedst kan beskrives med ... en doughnut
  2. På baggrund af en rapport fra Aarhus Universitet og DTU skrev flere medier i sidste uge, at alkohol, kaffe og slik er mere klimabelastende end det ellers så udskældte oksekød. Men det er interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, der har skaffet pengene til forskningen. Og rapporten har en lang række metodiske problemer, mener eksperter
  3. I jubilæumsåret for ’68 er det moderne at efterspørge et nyt ungdomsoprør. Min generations oprør må være kampen mod de voksne i magtfulde positioner, som affejer krav om grøn omstilling som utopiske
  4. København skal have en ny overborgmester efter Frank Jensens exit, og flere kandidater har allerede meldt sig på banen. Men hvordan bør de udvikle København? Information har spurgt en række interessenter og samlet en ønskeliste til den kommende overborgmester
  5. Simon Elsborg Nygaard er én af landets få bæredygtighedspsykologer. Som forsker, underviser og konsulent beskæftiger han sig med psykologien i bæredygtig adfærd. Han ser trivsel som nøgleordet i en bæredygtig livsomlægning. Hvis man vil ændre sin adfærd, anbefaler han, at man bliver afklaret omkring sine egne værdier og motivationer, så det bliver et meningsfuldt valg og ikke et identitetsprojekt
  6. Også tre grønne organisationer advarer mod forslag fra affaldsselskab og Concito om at åbne klimaaftale for affaldssektor og lade afbrænding fortsætte
  7. Politikerne både herhjemme og i EU står foran en række radikale, konfliktfyldte og påtrængende valg. Om de har modet til rejsen ind i en ny økonomi, afhænger af det pres, de nu sættes under af både grønne og mindre grønne kræfter
  8. Videnskaben er kompliceret, de politiske modsætninger store og de økonomiske interesser stærke – kampen om, hvad biomassen skal bruges til i den danske og europæiske energiforsyning, og hvad det betyder for klimaet, spidser til og bringer sindene i kog