Organisation

Concito

Økonomisk krise bekymrer danskerne mere end global opvarmning

Klimaudfordringen bekymrer ikke danskerne i samme grad som for et år siden. Det skyldes at politikere og medier har nedprioriteret problemet, mener grøn tænketank, der står bag undersøgelsen. Samtlige partiers vælgere ønsker, at deres parti prioriterer sagen højere - især Socialdemokraternes og SF's vælgere

Grøn teknologi kan skabe 50.000 nye job

Der kan skabes 50.000 nye job inden for grøn teknologi, hvis politikerne følger Klimakommissionens råd, lyder det fra SF på baggrund af en undersøgelse, regeringen selv har fået lavet. SF's planer kan dog løbe mod en mur i EU

Danskerne købte i fjor 153.512 nye benzinbiler ... og 50 elbiler

Trods branchefolks målsætning om at nå 400.000 elbiler i 2020, står omstillingen stort set stille. Først i år kommer de rigtige elbiler på markedet. Spørgsmålet er, om politikerne vil sikre den infrastruktur, der gør elbiler tillokkende?

Køb-og-smid-ikke-væk

TRE UD AF fire danskere mener, at reklamer fylder for meget i deres hverdag, lyder det overraskende resultat af en undersøgelse fra tænketanken Cevea. Overraskende, fordi det at være imod reklamer forbindes meget med gammeldags venstreorientering...

Vi må selv fortsætte, hvor FN slap

Efter COP16 står det lysende klart, at FN ikke kan sikre de nødvendige globale CO2-reduktioner inden 2020. Alt peger på, at det er os selv – som forbrugere og borgere – der er klimaets største chance

Skarp kritik af fortsat dansk kulstøtte

Den danske beslutning om at opgive modstanden mod fortsatte subsidier til den europæiske kulproduktion møder kritik. Dan Jørgensen (S) kalder det 'tåbeligt' at fortsætte støtten

I det 'grønne' samfund kan man høre fuglene synge

En energirevolution står for døren, og Lykke Friis (V) håber, at en dansk plan kan være klar allerede i år. Klimaministeren får en håndsrækning med et grønt lovkatalog fra energisektorens mange aktører

Grøn tænketank: Staten svigter klimaet

Vi når ikke CO2-målene, hvis ikke ambitionerne hæves kraftigt og politikerne laver bedre planer for bl.a. energibesparelser, biomasseressourcen og fremtidens elsystem, lyder det fra den grønne tænketank Concito

Tankpasserlogik

Nutidens politiske tænketanke kan bedst forstås med hjælp fra Steven Spielbergs film 'Minority Report'. Tænketankene 'tænker' som sådan ikke, men forudser, bebuder eller advarer mod fremtidens farer

Videnskaben siger ...

Klimadebatten bør være politisk og ikke videnskabelig - ellers taber vi det hele på gulvet

Sider

Mest læste

  1. I jubilæumsåret for ’68 er det moderne at efterspørge et nyt ungdomsoprør. Min generations oprør må være kampen mod de voksne i magtfulde positioner, som affejer krav om grøn omstilling som utopiske
  2. Blandt fire ud af fem unge vælgere er udsigten til klimaforandringer et vigtigt, hvis ikke det vigtigste, emne, der afgør, hvor deres kryds skal sættes til næste folketingsvalg
  3. Vækstøkonomien fremmer hverken menneskelig velfærd eller bæredygtighed, mener den britiske økonom Kate Raworth. Hun foreslår derfor en radikalt ny model for økonomien, hvor succeskriteriet ikke er stigende vækstkurver, men bedst kan beskrives med ... en doughnut
  4. Der er behov for nye magtstrukturer i dansk klimapolitik, lyder det fra tænketank og grønne organisationer.
  5. For første gang sætter politikere mål om, at Danmark skal være nul-emissionssamfund. Men der er lang vej igen.
  6. Mens den samlede udledning af drivhusgas i Danmark har været faldende siden 1995, har udledningen fra biler, fly og tog ikke ændret sig. I en ny rapport kalder den grønne tænketank Concito transportområdet for klimaindsatsens ’ubetinget største udfordring’
  7. En ny plan for fremtidens olie- og gassektor i Danmark afdækker »en optimal udnyttelse af vores ressourcer«, men berører slet ikke klimaudfordringen. »Forstemmende«, siger forhenværende minister og EU-kommissær Connie Hedegaard
  8. Fire tidligere ministre mener, at Finansministeriet er imod grøn omstilling. To finansministre afviser.