Organisation

Danmarks Lærerforening

Flugten fra folkeskolen

Hvis de dygtige lærere flygter, vil forældrene flytte deres børn til private skoler, når antallet af vikarer og for lange skoledage vokser børnene over hovedet

Folkeskolereform årgang 0

Der er trods mange kritiske historier om rigide stempelure, mangelfulde lektiecafeer og læreropsigelser også udbredt tilfredshed med centrale elementer i reformen. Ifølge en ny undersøgelse fra foreningen Skole & Forældre foretaget blandt 1.500 forældre fra landets skolebestyrelser er 55 procent tilfredse med de længere skoledage, mens 23 procent er utilfredse.

Mødet mellem hammer og vandpistol

Hvordan kan arbejdstagerne hylde den danske model på et tidspunkt, hvor den netop har gjort det muligt for arbejdsgiverne at ydmyge dem offentligt?

Konflikten er slut – hvad nu?

Efter næsten fire uger med tomme klasselokaler kan eleverne igen komme i skole på mandag. Information har spurgt en ekspert, en forælder, en skoleleder, en lærer, en borgmester og en elev om, hvad de mener om lovindgrebet

Konflikten stopper efter fire uger

»Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL's ønsker,« siger Anders Bondo

Uge 4: Hvornår er nok nok?

Skolekonflikten er gået ind i sin fjerde uge. Corydon afviser, at regeringen vil blande sig. Information har spurgt en skolelærer, en forælder, en skoleleder, en politiker, en ekspert, en filosof, en borgmester og en elev om, hvornår nok er nok?

Mange skoler kan få pladsproblemer efter reform

Lærerne skal i højere grad opholde sig på skolen i løbet af deres arbejdsdag, hvis folkeskolereformen og afskaffelsen af arbejdstidsaftalen træder i kraft. Men de fleste skoler mangler kvadratmeter, vurderer forsker og Danmarks Lærerforening. KL afviser

Samtale burde fremme forståelsen

I et klassisk forhandlingsforløb giver og tager man, men sådan har det ikke været mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening under de strandede overenskomstforhandlinger, som nu holder skolerne lukket på 8. dag

DF’er trækplaster ved læreraktion

’Det siger selvfølgelig også noget om den absurde situation, vi er havnet i,’ lyder det fra lærerformand om invitation til Dansk Folkeparti

Lærere er imod afskaffelse af arbejdstidsaftalen – ikke skolereformen

Det er blevet fremhævet flere gange i den verserende lærerkonflikt, at det vil blive svært at gennemføre den bebudede skolereform uden lærernes opbakning. Men eksperter vurderer, at modstanden mod afskaffelsen af arbejdstidsaftalen er langt større end modstanden mod den varslede skolereform

Sider

Mest læste

  1. »Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL's ønsker,« siger Anders Bondo
  2. Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening i over 15 år, befinder sig midt i forhandlingerne om overenskomst 2018. De kan få vidtrækkende konsekvenser – ikke bare for lærerne, men for samtlige offentligt ansatte
  3. Danmarks midterplacering i PISA-test har siden begyndelsen af årtusindskiftet medvirket til voldsomme omlægninger i folkeskolen. Men der er så mange usikkerheder i testresultaterne, at de ikke bør ophøjes til rettesnor for folkeskolens udvikling
  4. Hvis Anette Vilhelmsen har ret i, at SRSF-regeringen på forhånd havde aftalt med KL’s topledelse, at lærerne skulle lockoutes i 2013, så er det gift for den danske model, mener to arbejdsmarkedsforskere
  5. Skole-hjem-samarbejdet har i årtier været hyldet som afgørende for barnets læring. Men digitaliseringen af kommunikationen mellem skole og hjem har fået samarbejdet til at eskalere, og det kan skabe mere ulighed og mindre selvstændige elever, lyder det fra forskere
  6. Lærernes Pension skiftede kurs, efter at en undersøgelse viste, at deres medlemmer havde tårnhøje forventninger til pensionsselskabet på klimaområdet. En række tjæresand- og kulvirksomheder blev sortlistet, da pensionsselskabet ikke vil stille kapital til rådighed for selskaber, som medlemmerne ikke kan stå inde for, forklarer investeringsdirektør
  7. Politiken erfarer, at elever i 9. klasse ikke skal til eksamen i år. I stedet tæller årskarakterer.
  8. Kristendomskundskab bør ændre navn til ’religion’, og faget bør gøres obligatorisk, mener skoleledere. Forslaget kommer fra radikalt bagland og skaber spild på Christiansborg