Organisation

Danmarks Lærerforening

Brug forældrene i skolen

Forældre er glemt og forbigået i skoledebatten. Folkeskolen lider af tvangstanken: Vi både kan og vil selv. Men det er ikke tilfældet. Så hvorfor ikke bruge forældrene mere aktivt i arbejdet med at få skolen til at lykkes?

Den låste skoledør

Det er udelukkende regeringens ansvar, at den nødvendige og ambitiøse udvikling af folkeskolen er grundstødt i en bitter konflikt, fordi Thorning-Schmidt-regeringen valgte at bruge argumentet og løftet om en bedre skole til at banke en upopulær arbejdstidsaftale igennem

Professor: KL har mistet magt

KL holder topmøde i disse dage, men organisationen står svækket, vurderer professor. KL har mistet den fremtrædende position, organisationen havde i 1990’erne, og mange opgaver er nu overtaget af Finansministeriet. Det skaber et nyt afhængighedsforhold mellem stat og kommune

KL øver sig i at være arbejdsgiver

I konflikten med folkeskolelærerne forsøger Kommunernes Landsforening at finde sig til rette i en tydeligere rolle som arbejdsgiver. Fagforbundene frygter, at KL får smag for at bruge sin ledelsesret på andre områder end arbejdstiden over de mange hundredetusinde kommunalt ansatte

Forskere: Sympatistrejke er udelukket

Når Danmarks Lærerforening sammen med en række fagforeninger for offentligt ansatte kalder til demonstrationer, er det alene en symbolsk handling, mener flere arbejds-markedsforskere

Eksperter: Sympatistrejker kan blive fagbevægelsens næste træk

Fagbevægelsens sympatierklæringer med lærerforeningen i konflikten med KL om deres overenskomst er symbolske handlinger, som skal vise solidaritet med lærerne, vurderer to arbejdsmarkedseksperter

Elever strejker på grund af lærer-lockout

På grund af KL’s lockout af lærerne har to elever fra 9. klasse på Frydenstrandskolen i Frederikshavn planlagt en demonstration i dag

11 spørgsmål fra lærerne fører til lockoutvarsel

Danmarks Lærerforening har i 11 spørgsmål forsøgt at få svar på en række bekymringer ved KL's forslag til en ny arbejdstidaftale for lærerne. Det er ikke godt nok, mener KL, der efterlyser konstruktive forslag. Se lærerforeningens spørgsmål her

Trepartsforhandling skal sikre lærerne efteruddannelse

I et nyt udspil til, hvordan den danske folkeskole bliver bedre, foreslår Danmarks Lærerforening, at der etableres trepartsforhandlinger mellem fagforeningen, staten og kommunerne om lærernes efteruddannelse. Børne- og undervisningsministeren er positiv

Bondo: Ny folkeskole kan laves uden ny arbejdstidsaftale

På en ekstraordinær kongres i dag vil formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, præsentere et udspil til indfrielse af regeringens folkeskolereform uden om de igangværende overenskomstforhandlinger. KL holder fast i krav

Sider

Mest læste

  1. »Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL's ønsker,« siger Anders Bondo
  2. Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening i over 15 år, befinder sig midt i forhandlingerne om overenskomst 2018. De kan få vidtrækkende konsekvenser – ikke bare for lærerne, men for samtlige offentligt ansatte
  3. Hvis Anette Vilhelmsen har ret i, at SRSF-regeringen på forhånd havde aftalt med KL’s topledelse, at lærerne skulle lockoutes i 2013, så er det gift for den danske model, mener to arbejdsmarkedsforskere
  4. Skole-hjem-samarbejdet har i årtier været hyldet som afgørende for barnets læring. Men digitaliseringen af kommunikationen mellem skole og hjem har fået samarbejdet til at eskalere, og det kan skabe mere ulighed og mindre selvstændige elever, lyder det fra forskere
  5. Danmarks midterplacering i PISA-test har siden begyndelsen af årtusindskiftet medvirket til voldsomme omlægninger i folkeskolen. Men der er så mange usikkerheder i testresultaterne, at de ikke bør ophøjes til rettesnor for folkeskolens udvikling
  6. Lærernes Pension skiftede kurs, efter at en undersøgelse viste, at deres medlemmer havde tårnhøje forventninger til pensionsselskabet på klimaområdet. En række tjæresand- og kulvirksomheder blev sortlistet, da pensionsselskabet ikke vil stille kapital til rådighed for selskaber, som medlemmerne ikke kan stå inde for, forklarer investeringsdirektør
  7. Politiken erfarer, at elever i 9. klasse ikke skal til eksamen i år. I stedet tæller årskarakterer.
  8. Kristendomskundskab bør ændre navn til ’religion’, og faget bør gøres obligatorisk, mener skoleledere. Forslaget kommer fra radikalt bagland og skaber spild på Christiansborg