Organisation

Danmarks Lærerforening

Brug forældrene i skolen

Forældre er glemt og forbigået i skoledebatten. Folkeskolen lider af tvangstanken: Vi både kan og vil selv. Men det er ikke tilfældet. Så hvorfor ikke bruge forældrene mere aktivt i arbejdet med at få skolen til at lykkes?

Den låste skoledør

Det er udelukkende regeringens ansvar, at den nødvendige og ambitiøse udvikling af folkeskolen er grundstødt i en bitter konflikt, fordi Thorning-Schmidt-regeringen valgte at bruge argumentet og løftet om en bedre skole til at banke en upopulær arbejdstidsaftale igennem

Professor: KL har mistet magt

KL holder topmøde i disse dage, men organisationen står svækket, vurderer professor. KL har mistet den fremtrædende position, organisationen havde i 1990’erne, og mange opgaver er nu overtaget af Finansministeriet. Det skaber et nyt afhængighedsforhold mellem stat og kommune

KL øver sig i at være arbejdsgiver

I konflikten med folkeskolelærerne forsøger Kommunernes Landsforening at finde sig til rette i en tydeligere rolle som arbejdsgiver. Fagforbundene frygter, at KL får smag for at bruge sin ledelsesret på andre områder end arbejdstiden over de mange hundredetusinde kommunalt ansatte

Forskere: Sympatistrejke er udelukket

Når Danmarks Lærerforening sammen med en række fagforeninger for offentligt ansatte kalder til demonstrationer, er det alene en symbolsk handling, mener flere arbejds-markedsforskere

Eksperter: Sympatistrejker kan blive fagbevægelsens næste træk

Fagbevægelsens sympatierklæringer med lærerforeningen i konflikten med KL om deres overenskomst er symbolske handlinger, som skal vise solidaritet med lærerne, vurderer to arbejdsmarkedseksperter

Elever strejker på grund af lærer-lockout

På grund af KL’s lockout af lærerne har to elever fra 9. klasse på Frydenstrandskolen i Frederikshavn planlagt en demonstration i dag

11 spørgsmål fra lærerne fører til lockoutvarsel

Danmarks Lærerforening har i 11 spørgsmål forsøgt at få svar på en række bekymringer ved KL's forslag til en ny arbejdstidaftale for lærerne. Det er ikke godt nok, mener KL, der efterlyser konstruktive forslag. Se lærerforeningens spørgsmål her

Trepartsforhandling skal sikre lærerne efteruddannelse

I et nyt udspil til, hvordan den danske folkeskole bliver bedre, foreslår Danmarks Lærerforening, at der etableres trepartsforhandlinger mellem fagforeningen, staten og kommunerne om lærernes efteruddannelse. Børne- og undervisningsministeren er positiv

Bondo: Ny folkeskole kan laves uden ny arbejdstidsaftale

På en ekstraordinær kongres i dag vil formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, præsentere et udspil til indfrielse af regeringens folkeskolereform uden om de igangværende overenskomstforhandlinger. KL holder fast i krav

Sider

Mest læste

  1. Hvis Anette Vilhelmsen har ret i, at SRSF-regeringen på forhånd havde aftalt med KL’s topledelse, at lærerne skulle lockoutes i 2013, så er det gift for den danske model, mener to arbejdsmarkedsforskere
  2. Efter genåbningen af skolen oplever både lærere og skoleledere, at hverdagen trods hygiejneregler er blevet langt mindre konfliktfyldt og undervisningen mere varieret. Information har spurgt forskere, lærere og skoleledere om, hvad vi kan lære af coronaskoletiden
  3. »Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL's ønsker,« siger Anders Bondo
  4. Mange uddannede lærere forlader folkeskolen i takt med, at kravene til lærerne stiger, mens tilliden til dem daler. Der er behov for at udvikle lærerprofessionen, og en kandidatuddannelse kan sikre et kvalitetsløft, skriver Danmarks Lærerforening i dette debatindlæg
  5. Folkeskolen er blevet overtaget af politikere, embedsmænd og techgiganter, der har glemt, at lærerne først og fremmest udøver en pædagogisk praksis. Lærernes nye arbejdstidsaftale bør afspejle, at folkeskolen først og fremmest er en pædagogisk institution, skriver kandidat i pædagogik Iben Benedikte Valentin Jensen i dette debatindlæg
  6. Meget af det, som gør forskellen mellem et godt arbejdsliv og det modsatte, handler ikke om løn, tid og ferie og reguleres derfor ikke normalt i overenskomsten. Men med den nye aftale får lærere og ledelse pligt til at samarbejde om alt det vigtige, skriver direktør i DeltagerDanmark Bjørn Hansen i dette debatindlæg
  7. Skole-hjem-samarbejdet har i årtier været hyldet som afgørende for barnets læring. Men digitaliseringen af kommunikationen mellem skole og hjem har fået samarbejdet til at eskalere, og det kan skabe mere ulighed og mindre selvstændige elever, lyder det fra forskere
  8. Efter syv lange år ser det ud til, at lærerne igen får en aftale om deres arbejdstid. Aftalen lægger op til at skærme forberedelsestiden bedre, og at lærerne skal have mere medbestemmelse. Men i sidste ende er det stadig ledelsen, der bestemmer