Organisation

Danmarks Lærerforening

'SF har mistet rygrad i uddannelsespolitik'

Når SF accepterer nationale test i folkeskolen, ligger de sig fladt på maven for borgerlig uddannelsespolitik, mener Enhedslisten, som ripper op i oppositionens interne debat om skoletest

Ni år med VK: Eleverne kan stadig hverken læse eller regne

Trods et rekordstort antal reformer af folkeskolen er det ikke lykkedes VK at få bedre Pisa-resultater: Et stort antal elever kan stadig hverken læse eller regne. Regeringen er dumpet, lyder det fra flere eksperter

Folkeskolereformen: flere timer i de små klasser

Regeringen overvejer seks timers skoledag for de mindste børn. Det gavner ikke læringen. Forældrene bør huske på, at mange er kommet for tidligt i skole med nederlag til følge, men ingen er nogensinde kommet for sent i skole

Hvad gik der galt for det store partnerskab om folkeskolen?

Et nationalt partnerskab om folkeskolen skulle være Lars Løkke Rasmussens store indenrigspolitiske gennembrud som statsminister. Men først sagde kommunerne og skolelederne fra, derefter lærerne, og nu hænger partnerskabet i en tynd tråd. Meget tyder på, at regeringen ikke har gjort sit hjemmearbejde godt nok

'Vi har forsøgt at drive partnerskabet i gang'

Undervisningsministeren meldte mandag ud, at Danmarks Lærerforening ikke vil samarbejde om folkeskolen. Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er lodret uenig

Folketinget vil ikke forhindre megaskoler

Danmarks Lærerforening og Skolelederne advarer mod megaskoler. Store miljøer er sværere at få til at fungere, mener de. Politikerne i Folketinget lægger dog ikke loft på elevtallet i folkeskolerne. De vil ikke gribe ind i kommunernes arbejde

Kommunerne vil spare på de svageste elever

Seks ud af ti kommuner vil spare på støtten til elever med særlige behov i klasserne. Det er den ringest tænkelig løsning at skære ned på den bedste og billigste løsning, mener forældre og lærere

Udspil fra S-SF begejstrer lærerne

S og SF vil afsætte ekstra 1,35 milliarder kroner til folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Lærerne kalder det et 'rigtig godt udspil'

Grønt lys til større klasser

Undervisningsministeriet har givet grønt lys til forsøg med klasser med over 28 elever. Samtidigt viser ny forskning, at hverken større klasser eller skoler forringer undervisningen

Elever: Linjefag kan modvirke skoletræthed

Lærere, elever og forældre vil gerne have flere linjefag i folkeskolens ældste klasser, som regeringens rejsehold har foreslået. Elever og lærere advarer dog imod idéen om også at dele eleverne op i linjeklasser

Sider

Mest læste

  1. Efter genåbningen af skolen oplever både lærere og skoleledere, at hverdagen trods hygiejneregler er blevet langt mindre konfliktfyldt og undervisningen mere varieret. Information har spurgt forskere, lærere og skoleledere om, hvad vi kan lære af coronaskoletiden
  2. »Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL's ønsker,« siger Anders Bondo
  3. Mange uddannede lærere forlader folkeskolen i takt med, at kravene til lærerne stiger, mens tilliden til dem daler. Der er behov for at udvikle lærerprofessionen, og en kandidatuddannelse kan sikre et kvalitetsløft, skriver Danmarks Lærerforening i dette debatindlæg
  4. Skole-hjem-samarbejdet har i årtier været hyldet som afgørende for barnets læring. Men digitaliseringen af kommunikationen mellem skole og hjem har fået samarbejdet til at eskalere, og det kan skabe mere ulighed og mindre selvstændige elever, lyder det fra forskere
  5. Danmarks midterplacering i PISA-test har siden begyndelsen af årtusindskiftet medvirket til voldsomme omlægninger i folkeskolen. Men der er så mange usikkerheder i testresultaterne, at de ikke bør ophøjes til rettesnor for folkeskolens udvikling
  6. Hvis Anette Vilhelmsen har ret i, at SRSF-regeringen på forhånd havde aftalt med KL’s topledelse, at lærerne skulle lockoutes i 2013, så er det gift for den danske model, mener to arbejdsmarkedsforskere
  7. Lærernes Pension skiftede kurs, efter at en undersøgelse viste, at deres medlemmer havde tårnhøje forventninger til pensionsselskabet på klimaområdet. En række tjæresand- og kulvirksomheder blev sortlistet, da pensionsselskabet ikke vil stille kapital til rådighed for selskaber, som medlemmerne ikke kan stå inde for, forklarer investeringsdirektør
  8. Mandag sagde landets skoler farvel til Forældreintra og goddag til Aula. Det vil uden tvivl føre til masser af bøvl og brok over ting, der ikke virker, men Aula har ført til en vigtig debat om, hvad der er nødvendig og god digital information. Og den debat bør vi tage mange andre steder i vores tiltagende digitalt stressede samfund