Organisation

Danmarks Lærerforening

Indvandrerbørn er utrygge i skolen

Flere indvandrerbørn end etnisk danske børn føler sig utrygge i skolen, viser ny undersøgelse. Flere skoler er stadig for dårlige til at integrere indvandrerbørnene, som føler sig som andenrangselever, mener ekspert. Anders Bondo Christensen vil gerne give de tosprogede elever særbehandling for at øge trygheden

KL's folkeskoleudspil ser bort fra de negative erfaringer

KL overser flere vigtige erfaringer fra andre nordiske lande i sit folkeskoleudspil. Det mener Danmarks Lærerforening og professorer på DPU, som er bekymret for, at det kan resultere i et lavere uddannelsesniveau. Blot misforståelser, beroliger KL

Formand: Lærerne fokuserer på trivsel

Det er regeringen - ikke lærerne - der har svigtet trivselsperspektivet på skolen, mener lærernes formand. Anders Bondo Christensen roser dog ministerens nye fokus, mens KL tager dele af ministerkritikken til sig

Minister vil fokusere på fællesskab i folkeskolen

Undervisningsministeren gør op med sin forgængers individualiserede syn på folkeskolen og anerkender, at fællesskabet har stor indflydelse på elevers indlæringsevne og trivsel. Danmarks Lærerforening jubler over endelig at blive hørt, for al forskning viser, at fællesskabet fremmer fagligheden

'En dårligere skole for eleverne'

Formanden for Danmarks Lærerforening er ikke tilfreds med udsigten til stillingsnedlæggelser blandt Danmarks lærerstab. Han mener, det bl.a.vil betyde skolelukninger

Større skoleklasser på vej

Skoleklasser med 30-40 elever kan blive virkelighed flere steder i landet. Det forudser eksperter, efter en række økonomisk trængte kommune har søgt om lov til at hæve klassernes størrelse fra 28 til over 30

Skoler i verdensklasse uden penge

Fælles for både den aldersintegrerede undervisning og for den ’intelligente skole’ – og mon ikke rejseholdets anbefalinger kommer til at kredse herom – gælder, at det ikke er gratis. Det kræver store investeringer i teknologi, mindre undervisningsenheder betyder behov for flere undervisere, efteruddannelse til lærerne og meget mere

Regeringen vil måle bløde værdier

Skolerådets forslag om at sætte mål for, hvor kreative, samarbejdende og socialt kompetente eleverne i folkeskolen bør vær, får opbakning fra regeringen. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er mere afvisende

VK's skoleråd vil sætte mål for niåriges kreative evner

Skolerådet foreslår at lave mål for, hvor kreative, samarbejdende og socialt kompetente eleverne skal være fra 3. klasse. Men det er en farlig kurs at sætte det umålelige på formel, mener kritikere

'Politikere! Drop jeres populistiske fis'

Holbergskolen afholdte i går et omdiskuteret kaffemøde kun for kvinder. En aften, der skulle byde isolerede kvinder op til dialog, men som også fik en række politikere fra højre til venstre til at fare op i en ophedet værdidebat

Sider

Mest læste

  1. De yngste skoleelever er nu også sendt hjem foran skærmene, men forskning fra forårets nedlukning viser, at det netop er dem, der har det sværest med fjernundervisning både mentalt og fagligt. Bare et par måneders fjernundervisning kan få store konsekvenser for de mindste elever, mener eksperter
  2. Der blæser nye vinde i den danske undervisningsverden. Almen dannelse og respekt for viden er for alvor ved at erobre dagsordenen efter 1970’ernes danske gymnasiepædagogik, hvor man ud fra misforståede ideologiske præmisser lod eleverne tabe fornemmelse for kronologi og sammenhæng, og hvor man overlod børn til lærere med kun sparsomme evner udi at undervise i det danske sprog og dets grammatik...
  3. Efter genåbningen af skolen oplever både lærere og skoleledere, at hverdagen trods hygiejneregler er blevet langt mindre konfliktfyldt og undervisningen mere varieret. Information har spurgt forskere, lærere og skoleledere om, hvad vi kan lære af coronaskoletiden
  4. Folkeskolen er blevet overtaget af politikere, embedsmænd og techgiganter, der har glemt, at lærerne først og fremmest udøver en pædagogisk praksis. Lærernes nye arbejdstidsaftale bør afspejle, at folkeskolen først og fremmest er en pædagogisk institution, skriver kandidat i pædagogik Iben Benedikte Valentin Jensen i dette debatindlæg
  5. Det bekymrer medlemmer af Danmarks Lærerforening, at skolerne i næste uge åbner under normale forhold. Det er ikke til at sige, hvilken effekt skoleåbningerne kommer til at have på smittespredningen i samfundet, lyder det fra eksperter
  6. Danmarks midterplacering i PISA-test har siden begyndelsen af årtusindskiftet medvirket til voldsomme omlægninger i folkeskolen. Men der er så mange usikkerheder i testresultaterne, at de ikke bør ophøjes til rettesnor for folkeskolens udvikling
  7. Mange uddannede lærere forlader folkeskolen i takt med, at kravene til lærerne stiger, mens tilliden til dem daler. Der er behov for at udvikle lærerprofessionen, og en kandidatuddannelse kan sikre et kvalitetsløft, skriver Danmarks Lærerforening i dette debatindlæg
  8. »Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL's ønsker,« siger Anders Bondo