Organisation

Danmarks Miljøundersøgelser

Artikler
Kommentar
4. december 2007

Løgnen om grønne Danmark afsløret

Omsider synes vækst også at kunne blive et skældsord
Interview
23. november 2007

Brug for forskning i borgerens miljøsyn

De naturvidenskabelige forskere har efterhånden slået fast, at vi skal gøre noget ved miljøproblemerne. Men forskningen i borgernes deltagelse nedprioriteres, mener en af landets få miljøsociologer
Et eksempel på bæredygtig udvikling, der glider ind i hverdagslivet, var da folk begyndte at vaske ved 60 grader i stedet for 90 grader. De store globale mål for bæredygtighed må nemlig ikke være alt for abstrakte, mener miljøsociolog Jeppe Læssøe.
13. november 2007

Regeringen vrager forskeres resultater

Regeringen har droppet miljøeksperters grænseværdier for god vandkvalitet i de danske vandområder og erstattet dem med egne og ringere værdier. Forsker undrer sig. Grov politisk styring, siger oppositionen, der kalder miljøministeren i samråd
Regeringen har droppet miljøeksperters grænseværdier for god vandkvalitet i de danske vandområder og erstattet dem med egne og ringere værdier. Forsker undrer sig. Grov politisk styring, siger oppositionen, der kalder miljøministeren i samråd
Leder
19. oktober 2007

En skandale

Oppositionspartierne i Folketinget var i går ved at falde over hinanden for at være først og størst i fordømmelsen af regeringen for at udøve klimacensur. Både direkte i form af indgreb mod ekspertformuleringer og videnskabelige fakta i klimapublikationer fra regeringen i perioden 2001-04
23. august 2007

Miljøorganisationer: Afgiftssystem bør omlægges

Greenpeace, Danmarks Miljøundersøgelser og Det Økologiske Råd kritiserer alle regeringens skattereform. De efterlyser i stedet en grundlæggende ændring af afgiftssystemet og får støtte fra flere partier
Afgiftsmæssigt er det ét fedt, om DONG investerer i vindmøller eller et kulkraftværk, da afgiften er den samme. Derfor bør energiafgifterne differentieres, mener bl.a. Greenpeace. På billede ses kulkraftværket Avedøre, som er et af landets storforbrugere af kul
11. oktober 1996

25 år for miljøet

DET ER IKKE for at ødelægge den gode stemning. Vi føler os bare i sandhedens tjeneste presset til at starte denne glædesfyldte leder med lidt grafisk malurt. I de 25 år, vi har haft et dansk ministerium til at passe på miljøet, er der intet sket, hvad angår Danmarks andel i det måske mest truende, globale miljøproblem: udledningen af den klimaforstyrrende drivhusgas CO2...
13. januar 1997

Angivere og forkyndere

LATINSKOLEN er ikke død. Fra og med pavedømmets grundlæggelse ved oldtidens afslutning talte Gud i Vesteuropa hovedsagelig latin og da Videnskaben efter renæssancen overtog Guds autoritære status som højeste domsinstans i spørgsmål om sandhed og løgn og - noget mere tvivlsomt - om godt og ondt og skønt og grimt, overtog den nye Videnskabs-kirke til at begynde med latinen som sit foretrukne sprog...
Leder
9. september 1997

Nu er fjorden død, mor

MARIAGER FJORD: "Danmarks smukkeste - og dødeste." Det konstaterer en af fjordens naboer, sognepræst i Mariager, Knud Erik Lægsgaard, i Tro & Tvivl i dagens avis. Lægsgaard spørger, hvad det er for godnatsange, vi fremover skal synge for vore børn og børnebørn...
16. oktober 2001

Angst

EN SØGNING PÅ ordet anthrax, den engelske betegnelse for miltbrand, gav snesevis af hits på de internationale nyhedsbureauer i går. Men langt de fleste af de telegrammer, der kom op på skærmen, handlede om – aktiekurserne...
12. maj 2005

Svinefarm sviner, men bryder ikke loven

Jeg kender ikke noget til naboklager over Poldanor, siger udenrigsministeren

Sider

  • 18. september 2002

    Gisp

    Døden breder sig i de danske farvande. Eksperterne strides om, hvor den kommer fra
  • 31. juli 2006

    Skaldelige brændeovne

    Kommunerne får et problem, når de pr. 1. januar 2007 skal forvalte miljøområdet. Hidtil har de skønsmæssigt kunne afgøre, om skorstenen fra en påklaget brændeovn medfører alvorlige nabogener, og om der skal gives påbud om afhjælpende foranstaltninger...