Organisation

Danmarks Miljøundersøgelser

Kommentar
4. december 2007

Løgnen om grønne Danmark afsløret

Omsider synes vækst også at kunne blive et skældsord
Interview
23. november 2007

Brug for forskning i borgerens miljøsyn

De naturvidenskabelige forskere har efterhånden slået fast, at vi skal gøre noget ved miljøproblemerne. Men forskningen i borgernes deltagelse nedprioriteres, mener en af landets få miljøsociologer
Et eksempel på bæredygtig udvikling, der glider ind i hverdagslivet, var da folk begyndte at vaske ved 60 grader i stedet for 90 grader. De store globale mål for bæredygtighed må nemlig ikke være alt for abstrakte, mener miljøsociolog Jeppe Læssøe.
13. november 2007

Regeringen vrager forskeres resultater

Regeringen har droppet miljøeksperters grænseværdier for god vandkvalitet i de danske vandområder og erstattet dem med egne og ringere værdier. Forsker undrer sig. Grov politisk styring, siger oppositionen, der kalder miljøministeren i samråd
Regeringen har droppet miljøeksperters grænseværdier for god vandkvalitet i de danske vandområder og erstattet dem med egne og ringere værdier. Forsker undrer sig. Grov politisk styring, siger oppositionen, der kalder miljøministeren i samråd
Leder
19. oktober 2007

En skandale

Oppositionspartierne i Folketinget var i går ved at falde over hinanden for at være først og størst i fordømmelsen af regeringen for at udøve klimacensur. Både direkte i form af indgreb mod ekspertformuleringer og videnskabelige fakta i klimapublikationer fra regeringen i perioden 2001-04
23. august 2007

Miljøorganisationer: Afgiftssystem bør omlægges

Greenpeace, Danmarks Miljøundersøgelser og Det Økologiske Råd kritiserer alle regeringens skattereform. De efterlyser i stedet en grundlæggende ændring af afgiftssystemet og får støtte fra flere partier
Afgiftsmæssigt er det ét fedt, om DONG investerer i vindmøller eller et kulkraftværk, da afgiften er den samme. Derfor bør energiafgifterne differentieres, mener bl.a. Greenpeace. På billede ses kulkraftværket Avedøre, som er et af landets storforbrugere af kul
11. oktober 1996

25 år for miljøet

DET ER IKKE for at ødelægge den gode stemning. Vi føler os bare i sandhedens tjeneste presset til at starte denne glædesfyldte leder med lidt grafisk malurt. I de 25 år, vi har haft et dansk ministerium til at passe på miljøet, er der intet sket, hvad angår Danmarks andel i det måske mest truende, globale miljøproblem: udledningen af den klimaforstyrrende drivhusgas CO2...
13. januar 1997

Angivere og forkyndere

LATINSKOLEN er ikke død. Fra og med pavedømmets grundlæggelse ved oldtidens afslutning talte Gud i Vesteuropa hovedsagelig latin og da Videnskaben efter renæssancen overtog Guds autoritære status som højeste domsinstans i spørgsmål om sandhed og løgn og - noget mere tvivlsomt - om godt og ondt og skønt og grimt, overtog den nye Videnskabs-kirke til at begynde med latinen som sit foretrukne sprog...
9. september 1997

Nu er fjorden død, mor

MARIAGER FJORD: "Danmarks smukkeste - og dødeste." Det konstaterer en af fjordens naboer, sognepræst i Mariager, Knud Erik Lægsgaard, i Tro & Tvivl i dagens avis. Lægsgaard spørger, hvad det er for godnatsange, vi fremover skal synge for vore børn og børnebørn...
18. december 1999

Og lærkesang foroven

PLANTEVÆRN er et nydansk ord, der betyder giftstof. Ikke for meget gift, men sandelig heller ikke for lidt. Lige tilpas til at landmandens udbytte på marken bliver størst muligt...
2. august 2000

Zic-Zacchi

DET TUSINDHOVEDEDE uhyre - centraladministrationen - skiftede rundt på fjæser i går. Blandt den stille sommerdags tiltrædelser noteres, at cand. polit. Karsten Dybvad blev departementschef i Trafikministeriet...

Sider

 • Baggrund
  30. juni 2018

  Et liv er forbi: Torben Moth Iversen

  Hele sit liv gik Torben Moth Iversen op i fisk og vandløb, og i sin kone fandt han sin vigtigste fag- og sjælefrænde. Selv om hun bedre kunne lide dyr med hår på
  Hele sit liv gik Torben Moth Iversen op i fisk og vandløb, og i sin kone fandt han sin vigtigste fag- og sjælefrænde. Selv om hun bedre kunne lide dyr med hår på
 • 12. september 1997

  Landbruget: Vi gør jo alt hvad vi kan

  Landmændene har gjort præcis, som politikerne ønskede, og jeg kan ikke trylle med naturen, siger Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke - Pressedirigeret hetz, siger formand for Danske Slagterier Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke mener ikke, at der er brug for flere miljøindgreb mod det samlede landbrug...
 • Kommentar
  2. april 2009

  Fantastiske Femern Bælt

  Hvis man skal forstå forligspartierne bag en forbindelse over Femern Bælt, må man først forstå, at økonomi og økologi er to fuldstændigt adskilte størrelser
  Hvis man skal forstå forligspartierne bag en forbindelse over Femern Bælt, må man først forstå, at økonomi og økologi er to fuldstændigt adskilte størrelser