Organisation

Danmarks Naturfredningsforening

Artikler
Kommentar
18. marts 2023

En cirkulær økonomi kan reducere vores ressourceforbrug, men det kræver politisk handling

Danmark bør udvikle sig til et samfund, hvor vi genbruger og genanvender – og har et langt mindre ressourceforbrug. Men vi har brug for en politisk strategi for en cirkulær økonomi, hvis vi skal nedbringe de forbrugsbaserede udledninger
Holland satte for syv år siden et mål om et fuldt cirkulært samfund i 2050. Det bør danske politikere lade sig inspirere af, mener skribenterne bag denne kommentar.
biodiversitet
2. februar 2023

EU totalforbyder sprøjtemiddel, der truer bierne

EU tager et vigtigt skridt i retning af at stoppe udryddelsen af bier og insekter ved at indføre et endeligt forbud imod sprøjtemidler, der indeholder de såkaldte neonikotinoider. Det vækker glæde hos Danmarks Naturfredningsforening, mens Landbrug & Fødevarer siger, at »politikerne har trykket på panikknappen«
Landbrug & Fødevarer venter, at forbuddet vil skabe stor skade på sukkerroeindustrien uden, at det gavner bierne.
OMSTILLING I KRISE
24. januar 2023

Nyt initiativ skulle skabe mere grøn energi. Men S-regeringen leverede aldrig på løftet

For at øge tempoet på opførelsen af vindmøller og solceller afsatte et politisk flertal 28 millioner til et nyt grønt partnerskab. Initiativet skulle mindske konflikten mellem natur- og klimahensyn, men er aldrig blevet ført ud i livet. Nu er pengene ved at gå til spilde, lyder kritikken fra fagfolk
Konflikten mellem grønne energiprojekter og grønne naturhensyn har i flere tilfælde været med til at forsinke opførelsen af vindmøller eller solceller.
miljø
21. december 2022

Regeringen vil beskytte naturen ved lov, men løftet om 200.000 hektar pesticidfri jord er udeladt

Regeringen vil beskytte naturen ved lov. Men et valgløfte om at forbyde pesticider på 200.000 hektar jord skal nu blot »kortlægges«
I løbet af de seneste seks år er fundet af pesticider i drikkevandsboringerne i Danmark fordoblet.
Essay
22. oktober 2022

Vær modig og visionær, sagde jeg til ministeren. Men jeg forstod ikke, hvad jeg var oppe imod

Motiveret af regeringens grønne projekt søgte forfatter Peder Frederik Jensen job som miljøministerens taleskriver. Han ville bidrage til at give ministeren et sprog og skabe forbindelse til befolkningen, men mødte et system, der var mere optaget af genvalg end det grønne valg
Motiveret af regeringens grønne projekt søgte forfatter Peder Frederik Jensen job som miljøministerens taleskriver. Han ville bidrage til at give ministeren et sprog og skabe forbindelse til befolkningen, men mødte et system, der var mere optaget af genvalg end det grønne valg
Analyse
27. august 2022

S kunne skabe klimapolitisk kant til de blå, men freder i stedet kødproduktion

Landbruget er på vej til at blive den mest klimabelastende enkeltsektor, og det kniber med at leve op til det vedtagne mål. Derfor vil Enhedslisten halvere husdyrbestanden. Det vil regeringspartiet og flertallet ikke
Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening, Greenpeace og Klimabevægelsen i Danmark har talt for en reduktion af husdyrbestanden. Enhedslisten bærer det konkrete forslag om halvering ind i Folketinget, som partiet har gjort det tidligere.
Folk
27. august 2022

Borgmester: Der er ikke skyggen af natur i Nørrebroparken

Velkommen til FOLK, Informations daglige sladderspalte, hvor ingen er for høj, og ingen er lav nok til at flyve under radaren
Torsdag forsøgte Københavns integrationsborgmester, Jens-Kristian Lütken (V), i Borgerrepræsentationen at ophæve »fredningen af en græsplæne« for i stedet at bygge fodboldbaner i Nørrebroparken.
Leder
11. juli 2022

Man kan ikke camouflere sig til fremskridt for vandmiljøet

De politiske planer for landbrugets miljøindsats hviler i afgørende grad på frivillighed. Nye tal for kvælstofudvaskningen viser, at det ikke duer – heller ikke selv om Miljøstyrelsen sminker budskabet
Det går stadig foruroligende langsomt med at mindske landbrugets belastning af havmiljøet med kvælstof.
Kvælstoffer
9. juli 2022

Miljøstyrelsen udsendte misvisende tal om udledningen af kvælstof til vandmiljøet

I en nyhed på sin hjemmeside hævdede Miljøstyrelsen, at den årlige reduktion af kvælstof er på 1.323 ton, men tallet er sminket, siger forsker og Danmarks Naturfredningsforening. Reelt er den gennemførte kvælstofreducering på under 100 ton. Miljøstyrelsen medgiver, at de reelle tal »kunne have fremgået tydeligere«
Det er vigtigt at reducere udvaskningen af kvælstof, fordi kvælstof er årsag til iltsvind ved Danmarks kyster og fjorde.
Klima
23. juni 2022

Siden Ruslands invasion er grøn strøm til 84.500 husstande blevet stoppet i Danmark

Der mangler handling bag politikernes ord om mere grøn energi, siger fagfolk. Et eksempel er en nylig sag, hvor opførelsen af otte vindmøller på Lolland er blevet stoppet på grund af den EU-beskyttede bramgås
Der mangler handling bag politikernes ord om mere grøn energi, siger fagfolk. Et eksempel er en nylig sag, hvor opførelsen af otte vindmøller på Lolland er blevet stoppet på grund af den EU-beskyttede bramgås

Sider