Organisation

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

14. januar 2008

Massiv kritik af Haarders skolestyring

Kun et formandskab direkte håndplukket af undervisningsministeren kan fremover bestille evalueringer af folkeskolen hos Danmarks Evalueringsinstitut
Kun et formandskab direkte håndplukket af undervisningsministeren kan fremover bestille evalueringer af folkeskolen hos Danmarks Evalueringsinstitut
Note
9. januar 2008

Voksne rollemodeller gør børn til lystlæsere

Bogen har mange ambassadører blandt børn, men det er især de voksnes læselyst og interesse for bøger, der smitter børnene og gør dem til lystlæsere, viser en ny undersøgelse fra Center for Børnelitteratur ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
Interview
7. januar 2008

'Et gennembrud på vej i den pædagogiske forskning'

Forskningen i pædagogik skal kunne bruges til noget, og lærerne skal ikke være bange for test og PISA-undersøgelser, mener Lars Qvortrup
Kronik
5. januar 2008

Verdens lykkeligste land - med ulideligt lykkelige mennesker

Er danskerne ved at ende som glade grise, meget krævende, ubehagelige at omgås og stadigt mere overfladiske og lallende i jagten på lykken?
Vi vil have et lidelelsesfrit, lykkeligt liv uden sorger, men uden modgang bliver vi ulidelige og selvgode.
4. januar 2008

Ulvetimens elektroniske babysitter

Større børn kan bruge megen energi på at bevare kontrollen og ikke fortælle om oplevelser, som de ved, forældre måske ikke synes, de skulle have opsøgt
Leg. Skræmmebilledet af det lille barn, der er isoleret fra omverdenen af for meget tv og computerleg, er stor set blevet gjort til skamme. Børn indgår i nye fællesskaber.
7. december 2007

Hvad er det med ungdommen?

Magt og omsorg. Balladen om Jagtvej 69 og skolemassakren i Finland har tankevækkende paralleller: Begge dele er helt forudsigelige reaktioner på et skingert krav om, at de utilpassede skal tale 'vores' sprog, på 'vores' måde og følge 'vores' spilleregler, før vi vil tale med dem
Finland i chok. Vær sikker på, at den danske skolemassakre nok skal komme. Indtil nu har vore unge indskrænket sig til at overveje og/eller begå selvmord, men det kan ifølge sagens natur ikke vare ved
4. december 2007

Dansk forsker: Afskaf PISA-undersøgelser

PISA-undersøgelserne er blevet et politisk værktøj og er ikke en faglig vurdering af danske folkeskoleelever, siger en række forskere
Kronik
30. november 2007

V og S deler hele paletten af fragmenterede værdier

Enkelte politiske kommentatorer har peget på, at det har været uhyre vanskeligt at se de store forskelle mellem Venstre og Socialdemokraterne i den netop afsluttede valgkamp - og mellem linjerne blev det vel nærmest luftet som en mulighed, at disse to partier burde kunne danne regering sammen
Selv om det ikke blev til en VS-regering i denne omgang, ændrer det jo ikke ved, at den -naturlige- løsning ville være en VS-regering, da de deler politik, mener dagens kronikør.
Kommentar
28. november 2007

Viden, vækst og velfærd

Ministerier for sammenhængskraft og konkurrencekraft er fremtidens storministerier
Interview
23. november 2007

Brug for forskning i borgerens miljøsyn

De naturvidenskabelige forskere har efterhånden slået fast, at vi skal gøre noget ved miljøproblemerne. Men forskningen i borgernes deltagelse nedprioriteres, mener en af landets få miljøsociologer
Et eksempel på bæredygtig udvikling, der glider ind i hverdagslivet, var da folk begyndte at vaske ved 60 grader i stedet for 90 grader. De store globale mål for bæredygtighed må nemlig ikke være alt for abstrakte, mener miljøsociolog Jeppe Læssøe.

Sider

 • 14. marts 2008

  Drengehjerner og skoleliv

  En rigtig dreng. Kan vi ikke lige så godt indrette skolerne på, at de to køns hjerner beviseligt er forskellige?
  Udvikling. Man må se på de individuelle forskelle i drenge- og pigegruppen og huske at bruge sin viden om de generelle forskelle til at give både piger og drenge muligheder for at udvikle flere sider af sig selv, frem for at putte drenge og piger i de kendte kønsbokse.
 • Baggrund
  15. maj 2009

  Vi elsker børnehaver, men det har vi ingen grund til

  'Jeg er ikke længere sikker på, at jeg kan anbefale de danske daginstitutioner,' siger en af Danmarks førende udviklingspsykologer, Dion Sommer. Forskningen peger på, at børn fungerer dårligere motorisk, sprogligt og socialt. Men forældre har brug for institutionerne og har svært ved at se i øjnene, at de skader deres børn
  Svagt. -Jeg har set mange eksempler på børn, hvis behov er blevet overset. Børn, som burde stimuleres på en anden måde. Til gengæld er der faktisk temmelig få eksempler på virkeligt gode pædagogiske interventioner,- siger børnepsykologen Ditte Winther Lindquist om sit feltarbejde i en række daginstitutioner.Arkiv
 • Baggrund
  21. august 2009

  Skolen skaber selv sine utilpassede elever

  Lærere fokuserer på at give eleverne selvværd og lære dem at styre sig selv. Men hvad med de elever, der savner autoritet og ikke passer ind i rollen som 'den gode elev'?
  Lærerrolle. Den moderne folkeskolelærer er antiautoritær og fokuserer i høj grad på elevernes følelser for at styre dem i en retning, der fremstår som værende i elevens egen interesse. Idealet er, at eleverne ikke bare gør, hvad der bliver sagt, men at de selv har lyst til at gøre det. Det er en form for psykologisk magtudøvelse, lyder det fra kritikere, 
 der opfordrer lærerene til at stå ved den magt, de har.
 • 23. maj 2008

  Her giver unge sig selv grønt lys til at sulte

  Spiseforstyrrelser. Rundt omkring i verden findes der skumle baggårde, hvor mange aldrig ville sætte deres ben. Og det gælder også på internettet. Det internationale netværk pro-ana/mia lever blandt andre kontroversielle sider i nettets parallelverden, og her giver unge piger hinanden gode råd til, hvordan de kan blive så tynde, at de kan dø af det
  Ensomhed. Man er mutters alene med sine spiseforstyrrelser. Hjemmesiderne giver et fællesskab, men hvis det kun er et fællesskab om teknikker i at tabe sig, er det farligt.
 • Kronik
  30. november 2019

  Uddannelse må gerne give fagligt pres, men ikke pres for at være en anden, end man er

  Det hjælper ikke på trivslen at fortælle studerende, de bør være mere modstandsdygtige over for pres og ubehag. Det bidrager til en problematisk tendens, hvor man stiller lige så mange krav til personlighed som til faglighed hos de studerende, skriver nyuddannet kandidat i pædagogik Mette Pugflod Madsen i dette debatindlæg
  Det væsentligste pres, som både elever i folkeskolen og studerende på landets uddannelsesinstitutioner møder og bliver syge af, er presset til at blive en anden, end den de er.
 • Interview
  3. marts 2009

  Unge kommunikerer gennem musik

  Unge hører musik konstant, men ikke bare fordi de keder sig. Derimod udnytter de musikkens øgede mobilitet til at vise omverdenen, hvem de er, forklarer forsker fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
  Unge hører musik konstant, men ikke bare fordi de keder sig. Derimod udnytter de musikkens øgede mobilitet til at vise omverdenen, hvem de er, forklarer forsker fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
 • Nyhed
  4. marts 2009

  DTU-leder bruger Scientology-metoder

  Når medarbejderne får mundkurv på eller bliver truet med fyring for mindre forseelser på Kemi på Danmarks Tekniske Universitet, så hænger det tæt sammen med, at institut-direktøren er medlem af Scientology, mener ekspert
 • Interview
  31. juli 2009

  Yndlingsindvandrerne

  Barnløse danskere er afhængige af adoptivbørn fra fattige lande. Fattige lande er afhængige af indtægten fra international adoption. Der er mange uheldige grunde til at holde forretningen kørende, for adoption handler ikke kun om næstekærlighed
  Danskhed. Lene Myong Petersen er selv adopteret fra Korea, og har oplevet hvordan folk placerer hende et sted mellem indvandrere og 'almindelige' danskere. 'Det er det, jeg har været interesseret i,' fortæller hun. 'Hvordan er det egentlig danskhed konstrueres. På den ene side er danskhed en hvid kategori, som forudsætter, at man bærer hvidt kropstegn. Det er sådan, man bliver inkluderet og genkendt som dansker. På den anden side er der også en masse andre ting, der udgør danskhed.'