Organisation

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Kronik
29. maj 2010

Danmarks Pædagogiske Universitet?

Udviklingen af pædagogikken i Danmark styres og påvirkes i vid udstrækning, både direkte fagligt og indirekte politisk, via prioriteringer på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU). Det vil uvægerligt sætte sit aftryk i fremtiden, da de fleste lærere og pædagoger efteruddannes her
Sat lidt på spidsen, er vi gået fra DPU til AUDEM - fra Danmarks Pædagogiske Universitet til Asiatisk Inspireret Udviklings-afdeling for Evidens-baseret Myndighedsbetjening. I så fald bliver uddannelserne kontraktstyrede på alle niveauer, og det er trist, mener dagens kronikør.
Kommentar
20. maj 2010

Kemps kampagne mod DPU holder ikke

Peter Kemps påstand om, at DPU skulle være lukningstruet er allerede afvist, men han kommer med yderligere tre usande påstande, der fortjener svar på tiltale
Kommentar
17. maj 2010

Ophævelsen af pensionsalderen indfører ydmygelsen

Den politiske diskussion handler om at hæve pensionsalderen, og heldigvis ikke om at ophæve den helt - som man gjorde det for forskere i 2008. Spørgsmålet er, om en ophævelse fører til en ydmygende personalepolitik
Kronik
14. maj 2010

Justitsmordet på DPU

For at redde Danmarks Pædagogiske Universitets omdømme bør hele besparelses- og afskedigelsesprocessen gå om. Først må dekanen pålægge de ansvarlige at finde besparelser uden afskedigelser, og lykkes det ikke, må der gennemføres mere velbegrundede personalereduktioner. Det, der er ved at ske lige nu, vil blive husket som en skændsel i dansk universitetsliv
For at redde Danmarks Pædagogiske Universitets omdømme bør hele besparelses- og afskedigelsesprocessen gå om. Først må dekanen pålægge de ansvarlige at finde besparelser uden afskedigelser, og lykkes det ikke, må der gennemføres mere velbegrundede personalereduktioner. Det, der er ved at ske lige nu, vil blive husket som en skændsel i dansk universitetsliv
Nyhed
29. april 2010

Studenterprotest mod lukning

Udsigten til, at Danmarks Pædagogiske Universitetsskole skal lægges ind under et fakultet på Århus Universitet, får kritik fra de studerende
Nyhed
28. april 2010

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole er lukningstruet

DPU skal ikke længere være et selvstændigt fakultet – ny rapport foreslår at lægge det ind under et storfakultet i Århus. Det vil ødelægge et unikt pædagogisk forskningsmiljø, advarer forskere
DPU skal ikke længere være et selvstændigt fakultet – ny rapport foreslår at lægge det ind under et storfakultet i Århus. Det vil ødelægge et unikt pædagogisk forskningsmiljø, advarer forskere
Nyhed
23. april 2010

Hudfarven betyder faktisk noget

I Danmark findes en fortælling om, at hudfarve ikke spiller nogen rolle: Der er lighed for alle. Og det gør det vanskeligt for minoriteter at tale om alt fra forskelsbehandling på jobbet til små ubehagelige bemærkninger i hverdagen
Danskerne skal gøre op med den indbildte sandhed om, vi er farveblinde over for medmennesker, kolleger, venner af en anden genetisk herkomst end flertallets leverpostejsfarvede hår og mælkehvide hud. Race har betydning i menneskers liv. Alt andet er en benægtelse af fakta. Spørg bare indvandrere eller adopterede, siger eksperter.
Baggrund
24. marts 2010

Forældreansvar hæmmer skolens handlekraft

Undervisningsminister Tina Nedergaard vil have forældrene til at tage ansvar og engagere sig i deres børns skolegang. Men folkeskolen har de sidste ti år outsourcet så meget ansvar til forældrene, at den har mistet handlekraft, konkluderer en ny bog
Statsminister Lars Løkke Rasmussen er midt i regeringens 360 graders serviceeftersyn af Folkeskolen. Men både skolen og politikerne må tone forventningerne til forældrene ned, ellers risikerer de at blive alvorligt skuffede, mener aktuel forfatter.
Nyhed
16. marts 2010

Større skoleklasser på vej

Skoleklasser med 30-40 elever kan blive virkelighed flere steder i landet. Det forudser eksperter, efter en række økonomisk trængte kommune har søgt om lov til at hæve klassernes størrelse fra 28 til over 30
Kronik
13. marts 2010

Er skoleskak svaret på folkeskolens udfordringer?

Der er ikke meget i verden, der er sort og hvidt - måske med undtagelse af et skakbræt, hvilket meget vel kan være et relevant modtræk til folkeskolens udfordringer: Elevernes manglende koncentrationsevne og udgiftseksplosionen til specialundervisning og støttefunktioner. Rekord mange skoler vælger skoleskak som en pædagogisk og økonomisk relevant metode
Skoleskak kan bl.a. øge elevernes koncentrationsevne, så det er værd at se på, mener dagens kronikører.

Sider

 • Baggrund
  15. maj 2009

  Vi elsker børnehaver, men det har vi ingen grund til

  'Jeg er ikke længere sikker på, at jeg kan anbefale de danske daginstitutioner,' siger en af Danmarks førende udviklingspsykologer, Dion Sommer. Forskningen peger på, at børn fungerer dårligere motorisk, sprogligt og socialt. Men forældre har brug for institutionerne og har svært ved at se i øjnene, at de skader deres børn
  Svagt. -Jeg har set mange eksempler på børn, hvis behov er blevet overset. Børn, som burde stimuleres på en anden måde. Til gengæld er der faktisk temmelig få eksempler på virkeligt gode pædagogiske interventioner,- siger børnepsykologen Ditte Winther Lindquist om sit feltarbejde i en række daginstitutioner.Arkiv
 • 14. marts 2008

  Drengehjerner og skoleliv

  En rigtig dreng. Kan vi ikke lige så godt indrette skolerne på, at de to køns hjerner beviseligt er forskellige?
  Udvikling. Man må se på de individuelle forskelle i drenge- og pigegruppen og huske at bruge sin viden om de generelle forskelle til at give både piger og drenge muligheder for at udvikle flere sider af sig selv, frem for at putte drenge og piger i de kendte kønsbokse.
 • Baggrund
  21. august 2009

  Skolen skaber selv sine utilpassede elever

  Lærere fokuserer på at give eleverne selvværd og lære dem at styre sig selv. Men hvad med de elever, der savner autoritet og ikke passer ind i rollen som 'den gode elev'?
  Lærerrolle. Den moderne folkeskolelærer er antiautoritær og fokuserer i høj grad på elevernes følelser for at styre dem i en retning, der fremstår som værende i elevens egen interesse. Idealet er, at eleverne ikke bare gør, hvad der bliver sagt, men at de selv har lyst til at gøre det. Det er en form for psykologisk magtudøvelse, lyder det fra kritikere, 
 der opfordrer lærerene til at stå ved den magt, de har.
 • Interview
  3. marts 2009

  Unge kommunikerer gennem musik

  Unge hører musik konstant, men ikke bare fordi de keder sig. Derimod udnytter de musikkens øgede mobilitet til at vise omverdenen, hvem de er, forklarer forsker fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
  Unge hører musik konstant, men ikke bare fordi de keder sig. Derimod udnytter de musikkens øgede mobilitet til at vise omverdenen, hvem de er, forklarer forsker fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
 • 23. maj 2008

  Her giver unge sig selv grønt lys til at sulte

  Spiseforstyrrelser. Rundt omkring i verden findes der skumle baggårde, hvor mange aldrig ville sætte deres ben. Og det gælder også på internettet. Det internationale netværk pro-ana/mia lever blandt andre kontroversielle sider i nettets parallelverden, og her giver unge piger hinanden gode råd til, hvordan de kan blive så tynde, at de kan dø af det
  Ensomhed. Man er mutters alene med sine spiseforstyrrelser. Hjemmesiderne giver et fællesskab, men hvis det kun er et fællesskab om teknikker i at tabe sig, er det farligt.
 • Kronik
  30. november 2019

  Uddannelse må gerne give fagligt pres, men ikke pres for at være en anden, end man er

  Det hjælper ikke på trivslen at fortælle studerende, de bør være mere modstandsdygtige over for pres og ubehag. Det bidrager til en problematisk tendens, hvor man stiller lige så mange krav til personlighed som til faglighed hos de studerende, skriver nyuddannet kandidat i pædagogik Mette Pugflod Madsen i dette debatindlæg
  Det væsentligste pres, som både elever i folkeskolen og studerende på landets uddannelsesinstitutioner møder og bliver syge af, er presset til at blive en anden, end den de er.
 • 22. august 2008

  Et godt børneliv?

  Børnehaveliv. Et nyt forskningsprojekt sammenligner kvaliteten i tre børnehaver. En amerikansk, en almindelig dansk børnehave og en institution på Christiania. I én af dem går det meste af pædagogernes tid med dokumentation
  Tid til børn. Christianias børnhave er den danske institution i undersøgelsen, hvor tiden bliver brugt på børnene og ikke på papirarbejde, men den er heller ikke underlagt andre regler end Christianias.
 • Nyhed
  4. marts 2009

  DTU-leder bruger Scientology-metoder

  Når medarbejderne får mundkurv på eller bliver truet med fyring for mindre forseelser på Kemi på Danmarks Tekniske Universitet, så hænger det tæt sammen med, at institut-direktøren er medlem af Scientology, mener ekspert