Organisation

Danmarks Statistik

Artikler
Kronik
16. december 2022

Ja, kvinder tjener mindre end mænd – men det skyldes ikke diskrimination på arbejdsmarkedet

Det er centralt at forstå, at lønforskellen mellem kønnene ikke er noget, der kan løses med lovgivning eller lønløft til særlige områder. Til gengæld kan og skal vi handle på en række andre områder
I DI har man nedsat Byggeriets Kvinderåd i et forsøg på at få flere kvinder til at vælge bygge- og anlægsbranchen. Derudover har man lignende tiltag i andre sektorer.
Kronik
12. december 2022

Gini-koefficienten er et utilstrækkeligt mål for ulighed og kan afspore debatten

Gini-koefficienten giver ikke det fulde billede af den danske ulighed. Den medregner ikke effekten af velfærdsydelser og inddrager hverken fremtidsudsigter eller forskelle i uddannelse og sundhed. Derfor skal ulighed også måles ud fra andre faktorer
Alle samfundsgrupper oplever i gennemsnit et bedre helbred end tidligere, men stigningen er størst for ressourcestærke personer. Den ulighed i sundhed kan man ikke se i gini-koefficienten.
Læserbrev
9. december 2022

Det er muligt at fremme både vækst og lighed samtidigt. Drop de falske modsætninger

Cheføkonomen i Kraka påstår fejlagtigt, at der er et uundgåeligt valg mellem lighed og vækst, hvilket OECD har modbevist i en omfattende analyse. Derfor må vækstargumenter ikke ligge til grund for, at vi undlader at bekæmpe uligheden
Cheføkonomen i Kraka påstår fejlagtigt, at der er et uundgåeligt valg mellem lighed og vækst, hvilket OECD har modbevist i en omfattende analyse. Derfor må vækstargumenter ikke ligge til grund for, at vi undlader at bekæmpe uligheden
Kronik
2. december 2022

Integration kan være en af løsningerne på rekrutteringskrisen

Fremgangen i beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere og efterkommere i den erhvervsaktive alder har været så stor, at gruppen næsten har leveret hele den beskæftigelsesmæssige fremgang siden finanskrisen. Det viser, at integration er et vigtigt redskab i rekrutteringskrisen
Allerede i 2018 kunne Kommunernes Landsforening dokumentere, at der blandt de nye medarbejdere, som kommunerne rekrutterede til ældreplejen, var flere med en ikkevestlig baggrund end med en dansk ditto.
Kommentar
22. november 2022

Danmark skal have et forbrugsbaseret klimamål, som medtager vores globale klimaaftryk

Den kommende regering bør formulere et bindende klimamål, som medtager vores enorme globale klimaaftryk. Det er et nødvendigt skridt for at sikre en reel klimaomstilling af vores forbrug og for, at Danmark kan forblive i front på klimadagsordenen
Klimamålet medtager ikke det globale klimaaftryk, som vi efterlader os fra de varer og produkter, som vi i hiver hjem fra for eksempel Kina, Indien og USA – det, man kalder vores forbrugsbaserede CO2-udledninger.
Kronik
16. november 2022

Jeg ville give min familie mit efternavn, fordi jeg er manden. Så slog vi plat og krone

Da vi fik vores første datter, antog jeg naturligt, at hun skulle have mit efternavn, fordi jeg er manden. Men efter nogle år lugtede det for patriarkalsk. Til sidst slog vi plat eller krone – det virkede på en måde som det allermest fair
Sandheden er, at jeg havde en forventning om, at mit efternavn skulle blive det sidste, fordi jeg er manden. Ikke fordi jeg synes, mænd er vigtigere end kvinder. Nok nærmere fordi det lod til at være kutymen, skriver Journalist og hjemmepasser Tobias Sydradal Lund i denne kronik.
Læserbrev
14. november 2022

Region Hovedstaden får alt for mange boliger i 2030. Der er ikke brug for Lynetteholmen

Kommunerne i Region Hovedstaden regner tilsammen med en alt for høj befolkningstilvækst i forhold til Danmarks Statistiks fremskrivninger. I 2030 kan regionen stå med en overkapacitet af boliger. Og dermed falder argumentet for Lynetteholmen
Lynetteholm-projektet er et fatamorgana, som er udsprunget af overoptimistiske vækstdrømme, mener medlemmer af Enhedslistens regionplangruppe.
Anmeldelse
4. november 2022

Formidabel, oplysende og demaskerende bog om udpiningen af den offentlige sektor

Susanne Ekman tegner et tydeligt billede af den offentlige sektors urealistiske forhold til ressourcer og det stigende forventningspres fra borgere og politikere
Antropolog og ledelsestænker Susanne Ekman fra RUC har skrevet en øjenåbnende bombe af en lettilgængelig og velskrevet bog.
Kommentar
22. oktober 2022

Kommunerne kan spare tid og penge ved at ensrette de kommunale it-systemer

I dag bruger kommunerne alt for mange forskellige it-systemer, som skal i udbud hvert fjerde år. De mange systemer besværliggør samarbejde på tværs af kommuner, oplæring af medarbejdere og rapportering til staten. Derfor er det et oplagt sted at effektivisere
At ensrette it-systemerne på tværs af kommunerne vil medføre en en besparelse i millionklassen for hver kommune og give mere tid til det borgernære arbejde.
Kronik
9. september 2022

Børnene elsker det, mens forældrene rynker på næsen. Men billedbøger er også litteratur

Siderne i børnelitteraturen bliver mere og mere farverige og figurative. Børnene elsker det, mens voksne sidder fast i et gammeldags hierarki, hvor skriftsproget vægter højere end billederne. Det er på tide, vi lærer at elske billedlitteraturen
»Det er ikke usædvanligt at overhøre forældre bekymret sige til bibliotekaren: ’En tegneserie er ikke en rigtig bog.’ Kan vi ikke en gang for alle slå fast, at også bøger med billeder kan være litteratur?« spørger Marianne Eskebæk Larsen i denne kronik.

Sider