Organisation

Dansk Landbrug

Nej, nej og atter nej

VERDEN ville være et bedre sted, hvis den var indrettet efter den franske revolutions principper: Frihed, Lighed og Broderskab. Men faktisk er den indrettet sådan, at en ko i Frankrig har større købekraft end en fattig i Afrika...

Østeuropa lugter af gylle og guld

Stadig flere af de store danske svineproducenter etablerer sig i Polen, Rusland, Slovakiet og andre østlande, hvor jorden og arbejdskraften er billig. Det sætter den hjemlige svineproduktion under øget pres

Et lille bord ved landevejen...

På gårdvandring med fremtidens bonde: I stedet for at producere mere og mere til stadig lavere priser må danske bønder opbygge lokale markeder og gårdbutikker, mener Henning Nielsen, bonde og medlem af foreningen Frie Bønder-Levende land

Bøder nødvendige for frit elmarked

Konkurrencen på elmarkedet bliver først reel, når netselskaberne kan idømmes bøder, hvis de forskelsbehandler elhandelsselskaber, mener landbrugets elselskab

De syv nationalparker

Nærdemokrati i storskala: Igennem de sidste to år har landmænd og miljøaktivister, fuglekiggere og mountainbikere, jægere og samlere og almindelige nysgerrige borgere undersøgt og diskuteret, hvordan vi kan etablere store nationalparker i et lille tætbefolket land som Danmark. Visionen afleveres i dag til miljøministeren

Terroriseringen af vores kultur

Jeg var lige kommet ind fra marken og havde tændt for radioens P1. Programmet handlede om landbrug. Først troede jeg det var en genud-sendelse fra 1960'erne. Men det viste sig at være et foredrag af modtageren af Rosenkjærprisen 2002, professor og landbrugsøkonom Pindstrup Andersen...

Over hver anden landmand har skabt ny natur

En ny kampagne skal sætte mere gang i braklægning af jord til dyrkningsfri og sprøjtefri bræmmer langs søer og vandløb

Lovforslag om gyllelåg på vej

Informations afsløringer af landbrugstoppens miljøovertrædelser fører nu til lovforslag om tvungen overdækning af gyllebeholderne

Halmbenzin er godt på vej

Danmark er langt fremme med udnyttelse af landbrugets restprodukter til brændstof i biler, selv om politikerne er vrangvillige, siger professor

Skibet var ladet med...

I dag mødes EU's miljøministre i Bruxelles for at diskutere genmodificerede fødevarer - gmo'er. Med det som anledning gør Connie Hedegaard status. Selv om der endnu er dilemmaer, er spørgsmålet ikke længere, om vi skal anvende gmo'er, men hvordan. Tiden er inde til at tage seriøst fat på, hvordan danske og europæiske forskningsmiljøer og virksomheder kan præge udviklingen

Sider

Mest læste

  1. Dansk landbrug har voldsomme gældsposter, og landmændene risikerer nu en lavine af tvangsauktioner eller at leve på bankernes nåde. Dertil kommer, at dansk landbrug ingen penge tjener og kun løber rundt med landbrugsstøtte. Det er på tide at omstille sig til en tid uden støtte, lyder det fra både forskere og landbruget selv
  2. Violette skyer i en rosa drøm en uendelig rolig flade i hvidt og spæde bladgrønne kys fra et æterisk væsen Så fint det underbevidste punkterer længslen og værdsætter behovet for skønhed...