Organisation

Dansk Magisterforening

Fagforbund kræver fuld løn til mænd på barsel

Regeringens planer om øremærket barsel til mænd, vækker glæde hos Djøf og Dansk Magisterforening. Men barslen skal være med fuld løn, hvis det overhovedet skal ændre noget, siger fagforbundene samtidig

Ligestillingsbonus kaster få resultater af sig

S og SF fremhæver Københavns Universitet og Aarhus Universitet for deres 'gode erfaringer' med at rekruttere flere kvindelige forskere ved brug af bonusordninger. Men foreløbig er det småt med konkrete resultater, erkender AU. Tiltagene får opbakning fra Dansk Magisterforening

Ringe talentpleje på universiteterne

En tredjedel af universitetsforskerne overvejer at forlade jobbet, fordi fremtids-udsigten er for uvis, viser ny undersøgelse. Universiteterne er for dårlige til at håndtere unge forskertalenter, og det går især ud over kvinderne, mener de højtuddannedes fagforening

Universitetslærere stemmer nej til overenskomst

Universitetslærerne i DM, DJØF og Yngre Læger opfordrer deres medlemmer til at stemme nej til overenskomsten, efter at staten har afvist at give de løstansatte undervisere på universiteterne bedre arbejdsvilkår og holde arbejdstiden nede for de fastansatte

Stop kommerciel uddannelseseksport

Danske universiteter bør ikke deltage i kapløbet om at kommercialisere uddannelsesområdet, når de opretter filialer i udlandet. I stedet bør de eksportere den danske indstilling, at uddannelse er en samfundsmæssig forpligtelse til gavn for hele samfundet

Øget bureaukrati koster tusind forskerstillinger

Pengene er strømmet til universiteterne fra 2005 til 2009, men det er den centrale administration, der er vokset mest, viser ny rapport. Det øgede bureaukrati kunne betale 1.290 forskerlønninger om året, konkluderer forskerne bag. Videnskabsminister lover, at der skal ryddes op

Universiteter presser løstansatte til at arbejde gratis

Løstansatte undervisere på universiteterne får ofte hverken løn for vejledningstimer, planlægning af undervisning eller for retning af opgaver. Fagforbund er forargede og kræver, at universiteterne holder op med at udnytte den løst tilknyttede arbejdskraft

Regeringen vil underbetale udenlandske kandidater

Udlændinge med en dansk universitetsgrad skal kunne aflønnes lavere end danske kandidater, foreslår regeringen. Det skal gøre det nemmere for nyuddannede udlændinge at blive i Danmark, men forslaget vil også udhule de danske lønninger, advarer fagforeninger

Gør op med uddannelses- og beskæftigelsespolitikken

Studerende, der lever op til politikernes ønsker om at fokusere på studierne og en lynhurtig vej gennem uddannelsessystemet, kan ikke undgå at føle sig snydt, så lad os revidere politikken

Sider

Mest læste

  1. Presset fra karakterer, CV-ræs og politikere vejer tungt på vores skuldre som studerende, og det er efterhånden så udbredt med stress, at det er blevet den nye normaltilstand
  2. Andelen af studerende, som føler sig ensomme, er steget efter coronakrisen, mens andelen, der aldrig oplever ensomhed, er faldet. Det viser en ny analyse fra Dansk Magisterforening. Magisterforeningen og De Studerendes Fællesråd efterspørger mere fokus på problemet – både i forbindelse med corona og generelt
  3. Over en tredjedel af de danske ph.d.-studerende er ensomme og stressede, konkluderer en ny undersøgelse. De savner både kolleger og fast faglig sparring. Sociale netværk og mere menneskelig kontakt kan komme problemet til livs
  4. Hver fjerde universitetsforsker, der laver myndighedsbetjening, har følt sig presset på sin forskningsfrihed, viser ny rundspørge fra Dansk Magisterforening. Og mange har givet efter for presset. »Bekymrende«, mener forskningsministeren. Der er ifølge eksperter brug for en bedre indsats for at sikre forskningsfriheden i eksterne samarbejder
  5. Hvad skal man gøre, når man har taget sig en lang uddannelse, ryger direkte fra universitetet til arbejdsløshedskøen og tilmed bliver tvunget til at påtage sig ulønnet arbejde? Bed om hjælp hos fagforeningerne, ville være det oplagte svar, men de har for længst accepteret løntilskudscirkusset
  6. Vi bliver nødt til at tage de yngre generationer alvorligt. Tallene lyver ikke. Alt for mange unge kæmper med stress. Vi kan passende begynde med uddannelsespolitikken, hvor fremdriftsreform, nedskæringer og uddannelsesloft har været med til at skabe den nulfejlskultur, som plager mange unge
  7. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har især brugt sit første år på at kæmpe for velfærdsuddannelserne og de studerendes trivsel. Men hun burde i højere grad vende sit blik mod forskningsfriheden. Undersøgelser og mediesager viser, at der er hårdt brug for mere politisk fokus på området
  8. Omstridt musikprofessor står til advarsel fra Aarhus Universitet efter kritik af faget i pressen, som angiveligt har ført til samarbejdsproblemer. Advarslen har karakter af en straf til professoren, vurderer Dansk Magisterforening. Men ifølge ombudsmanden skal hensynet til ytringsfrihed gå forud for samarbejdsproblemer