Organisation

Dansk Socialrådgiverforening

Nyhed
11. marts 2010

Regeringen kræver langtidsledige til samtale hver måned

I nyt tiltag lægger regeringen op til, at langtidsledige skal til samtale på jobcentret en gang om måneden. Spild af tid, lyder kritik fra fagfolk
Regeringens forslag om , at jobcentrene fremover skal holde en månedlig samtale med langtidsledige, betyder  endnu mere bureaukrati for socialrådgiverne. 
 Arkiv
Læserbrev
10. marts 2010

Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af

Jeg har længe haft en lumsk mistanke om, at vores beskæftigelsesminister ikke mener, at fattigdomsåret har noget med hende at gøre. Det har jeg nu fået bekræftet
Nyhed
6. marts 2010

Flere unge lever under fattigdomsgrænsen

Knap 40 procent flere unge lever under fattigdomsgrænsen end i 2001, og mange bliver fanget i arbejdsløshedskøen. Løsningen er en målrettet indsats, siger ekspert
Siden 2001 er 53.000 flere unge røget ned under OECD's fattigdomsgrænse. På Café Jydepotten i Grindsted kan unge arbejdsløse få social støtte. Her fra venstre er det Rina Jørgensen, Anne Bloch og Jakob Lillie.
Baggrund
10. februar 2010

Sygemeldte lider under dårligt samarbejde

Samarbejdet mellem læger og kommuner om sygefravær er faldet med 18 procent fra 2006 til 2008. Socialmedicinsk forsker advarer om, at det øger ulighed og udstødning fra arbejdsmarkedet
Nyhed
3. februar 2010

Fagforbund: Regeringen forsømmer at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed

Regeringen afviser at oprette et nævn, der skal sikre offentligt ansattes ret til at ytre sig. 'Dybt kritisabelt,' mener de ansattes fagforbund. Flere undersøgelser dokumenterer, at offentligt ansatte ofte ikke tør bruge deres ytringsfrihed, og dermed går vigtig viden om den offentlige sektor tabt
Kronik
21. januar 2010

Hvad skal vi med fattigdomsåret?

2010 er 'Europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse', og det har Danmark naturligvis forpligtet sig til at bidrage til. Men hvordan? Og er der håb for de fattige?
Skal vi definere fattigdom, kan vi jo begynde med at spørge de fattige selv. For fattigdom er ikke, når man ikke har råd til en ny fladskærm eller den smarte it-taske. Det handler om de helt basale ting, som man kan klare sig uden i en periode, men som med årene medfører skadevirkninger, siger Bettina Post i dagens kronik.
Baggrund
20. november 2009

Med større fleksibilitet kunne Lene have bidt sig fast på jobmarkedet

Mange førtids-pensionister er ikke tilfredse med den behandling, de får af arbejdspladsen og kommunen, inden de tildeles førtidspension. De mener, at der ikke bliver gjort nok for, at de kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet
Nyhed
10. november 2009

Tyndt grundlag for at fjerne børnechecken

Det er svært at opspore de 'massive positive erfaringer', som regeringen gentagne gange har henvist til som argument for at tage børnechecken fra familier med unge uden arbejde eller uddannelse. Regeringen kritiseres derfor nu for at basere forslaget på et for 'spinkelt grundlag'. Bertel Haarder afviser kritikken
Bertel Haarder afviser, at forslaget om at tage børnechecken fra familier med børn uden arbejde eller uddannelse er baseret på et for spinkelt grundlag. Det er ikke meningen, at den økonomiske straf skal stå alene, siger undervisningsministeren
Kommentar
17. oktober 2009

Er 'ungeydelsen' en sagsbehandlersanktion?

Der er mange af gode initiativer til, hvordan vi får unge i gang med noget for-nuftigt efter folke-skolen - alligevel vælger rege-ringen et forslag, som end ikke Bertel Haarder kan argumen-tere fornuftigt for
Nyhed
12. oktober 2009

Udsatte unge overses i ny reform

På trods af, at der var lagt op til at styrke efterværnet for tidligere anbragte unge, er der ingen forbedringer at spore i 'Barnets Reform'. Det mener flere organisationer. De peger på, at der mangler en reformation af finansieringssystemet i kommunerne
'Der var ikke flertal for at indføre obligatorisk efterværn, fordi VKO var imod,' siger SF's socialordfører Özlem Cekic.

Sider