Organisation

Dansk Socialrådgiverforening

Artikler
Leder
1. december 2007

Sænk sosu'ernes skat

De offentlige overenskomstforhandlinger, som skal afsluttes i løbet af få måneder, bliver skelsættende. Ikke blot fordi de formentlig ender i en stor, offentlig konflikt med efterfølgende regeringsindgreb hen på foråret, men også fordi forhandlingerne meget vel kan blive begyndelsen til enden for det stive offentlige lønsystem, som vi kender i dag
Nyhed
9. november 2007

Regeringens integrationsplan tæt på fiasko

Fortsat administrativt bøvl og it-kaos på jobcentrene gør det meget svært for regeringen at nå sine mål i planen 'Ny chance for alle', som skal hjælpe svage nydanskere i job
Vejen til arbejdsmarkedet er for mange arbejdsløse invandrere unødvendigt lang, fordi deres sager drukner i ustabile it-systemer og manglende telefoner på landets jobcentre.
Kommentar
18. oktober 2007

Forudsætninger for kvalitet

Misbrugere, hjemløse, sindslidende, udsatte børn og voldsramte kvinder betragtes ikke som borgere, der skal i centrum
12. oktober 2007

Socialrådgivere begraves i sager

Socialrådgiverne, der overså to systematiske misbrugte piger i Tøndersagen, havde op mod 55 sager hver, dokumenterer ny bog
Ifølge en stikprøveundersøgelse, som Den Sociale Ankestyrelse har foretaget i 2006, fremgår det, at sagsbehandlerne i sager om særlig støtte til børn og unge, dvs. anbringelsessager, har mellem 35 til 65 sager
18. september 2007

Færre end ventet får halveret kontanthjælp

Den omstridte 300 timers-regel er ikke i første omgang blevet den sociale massakre, som nogle forudså
Beskæftigelseminister Claus Hjort Frederiksen (V) er tilfreds med den omstridte 300 timers-regel. -Formålet med 300 timers-reglen er jo ikke at tage pengene fra folk - det er at få mennesker i arbejde,- siger han.
Note
12. september 2007

Fogh bekræfter regeringsrokade

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) præsenterer onsdag middag Karen Jespersen (V), Jakob Axel Nielsen (K) og Eva Kjer Hansen (V) som nye ministre
Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) præsenterer onsdag middag Karen Jespersen (V), Jakob Axel Nielsen (K) og Eva Kjer Hansen (V) som nye ministre
13. juni 2005

Løsladt til to måneder på vand og brød

Op til to måneder. Så lang tid kan folk risikere at vente på kontanthjælpen, når de træder ud af fængslet og ind i friheden. Konsekvensen er mere kriminalitet, advarer eksperter, socialrådgivere og Kriminalforsorgen og foreslår en revision af kontanthjælpsreglerne
13. juni 2005

Løsladte hutler sig igennem

Indsatsen for at få løsladte ud af en kriminel løbebane slår alt for ofte fejl. Og det fører til mere kriminalitet, advarer eksperter og socialrådgivere. De efterlyser et bedre samarbejde mellem Kriminalforsorgen og kommunerne samt et opgør med stive kontanthjælpsregler
20. juni 2005

'Pisk til svage indvandrere er desperat, men nødvendigt'

Mens formanden for Dansk Socialrådgiver-forening kalder nyt integrationsforlig for ideologi, mener integrationskonsulent, at udspillets pisk er despe-rat nødvendighed. S erkender, at der mangler beskæftigelsesinitiativer
17. august 2005

Hvem vil ansætte Christian Hansen?

Svage kontanthjælpsmodtagere har i dag kun ret til ét tilbud om aktivering. Regeringen har planer om at ændre lovgivningen, så alle ledige løbende får tilbud. Men er der plads til de mange svage kontanthjælpsmodtagere på arbejdsmarkedet?

Sider