Organisation

Dansk Sygeplejeråd

Artikler
Nyhed
29. september 2012

Når du ser et rødt flag hænge

I dag kæmper LO mere med medlemstal og identitet end mod arbejdsgivere og ulighed. Men risikerer friheden fra fagbevægelsen at føre til langt mere ufrihed i vores arbejdsliv?
Stigende arbejdspres og manglende fællesskab i dagligdagen gør det sværere at overbevise de uorganiserede om, at de skal melde sig ind i fagforeningen, siger tillidsmand og buschauffør i Aarhus Sporveje Peter Frentz.
Kommentar
4. juni 2012

Magtens ytringsfrihed

Vi diskuterer ofte ytringsfriheden, som om den lever i et tomt socialt rum, uafhængig af magt og lige til at pakke i ens pakker, der kan deles retfærdigt ud til alle. Men sådan fungerer det ikke. Ytringsfrihed er en rettighed, men en rettighed, der kommer til at se forskellig ud, alt efter om den tilhører ledelsen eller medarbejderen
Kommentar
25. november 2011

Selvcensur ødelægger kampen for anerkendelse

Når flere medarbejdere vælger at pålægge sig selvcensur, forsvinder meningen med arbejdet. Og heri ligger en del af forklaringen på krisen i fagbevægelsen
Mange undersøgelser viser, at medarbejderne ofte ikke tør udtale sig. Senest har Dansk Sygeplejeråd foretaget en undersøgelse, der fastslår, at alt for mange sygeplejersker tier, fordi de er bange for at blive fyret. arkiv
Nyhed
15. februar 2011

Overenskomstforhandlinger presser den danske model

Efter dagpengeindgreb og fyringer satser de offentligt ansatte hårdt på mere tryghed i ansættelsen ved dette års overenskomstforhandlinger. Det særligt danske 'flexicurity'-system er sat under pres, siger forsker
Mens der for få år siden var rift om sygeplejerskerne, er arbejdsløshed lige pludselig blevet en reel risiko. Samtidig er dagpengeperioden blevet halveret, og det har fået Dansk Sygeplejeråd til at kræve større tryghed i ansættelsen for sine medlemmer.
Nyhed
15. februar 2011

Forskere: Prisen for at strejke oversteg gevinsten

Sygeplejerskers og pædagogers omkostninger ved at strejke i 2008 var så store i forhold til den opnåede lønfremgang, at det vil tage mellem 10 og 15 år, før pengene er 'tjent hjem igen', siger forskere. Udsigten til reallønsnedgang gør bare ondt værre
Kommentar
4. august 2010

Lige ret til sundhed: et spørgsmål om pionerer?

Vi har som samfund et ansvar for at gøre, hvad vi kan for at sikre livskvalitet og sundhed hos alle. Det skal ikke være afhængigt af iværksætteri uden for sundhedsvæsenet. Det skal være en del af det etablerede sundhedsvæsen
29. maj 2010

Fagbevægelsen er selv skyld i ulige løn

De sidste 40 år har fagforbundene selv været med til at fastfryse lønforskellen mellem mande- og kvindefag. Det afdækker en ny rapport. Hver gang kvindefagene har forsøgt at fjerne uligheden, er de blevet banket på plads af mandefagene
Nyhed
28. maj 2010

Sygeplejersken fik ret

For to år siden strejkede sygeplejerskerne for ligeløn, men først i dag får de medhold i deres paroler, når Lønkommissionen dokumenterer løngabet mellem mande- og kvindefag. Nu står kampen om et system, der kan værdisætte fagene på ny
Ligeløn handler om vilje, råbte sygeplejerskerne, da de for to år siden strejkede og krævede lønstigninger i de offentlige kvindefag. I dag slår Lønkommissionen fast, at kvinder i omsorgsfag får mindre i løn end mænd med lige så lange uddannelser og tilsvarende job. Nu kræver sygeplejerskerne og de andre i omsorgssektoren et system, der kan værdisætte mande- og kvindefag. Får de ikke det, går de måske på gaden igen i 2011.
Nyhed
1. marts 2010

Afmagten stiger blandt offentligt ansatte

Pædagoger, sygeplejersker og folkeskolelærere føler afmagt, fordi nedskæringer og strukturændringer betyder markant dårligere arbejdsforhold. Det nye regeringsgrundlag og nulvækst i kommunerne presser de offentligt ansatte yderligere
Først fyrede man sygeplejerskerne, så kom folkeskolelærerne, og så blev det pædagogernes tur. Det har gjort de offentligt ansatte utrygge og utilfredse.
Baggrund
11. juli 2009

Danskere vil hæve kvinders løn

Mens regeringens Lønkommission arbejder for ligeløn, viser en ny undersøgelse, at danskerne vil have højere løn til kvinder. 'Alle er bekymrede for Lønkommissionens resultater,' lyder det

Sider