Organisation

Danske Skoleelever

Revolutionens børn lader sig ikke snyde

På Roskilde Gymnasium har de studerende netop gennemført deres egne klimaforhandlinger. I et rollespil med forhandlingstrick, rock- og klimabiograf lykkedes det på tre dage at blive enige om en aftale, der må vække misundelse i Klima- og Energiministeriet

Autoritetens professionalisering

Spørgsmålet er ikke, om folkeskolen skal bygge på autoritær pædagogik eller ej, for autoritet kan slet ikke undværes i det ulige forhold mellem lærer og elev. Spørgsmålet er, hvordan autoriteten skal udøves. Svaret er professionalisering - læreren skal generobre den faglige autoritet

Ny lov vil svække skolebørns klageret

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) vil med en ændring af folkeskoleloven afskære forældre og elever fra at klage til kommunen over en skoles afgørelser. På kant med børnekonventionen og en svækkelse af børns retssikkerhed, lyder kritikken

Skoleledere tilfredse med "dumpeforslag"

For mange forældre er det et prestigetab, hvis deres barn skal gå en klasse om. Skoleledere er tilfredse med, at Haarder vil give skolen lov til at bestemme

Haarder vil lade folkeskolen dumpe elever

Undervisningsministeren forslår, at skolen skal kunne tvinge elever til at gå en klasse om - også selv om forældrene er imod beslutningen. Forældre og elever frygter konsekvenserne

Elever kan ikke få specialundervisning

Mange folkeskoleelever lades i stikken. De får ikke den specialundervisning, de har krav på, fordi kommunerne ikke har pengene. Det strider mod loven, mener både lærere, skoleledere og organisationer

'Det er jo hele hans skolegang, det handler om'

Jørgen Bang-Petersens søn har brug for specialundervisning, og fik det også sidste skoleår. I dag må han sidde i en almindelig klasse uden nogen ekstra støtte, fordi Københavns Kommune afviste skolens ansøgning om ekstratimer

Haarder: Det er ikke godt nok, og jeg har et ansvar

Bertel Haarder erkender, at elever skal have den specialundervisning, de har krav på. Og hvis kommunerne ikke overholder loven, så bliver det en sag for ministeren

Stadig ulækre

Under valgkampen i efteråret 2007 stod politikerne nærmest i kø for at love den bedst mulige folkeskole. Løfterne gav et håb for, at den danske folkeskole vender de seneste års negative udvikling og igen arbejder sig op i verdenseliten. I dag - et lille år senere - er virkeligheden dog anderledes

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Sider

Mest læste

  1. Da den største skolereform i nyere tid blev vedtaget, var foreningen Danske Skoleelever optimister. Desværre har det forgangne skoleår budt på skuffelser for mange elever, fortæller formand Silke J. Fogelberg
  2. Alternativet vil gøre op med karakterræset ved at lade skolerne selv bestemme, hvordan de karaktersætter eleverne. Hverken lærere eller elever giver dog høje karakterer til forslaget