Organisation

Danske Universiteter

De danske universiteters fællesorganisation

uddannelse
2. maj 2022

Ph.d.-studerende: Vejledere og seniorforskere stjæler vores arbejde

I 120 anonyme vidnesbyrd siger især yngre forskere, at seniorforskere og vejledere kræver at få deres navn på forskningsartikler, de ikke har bidraget til, eller direkte stjæler de yngre forskeres arbejde i jagten på flere publikationer. Ekspert i god forskningspraksis ser vidnesbyrdene som et oprør nedefra
I 120 anonyme vidnesbyrd siger især yngre forskere, at seniorforskere og vejledere kræver at få deres navn på forskningsartikler, de ikke har bidraget til, eller direkte stjæler de yngre forskeres arbejde i jagten på flere publikationer. Ekspert i god forskningspraksis ser vidnesbyrdene som et oprør nedefra
Overblik
1. november 2021

Vil vi have elite eller mere lighed? Forhandlingerne om penge til universiteterne er i gang

Basismidlerne til forskning har i årtier været skævt fordelt mellem de gamle og de nye universiteter. Politikerne har flere gange forsøgt at ændre det, og forhandlingerne om en ny fordeling er netop gået i gang. Men hvad er basismidler egentlig? Og hvorfor er det så svært at ændre på fordelingen? Information bringer her et overblik
Historisk set har de ældste universiteter i de større byer fået en forholdsmæssigt større del af de såkaldte basismidler til forskning end de nyere universiteter i Roskilde, Odense og Aalborg.
Forskning
21. juni 2021

Ny undersøgelse: Ph.d.-studerende er nervøse for at dele deres viden i den offentlige debat

Knap hver tredje unge forsker, der har deltaget i ny undersøgelse, svarer, at de ikke udtaler sig i den offentlige debat, fordi de er bekymrede for reaktionerne. Den hårde debat om aktivistisk forskning forværrer kun tendensen, og dermed går samfundet glip af vigtig viden, mener flere forskningsaktører
»Hvis der er politiske spørgsmål i min forskning, ville jeg nok overveje det to gange, før jeg udtalte mig i den brede offentlighed om det,« siger Luisa Hedler, forperson for ph.d.-foreningen PAND.
Baggrund
31. maj 2021

Internationale studerende er en god forretning. Derfor skal flere blive i Danmark og arbejde

De studerende fra EU, der læser i Danmark og modtager SU, er igen til debat. De videregående uddannelser og Dansk Erhverv mener, at politikerne overser fordelene, og at flere EU-studerende bliver her og arbejder end tidligere
»Fortællingen er, at jo flere internationale studerende på SU, jo dyrere er det. Det er en skam, at man ser sådan på det, for vi bidrager jo også både til studiemiljøet, samfundsøkonomien og giver danske virksomheder flere typer af medarbejdere at vælge imellem,« siger 20-årige Maria Zoladkowska fra Polen, som er en af de EU-studerende, der uddanner sig og får SU i Danmark.
Nedlukningens pris
10. maj 2021

Eksperter efterlyser større fokus på mistrivsel, når de studerende møder på studiet igen

Danmark er genåbnet, men på landets videregående uddannelser vil der stadig være lukket ned for halvdelen af de studerende. Nedlukningerne har haft store konsekvenser for trivslen blandt især de nyeste og mest sårbare studerende, påpeger eksperter. Derfor bør der være særlig fokus på dem, når uddannelserne åbner igen
Bjørg Rom-Jensen er en af de mange studerende, som har kæmpet med følelsen af ensomhed. Glæden og motivationen mangler og hun føler ikke der er noget hjælp at hente.
Leder
11. februar 2021

Der er brug for mere end nye principper for at sikre forskningsfriheden på universiteterne

Danske Universiteters nye principper for at sikre forskningsfrihed i eksterne samarbejder er gode, men ikke nok. Det er nødvendigt at tage fat om de bagvedliggende problemer, nemlig afhængigheden af eksterne midler og universitetslovens hierarkiske systemer
Anbefalinger, der skal sikre forskningens uafhængighed, er blevet til i kølvandet på Informations afdækning af oksekødsrapporten, hvor Aarhus Universitet lod Landbrug & Fødevarer og Danish Crown skrive med på og påvirke pressemeddelelsen om en rapport, de havde bestilt.
Nyhed
9. februar 2021

Videnskabeligt udvalg: Principper for sponsoreret forskning sikrer ikke forskningsfrihed

Danske Universiteters nye principprogram for eksternt finansieret forskning løser ikke de mange problemer på området, mener Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, som efterlyser bindende regler om driftstilskud, når universiteter modtager bevillinger fra virksomheder og fonde
Selv om eksterne midler til forskning også fører gode ting med sig, vil der i mange tilfælde være et pres på forskerne. I nogle tilfælde handler presset om, hvilke resultater forskerne når frem til. I andre handler det om den måde, forskningen udføres på.
Nyhed
1. februar 2021

Efter oksekødsrapporten: Danske Universiteter udgiver principper for sponsoreret forskning

Med en række nye anbefalinger og principper vil de danske universiteter sikre, at det ikke går ud over forskningsfriheden, når videnskaben bliver til for eksterne midler
Interesseorganisationen Danske Universiteter lancerer et principprogram for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning om »hvordan man sikrer, at integritet, grænsedragninger og universiteternes og forskernes autonomi ikke udfordres, når videnskaben bliver til i samspil med andre,« fortæller rektor for Københavns Universitet, Henrik Wegener.
Kronik
19. september 2018

Uddannelsesformænd i fælles opråb: Stop nedskæringerne på uddannelse nu

Vi savner en klar uddannelsespolitisk vision, som ikke er styret af økonomiske sparekrav, men som handler om, hvordan vi får flest muligt uddannet bedst muligt – til gavn for hele samfundet
Med mindre vi skal importere læger, sygeplejersker og SOSU’er til at tage sig af vores syge og gamle, og tømrere til at bygge vores huse, så er vi nødt til at uddanne dem selv, skriver formænd fra uddannelsessektoren i dagens kronik.
Baggrund
17. september 2018

Har Rigsrevisionen ret i sin kritik af de videregående uddannelser?

I en ny beretning konkluderer Rigsrevisionen, at man ikke kan være sikker på, at staten får nok for de penge, den giver til de videregående uddannelser, fordi de ikke kan dokumentere de studerendes faktiske tidsforbrug. Men ifølge flere fra uddannelsessektoren og en ekspert i evaluering er Rigsrevisionens fokus på tidsforbrug misforstået
Rigsrevisionen offentliggjorde fornyligt en beretning, der viser, at hverken uddannelsesinstitutionerne eller Uddannelses- og Forskningsministeriet kan dokumentere, at de studerende faktisk studerer på fuld tid. Men ifølge flere fra uddannelsessektoren og en ekspert i evaluering er Rigsrevisionens fokus på tidsforbrug misforstået.

Sider