Organisation

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Analyse
26. august 2017

Burka kan godt forbydes – men er det foreneligt med et liberalt demokrati?

Menneskerettighedsdomstolen har godkendt, at burka, niqab og anden ansigtstildækning kan forbydes, sådan som flere partier længe har ønsket. Men fører det reelt til en slags flertalstyranni, som et mindretal af dommerne i Strasbourg mente?
Menneskerettighedsdomstolen har godkendt, at burka, niqab og anden ansigtstildækning kan forbydes, sådan som flere partier længe har ønsket. Men fører det reelt til en slags flertalstyranni, som et mindretal af dommerne i Strasbourg mente?
Kronik
10. februar 2017

Danmark risikerer at indlede et omfattende opgør med menneskerettighederne

Danmark vil bruge sit formandskab for Europarådet til at sætte en reform af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på dagsordenen. Det giver genlyd, at initiativet kommer fra et grundlæggerland med stærke menneskerettighedstraditioner. Risikoen er, at andre medlemslande vil benytte chancen for at svække rettigheder som forsamlings- og ytringsfriheden
Menneskerettighedsdomstolens grundlæggende værdisæt er under pres. Især statsledelser i Aserbajdsjan, Polen, Rusland, Tyrkiet og Ungarn læser værdierne, som Fanden læser Bibelen. Her Vladimir Putin og Viktor Orbán under førstnævntes besøg i Ungarn i starten af februar.
10. februar 2017

Kritikere skyder et ’varselsskud’ mod regeringens opgør med menneskerettighederne

Regeringen vil indlede et opgør med menneskerettighederne i Europarådet. Tidligere ambassadør og flere andre mener, at det vil åbne ’Pandoras æske’ for mere autoritære stater, som vil bruge sådan et opgør til at indskrænke rettighederne for deres egne borgere
Polske kvinder protesterer mod regeringens planer om at stramme landets abortlovgivning. Tidligere ambassadør frygter, at statsledere i lande som Polen, der læser konventionen, »som fanden læser Biblen«, vil benytte det danske initiativ til et opgør med menneskerettighederne til at indskrænke deres egne borgeres rettigheder.
Kommentar
16. december 2016

Reformer af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skal sikre stærk europæisk retsorden

Vi er enige med regeringen i, at der er behov for reformer af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Målet må være, at den skal kunne reagere hurtigt på væsentlige menneskerettighedskrænkelser
Vi er enige med regeringen i, at der er behov for reformer af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Målet må være, at den skal kunne reagere hurtigt på væsentlige menneskerettighedskrænkelser
Læserbrev
3. oktober 2016
Baggrund
1. august 2016

Nye regler for familiesammenføring rammer højtuddannede udlandsdanskere

De seneste stramning af reglerne for familiesammenføring vil forhindre tusindvis af kompetente danskere i at vende hjem, lyder kritikken fra organisationer, der mener, at afskaffelsen af 26-års-reglen rammer skævt
familiesammenføring højtuddannede
Leder
27. juni 2016

Blokeret ret

Sørgeligt nyt. Regeringen blokerer nu for, at danske domstole får lov til at spørge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til råds om, hvordan Den Europæiske Menneskeretskonvention skal fortolkes.
Nyhed
24. juni 2016

Regeringen skrotter tilføjelse til menneskerettighedskonvention

’Alle bør vel have en interesse i at undgå, at danske domstole efterfølgende underkendes af Menneskerettigheds-domstolen,’ lyder kritikken af justits-ministeren, som ikke vil tillade danske domstole at spørge Menneskerettigheds-domstolen til råds i retssager
Kommentar
2. juni 2016

Nu må danske statsborgere stilles lige

Jeg tror ikke, at det kan vise sig at være en pyrrhussejr for danske statsborgere, at menneskerettighedsdomstolen har kaldt 28-årsreglen diskriminerende. Vi må have en fælles interesse i at få fastslået som generelt princip, at vi som statsborgere har lige rettigheder og skal mødes med samme krav
Jeg tror ikke, at det kan vise sig at være en pyrrhussejr for danske statsborgere, at menneskerettighedsdomstolen har kaldt 28-årsreglen diskriminerende. Vi må have en fælles interesse i at få fastslået som generelt princip, at vi som statsborgere har lige rettigheder og skal mødes med samme krav
Analyse
28. maj 2016

En pyrrhussejr ved Menneskerettigheds-domstolen?

Den danske 28-årsregel er diskriminerende, fastslog Storkammeret ved Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol i denne uge. Spørgsmålet er nu, om dommen i realiteten vil gøre det endnu vanskeligere for danske statsborgere
Den danske 28-årsregel er diskriminerende, fastslog Storkammeret ved Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol i denne uge. Spørgsmålet er nu, om dommen i realiteten vil gøre det endnu vanskeligere for danske statsborgere

Sider