Organisation

Den Europæiske Union

’EU outsourcer sin asylpolitik’

EU og Tyrkiet skal arbejde langt tættere sammen for at forhindre flygtningene i at nå Europa. Men der er ikke bevilget nok ressourcer, og planen er politisk set svag, fordi Tyskland er det eneste land, der bakker planen helhjertet op, siger græsk migrationsforsker

Tyrkiet får EU-milliarder for at bremse flygtningestrøm

Tyrkiet skal hjælpe med at bremse strømmen af migranter og flygtninge mod Europa og i øvrigt tage sig godt af de 2,2 mio. syriske flygtninge, som allerede befinder sig i landet

Antioplysning

Ja-partiernes fjumren gør ikke nej-partierne ansvarsfri. De har stadig til gode at overbevise om, at der efter et nej er fremkommelige muligheder for, at Danmark alligevel kan forblive i det europæiske samarbejde, når det er påkrævet, f.eks. om Europol.

Ny naboskabspolitik: Sikkerhed fremfor demokrati

EU har skiftet idealismen ud med realisme i sin opdaterede naboskabspolitik. Væk er de store idealer om at forme Europas nære nabolag i EU’s billede. Nu er fokus mest på stabilitet og økonomisk udvikling

EU-gulerod virker (heller) ikke i Makedonien

I EU’s opdatering af sin naboskabspolitik anerkendte Unionen, at noget for noget-princippet sjældent fungerer, når en gulerod som et EU-medlemskab ikke er på bordet. Men i kandidatlandet Makedonien viser den seneste fremgangsrapport, at her går det også den forkerte vej. Hvorfor?

Grækerne kan vente bølge af tvangsauktioner

Hvis Grækenland skal have EU-midler, skal reformtempoet forblive højt. En ny lov, der gør det muligt at sende husejerne på tvangsauktion, skaber frygt hos grækerne

»Vi er dårligt rustet til at forstå, at vi vinder i suverænitet ved at udøve den i fællesskab«

Europæisk samarbejde genrejste Europas stater til status og velstand efter verdenskrigene. Paradokset er, at succesen gav liv til begejstring for de nationale stater på bekostning af fællesskabet, og det afspejler den danske afstemning om retsforbeholdet, siger professor Uffe Østergaard

Hvem gider blive i Grækenland?

Grækenland er gået i gang med at rede senge op til de 50.000 flygtninge, man ifølge EU’s handlingsplan skal kunne huse. Men hvis planen skal virke, kræver det, at de ankomne flygtninge også bliver i Grækenland, indtil de bliver omfordelt. Svaret kan blive lukkede flygtningelejre

Små skridt på Balkan

Pessimisterne kalder det begyndelsen til enden på EU. Stats- og regeringscheferne snakker, snakker og snakker, men endnu har de ikke leveret holdbare løsninger i flygtningekrisen

Polsk valgsejr vil larme inden for EU

At de højrenationale ville sejre ved det polske valg var ventet. Men at det politiske landskab i Warzawa blev ramt af et regulært jordskælv, og ikke mindst styrken af det, kom som en overraskelse

Sider

Mest læste

  1. Den globale CO2-koncentration stiger til rekordhøjde og med stor hastighed, fortæller nye målinger. Årsagen er bl.a. et globalt voksende kulforbrug, der foruden klimaændringer giver det økonomisk trængte EU sundhedsmæssige omkostninger for et trecifret milliardbeløb om året. Kulafbrændingen må stoppe og i-landenes CO2-udledninger halveres inden 2020, siger fagfolk
  2. Det er ikke nemt at forklare, at udlændinge skal have adgang til alle sociale ydelser, når der i mange brancher systematisk fyres danskere og ansættes udlændinge på ringere vilkår
  3. For hver ny redningspakke forsøger EU’s ledere at bilde os ind, at nu er forudsætningerne bragt til veje for nødvendige reformer og økonomisk vækst i Sydeuropa – realiteten er, at der ikke er lys for enden af tunnelen, og at deres vision for morgendagen til forveksling ligner gårsdagens forpassede chance
  4. Det demokratiske tomrum i den europæiske konstruktion er for alvor blevet synligt med finanskrisen: Unionen har ikke de politiske redskaber til at omfordele til fordel for de svageste. Og udviklingen hæmmes af en ufrugtbar alliance mellem skræmte politikere og usikre befolkninger. Hvis Europa vil værne om sin egenart, må kontinentet udvikle sin handlekraft, skriver den tyske filosof Jürgen Habermas
  5. Europæisk samarbejde genrejste Europas stater til status og velstand efter verdenskrigene. Paradokset er, at succesen gav liv til begejstring for de nationale stater på bekostning af fællesskabet, og det afspejler den danske afstemning om retsforbeholdet, siger professor Uffe Østergaard
  6. Europa-Parlamentet vedtager maksimumgrænse for, hvor meget bioethanol og -diesel, der må komme fra fødevarer, og en nedre grænse for, hvor lidt der skal komme fra affald og restprodukter. Den videre beslutningsproces er uklar
  7. Freden er truet af EU, skriver Kasper Støvring i lille ordrig, men tyndbenet pamflet
  8. Irland vil i december som det første EU-land forlade IMF’s internationale låneprogram og vende tilbage til det globale lånemarked. Både EU og den irske regering mener, at landets tilbagevenden retfærdiggør den stramme krisestyringspolitik. Irlands gæld vokser dog stadig, og dermed fortsætter nedskæringerne, påpeger iagttagere