Organisation

Den Europæiske Union

Bred politisk enighed om hormonstoffer brudt

’Jeg mener, at det skal ske gennem EU,’ lyder det fra Dansk Folkepartis miljøordfører, som ikke tror på nationale forbud mod hormonforstyrrende stoffer

Bank, bank! På bankunionens dør

Det vil kræve betydelig pædagogik at overbevise befolkningen om at stemme ja til noget, der i en og samme sætning har banker og EU

’Vi har ikke flere pladser på kirkegården’

Hvis tendensen fortsætter, vil tusindvis af bådflygtninge drukne i Middelhavet i de kommende måneder. For at forhindre det er EU-landene tvunget til hurtigt at blive enige om en ny, effektiv og solidarisk strategi

Skyggebanker – er det ikke et amerikansk problem?

Øget regulering af banksektoren har ført til en voldsom vækst i den ikkeregulerede skyggebanksektor, der nu igen er så stor, at den kan blive en bombe under verdensøkonomiens stabilitet. Men EU anser det primært for at være et amerikansk problem, og unionens reformplaner for sektoren er for uambitiøse, mener politikere og iagttagere

’Ingen beviser for at TTIP hjælper EU’

To tænketanke offentliggør i dag en granskning af den voksende række økonomiske analyser af den transatlantiske frihandelsaftale TTIP. Analyserne er præget af stor usikkerhed, konkluderes det. SF vil nu have regeringen til at iværksætte en uvildig granskning

Fejlbedømte EU Ukraine-krisen?

Kunne den ulykkelige krise i Ukraine været undgået? Og er det EU’s egen skyld, at den ikke blev det?

Rumænsk romakvinde vinder sag over Udlændingestyrelsen

Udenlandske EU-borgere kan ikke fængsles og udvises af Danmark for at have overnattet i det offentlige rum. Det har Frederiksberg Byret afgjort i en sag om en hjemløs romakvinde, som Udlændingestyrelsen krævede administrativt udvist for i tre tilfælde at have sovet på gaden

EU’s ombudsmand kræver øget åbenhed om frihandelsaftale

Kritikken af EU-Kommissionens og Ministerrådets hemmelighedskræmmeri omkring de transatlantiske frihandelsforhandlinger får nu EU’s Ombudsmand til at lægge pres på for offentliggørelse af forhandlingsmandatet og for større almen åbenhed

EU vil straffe russisk økonomi fra flere sider

Finanssektoren, oliesektoren, våbeneksporten og en række centrale enkeltpersoners formuer rammes af nye sanktioner. Ukraine-krisen og sanktionerne er nu med til at sætte Ruslands økonomiske vækst i stå

Prisen for sikkerhed

Det er afgørende, at EU én gang for alle punkterer Putins forestilling om, at han kan spille landene ud imod hinanden. Det kan kun gøres ved at vedtage de Niveau 3-sanktioner, der nu er på bordet

Sider

Mest læste

  1. Den globale CO2-koncentration stiger til rekordhøjde og med stor hastighed, fortæller nye målinger. Årsagen er bl.a. et globalt voksende kulforbrug, der foruden klimaændringer giver det økonomisk trængte EU sundhedsmæssige omkostninger for et trecifret milliardbeløb om året. Kulafbrændingen må stoppe og i-landenes CO2-udledninger halveres inden 2020, siger fagfolk
  2. En af de interesse-grupper, der har stor gavn af EU’s nuværende grænsestrategi, er våbenindustrien. Og den har endda selv været med til at udvikle strategien, forklarer forsker
  3. Den tyske mestertænkers hovedværk, ’Åndens fænomenologi’, kaster lys over eurokrisen: Velstand og vækst er ikke alt – i demokratiet søger borgerne også gensidig anerkendelse
  4. EU-Kommissionen og de europæiske beslutningstagere har endeligt set lyset. Samfundets væsentligste problemer er ikke tekniske eller økonomiske. De er menneskelige
  5. Europa-Parlamentet vedtager maksimumgrænse for, hvor meget bioethanol og -diesel, der må komme fra fødevarer, og en nedre grænse for, hvor lidt der skal komme fra affald og restprodukter. Den videre beslutningsproces er uklar
  6. Det demokratiske tomrum i den europæiske konstruktion er for alvor blevet synligt med finanskrisen: Unionen har ikke de politiske redskaber til at omfordele til fordel for de svageste. Og udviklingen hæmmes af en ufrugtbar alliance mellem skræmte politikere og usikre befolkninger. Hvis Europa vil værne om sin egenart, må kontinentet udvikle sin handlekraft, skriver den tyske filosof Jürgen Habermas
  7. ’Hvad mener Tyskland?’ er blevet det væsentligste spørgsmål i EU, siden finanskrise blev til eurokrise, og hjælpepakker skubbede forgældede lande til – og i Grækenlands tilfælde ud over – kanten af afgrunden. Magtskiftet skete ved et tilfælde, mener den anerkendte tyske sociolog Ulrich Beck, der påpeger, at et ’tysk Europa’ strider imod ideen om EU
  8. Irland vil i december som det første EU-land forlade IMF’s internationale låneprogram og vende tilbage til det globale lånemarked. Både EU og den irske regering mener, at landets tilbagevenden retfærdiggør den stramme krisestyringspolitik. Irlands gæld vokser dog stadig, og dermed fortsætter nedskæringerne, påpeger iagttagere