Organisation

Det Europæiske Miljøagentur

Industriens luftforurening koster 440 mia. kroner om året

Ifølge en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur er den europæiske industri skyld i luftforurening for mindst 440 milliarder kroner. Det er en svag forbedring ifht. tidligere år, men der kan stadig gøres meget, mener Det Økologiske Råd

’Fundamentale forandringer, tak’

»Europa er stadig konfronteret med hårdnakkede og tiltagende miljøudfordringer. At håndtere dem vil kræve fundamentale forandringer«

Samfundsstøtte til forurening

Det Europæiske Miljøagentur sætter pris på forureningen fra den lastbiltrafik, som regeringen har besluttet at skåne for den længe ventede kørselsafgift. Samfundsstøtte til forurening, siger Det Økologiske Råd. I Tyskland har en kilometerbaseret afgift fungeret siden 2005

Hvad ved økonomer egentlig om økonomi?

Det er blevet stadig sværere at forudsige økonomiens udvikling, siger flere økonomer. Og jo længere frem man ser, desto mere antager det karakter af rent gætværk. En enkelt er uenig: De kortsigtede konjunkturer er uforudsigelige, men på lang sigt har vi rimeligt styr på

Aalborg Portland betaler kun for halvdelen af sin forurening

Regeringen har netop valgt at udskyde de omstridte afgifter på danske virksomheders NOx-udledning efter pres fra bl.a. Aalborg Portland. Men en ny rapport viser, at virksomhedens forurening koster samfundet mere end det dobbelte af, hvad den nye afgift koster industrigiganten

CO2-udledning og klimabekymring stiger i takt

Efter krisen i 2009 stiger EU's udledninger igen. Det samme gør EU-borgernes bekymring og ønske om klima-handling fra politikere og erhvervsliv

Ressourceforbruget vokser i EU

Ny rapport peger på, at stigende ressourceforbrug er en af de største trusler mod miljøet. Danskerne er blandt de største forbrugere i EU

Mest læste

  1. Det er blevet stadig sværere at forudsige økonomiens udvikling, siger flere økonomer. Og jo længere frem man ser, desto mere antager det karakter af rent gætværk. En enkelt er uenig: De kortsigtede konjunkturer er uforudsigelige, men på lang sigt har vi rimeligt styr på
  2. Regeringen har netop valgt at udskyde de omstridte afgifter på danske virksomheders NOx-udledning efter pres fra bl.a. Aalborg Portland. Men en ny rapport viser, at virksomhedens forurening koster samfundet mere end det dobbelte af, hvad den nye afgift koster industrigiganten
  3. Ifølge en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur er den europæiske industri skyld i luftforurening for mindst 440 milliarder kroner. Det er en svag forbedring ifht. tidligere år, men der kan stadig gøres meget, mener Det Økologiske Råd